Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Супровід дитини з мовленнєвими порушеннями

Порушення мовлення – (синоніми: розлади мовлення, мовленнєві порушення, дефекти мовлення, недоліки мовлення, мовленнєві відхилення, мовленнєва патологія) – відхилення в мовленні мовця від мовленнєвої норми, прийнятої в певному середовищі, що виявляється в парціальних (часткових) порушеннях звуковимови, голосу, темпу, ритму тощо й зумовлені розладами нормального функціонування психофізіологічних механізмів мовленнєвої діяльності.

2016-03-24_161611