Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Рекомендації щодо організації роботи з батьками

Успіх корекційного навчання багато в чому визначається тим, наскільки чітко організована наступність роботи логопеда, педагогів та батьків. В логопедичній практиці існують стабільні форми роботи з батьками, які є достатньо ефективними. Це батьківські збори, консультації, показ відкритих занять, оформлення стендів чи папок-пересувок.

 

Перша організаційна зустріч з батьками проводиться в кінці вересня. На цій зустрічі логопед в доступній формі:

·        пояснює необхідність спеціального, спрямованого навчання дітей в умовах закладу;

·        аналізує результати психолого-педагогічного обстеження дітей;

·        інформує про організацію роботи логопеда та педагога впродовж навчального року, а також про зміст логопедичних занять в перший період навчання;

Доцільно в переконливій формі розповісти про негативні наслідки несформованого мовлення в процесі оволодіння дітьми грамотою (можна використовувати зразки дисграфічних диктантів). При цьому необхідно підкреслити, що саме раннє виявлення мовної патології та надання дітям своєчасної допомоги допоможуть попередити труднощі при навчанні читати і писати. Цим самим логопед обґрунтовує необхідність корекційних занять кожній дитині зокрема.

Розкриваючи завдання та зміст логопедичних занять спеціаліст знайомить батьків з прийомами педагогічного впливу, які є необхідними для здійснення диференційованого підходу до кожної дитини. Доцільно відмітити особливу роль батьків в комплексі наступних заходів:

·        дотримання єдиних вимог до дитини;

·        контроль за виконанням завдань в домашніх умовах;

·        допомога в оформленні зошита дитини чи завдань;

·        присутність на відкритих заняттях, батьківських зборах тощо.

Таким чином логопед акцентує увагу батьків на свідомому включенні їх в корекційний процес.

 

В кінці навчального року на батьківських зборах підводяться підсумки корекційної роботи, дається аналіз повторного обстеження мовлення дітей, надаються рекомендації до подальшого їх навчання. Рекомендовано організувати святковий випуск дітей, під час якого кожна дитина зможе продемонструвати свої можливості та успіхи.

Впродовж навчального року для батьків систематично проводяться консультації. На них логопед показує прийоми корекційної індивідуальної роботи з дитиною, інформує про її труднощі та успіхи, підказує, на що доцільно звернути увагу вдома. У кожної дитини повинен бути зошит, де фіксується зміст логопедичної роботи. Батькам необхідно пояснити їх роль у допомозі дітям під час виконання домашніх завдань (замальовування чи штрихування малюнків, промовляння слів, речень чи текстів на задані звуки, переказуванні казок чи оповідань, записування придуманих речень, придумування своїх розповідей і т.д.).

Можна також проводити з батьками цикли бесід по тематиці, яка пов’язана з особливостями виховання та навчання їх дітей.

 

Рекомендовані теми бесід:

1.     Мовленнєві порушення та причини їх виникнення.

2.     Психологічні особливості дітей із системними порушеннями мовлення.

3.     Поради батькам, діти яких мають ЗНМ.

4.     Виховання та навчання дитини в ранньому віці.

5.     Як розвивати слухове сприймання у дітей.

6.     Рухливі ігри в системі корекційної роботи.

7.     Граємо по дорозі додому (на кухні, на прогулянці, у ванні тощо).

8.     Чи слід батькам спішити з навчанням дітей читанню?

9.     Як і що читати дітям з ЗНМ?

10.                       Зв'язок пальців дитини та її мовлення.

11.                       Як навчити дитину розповідати?

12.                       Способи запам’ятовувати вірші. тощо

 

Подібні теми доцільно подавати і в інформаційні кутки. Вони повинні знаходитись у місці, яке розташоване близько до дверей. Цим самим батьки матимуть змогу ознайомитись з новинками чи з порадами логопеда, поки їх дитина буде одягатися. Вимоги до оформлення таких повідомлень єдині:

·        актуальність проблеми для певного віку;

·        конкретність та практичність порад;

·        невеликий об’єм інформації;

·        естетичність оформлення.

 

Залучення батьків до корекційної роботи допоможе скоротити час її проведення, підвищить її результативність та допоможе відчути дитині бажання батьків їй допомогти.