Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Логопедичною службою департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради організовано та надається корекційна та консультативна допомога дітям із вадами мовлення в усіх навчальних закладах міста.

 

Спеціалісти спрямовують свою роботу за наступними напрямами:

·        діагностування та корекція мовленнєвих порушень;

·        проведення просвітницької роботи серед педагогів навчальних закладів та батьків, діти яких мають порушення мовлення;

·        співпраця з спеціалістами медичних установ, діагностичних центрів;

·        розвиток пізнавальних процесів та формування особистості дітей;

·        попередження можливих труднощів у навчанні дітей.

 

Нормативно-правове забезпечення корекційного процесу в навчальних закладах:

·        Положення про логопедичні пункти системи освіти (наказ Міністерства освіти України від 13.05.93 р. № 135);

·        Міжвідомча інструкція про порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу (наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров΄я від 27.03.06 р. № 165).

Снимок232856

Для проведення корекційної роботи функціонують 20 логопедичних пунктів, 7 логопедичних груп (ДНЗ № 30, 34), які обслуговують 27 вчителів-логопедів із відповідною фаховою освітою. Також у школах НРЦ дітям із вадами у психофізичному розвитку надають допомогу 3 логопеди.

Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 15 вчителів-логопедів, «спеціаліст І категорії» - 5, «спеціаліст ІІ категорії» - 6, «спеціаліст» - 5. За фахівцями зі стажем роботи до 3 років закріплено досвідченого спеціаліста.

Заклад

Всього

Спеціаліст

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст вищої категорії

Педагогічне звання

Старший вчитель

Вчитель-методист

ДОН

21

4

4

2

11

1

6

ДНЗ № 30

6

-

1

2

3

3

-

ДНЗ № 34

1

-

1

-

-

-

-

НРЦ

3

1

-

1

1

-

-

ВСЬОГО

31

5

16,1%

6

19,4%

5

16,1%

15

48,4%

4

20,0%

6

40,0%

Згідно з Положенням про логопедичні пункти закладів освіти та Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу вчителі-логопеди забезпечують корекцією дітей-логопатів старших дошкільних груп, різновікових груп та 1-2 класів. Вибір дітей на корекційні заняття проводять за результатами вересневого обстеження мовного розвитку дітей. З ряду мовленнєвих порушень існують такі, зокрема НвЗНМ (нерізко виражений загальний недорозвиток мовлення) та ЗНМ (загальний недорозвиток мовлення), які без спеціальної корекції заважатимуть дітям засвоювати матеріал у школі та сприятимуть формуванню негативних рис характеру у подальшому житті. Тому вчителі-логопеди залучають до корекційної роботи в першу чергу дітей саме з такими діагнозами.

 

Корекційна робота здійснюється шляхом організації логопедичних групових та індивідуальних занять із дітьми-логопатами, враховуючи вік дітей, психічний розвиток, стан здоров’я, профіль групи та індивідуальні прояви мовленнєвого дефекту. Решті дітей (6-9р.ж.) надаються консультації щодо можливостей подолання порушень мовлення в домашніх умовах.

Вчителями-логопедами створено банк даних дітей з мовленнєвими порушеннями у кожному закладі. Відповідно до цих даних виявлено 137 дітей із тяжкими вадами мовлення (ЗНМ І, ІІ, ІІІ рівнів, аграфією, туговухістю, ринолалією, хворобою Дауна) та 35 дітей із заїканням різного ступеня. Такі діти потребують спеціальних умов навчання та корекції.

 

Консультативна допомога надається спеціалістами шляхом проведення семінарів, практикумів, педагогічних диспутів, консультацій батькам, вчителям-класоводам та вихователям, практичним психологам, музичним керівникам та інструкторам фізичного виховання ДНЗ.

Консультування батьків впродовж навчального року здійснюється через виступи на батьківських зборах, індивідуальні консультації, надання інформації завдяки папок-пересувок, інформаційних куточків та розроблених інформативних буклетів. Метою даної роботи є привернення уваги батьків до стану мовлення їх дітей (зокрема віком від 3 до 7 років) та роз’яснення необхідності консультацій і лікування дітей у відповідних спеціалістів-лікарів, потреби контролю за виконанням артикуляційних завдань удома. Проблема полягає у тому, що більшість батьків не сприймають порушення мовлення їх дітей за проблему і надіються на її самоусунення.

Усі спеціалісти міста впродовж року беруть активну участь у навчанні батьків майбутніх першокласників у рамках Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!».

Впродовж року спеціалісти логопедичної служби беруть участь у педагогічних годинах (нарадах) у навчальних закладах, у засіданнях методичного об’єднання вчителів початкової ланки чи вихователів, у «круглих столах», виставках, тематичних тижнях тощо. Співпраця з педагогічним персоналом навчальних закладів полягає у відвідуванні логопедом занять із розвитку мовлення у ДНЗ чи письма й читання у школах з метою спостереження за мовленням дітей та вивчення прийомів роботи педагога, у консультуванні педагогів щодо попередження вад писемного мовлення та способів закріплення у мовленні дітей вже поставлених спеціалістом звуків, у залученні логоритмічних та мовленнєвих вправ у структуру свого заняття чи уроку.

 

У 2016-2017н.р. працює три творчі групи. Перша група закінчує підготовку методичного посібника «Формування мовлення у дітей з важкими вадами мовлення у системі роботи вчителя-логопеда». Матеріали пройшли апробацію в трьох ЗНЗ міста та отримали схвальні відгуки.

Друга група продовжує працювати над створенням робочих зошитів на друкованій основі для виконання корекційних завдань дітьми з допомогою батьків в домашніх умовах.

Третя група продовжує роботу над створенням серії інформаційних буклетів «Бібліотечка логопеда» та брошур «Розвиток мовлення через казку». Правильно складений буклет містить відповіді на основні питання, які можуть виникнути у співрозмовника.

Впродовж навчального року учасники творчих груп систематично ознайомлюють колег із підібраними матеріалами в залежності від теми семінарів.

 

Впродовж року керівником служби ведеться каталог спеціальної літератури, щоб допомогти фахівцям у підготовці до педрад, «круглих столів», відкритих консультацій, занять.

Отже, завдяки проведенню методичних заходів, надання індивідуальних консультацій, забезпечення стажування молодих спеціалістів кожний із вчителів-логопедів має можливість впродовж навчального року підвищувати власний рівень кваліфікації, а це в свою чергу підвищує ефективність корекції та закріплення її наслідків.

Снимок232856588

                  Самомасаж з дітками НРЦ проводить логопед Наталія Богославець

Снимок2328565887

Валентина Куртяк проводить масаж язика учениці (ЗШ № 18)

Снимок23285658877

Використання прийменників на корекційних заняттях у ЗШ № 10 (логопед Людмила Скавінська)