Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Форми інклюзивного навчання

Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому закладі. Характерною ознакою корекційно-розвивальної роботи з дітьми є її варіативність. Це викликано тим, що різні діти, залежно від стану ураження, від рівня збереження аналізаторів, індивідуальних особливостей, фізичних чи розумових порушень, мають різні можливості.

Інклюзивне навчання може здійснюватись за однією з форм:

§  повна інтеграція, за якою дітей із психологічною готовністю до спільного навчання зі здоровими однолітками та рівнем психофізичного розвитку, що відповідає віковій нормі, по 1-3 особи включають до звичайних класів (груп) загальноосвітнього (дошкільного) навчального закладу; при цьому вони мають одержувати корекційну допомогу за місцем навчання та проживання;

§  комбінована інтеграція, за якої дітей із близьким до норми рівнем психофізичного розвитку по 1-3 особи включають до звичайних класів (груп) загальноосвітнього (дошкільного) навчального закладу; у процесі навчання вони постійно одержують допомогу вчителя-дефектолога (асистента вчителя);

§  часткова інтеграція, за якої дітей з особливостями психофізичного розвитку, які неспроможні разом зі здоровими однолітками оволодіти освітнім стандартом, включають до загальноосвітніх класів (груп) по 1-3 особи лише на частину дня;

§  тимчасова інтеграція, за якої дітей з особливостями психофізичного розвитку об’єднують зі здоровими однолітками 2-4 рази на місяць для проведення спільних виховних заходів.

Повна і комбінована форми інтеграції прийнятні для дітей з високим рівнем психофізичного і мовленнєвого розвитку; часткова і тимчасова – з нижчим рівнем розвитку, зокрема і з його порушеннями.

         Будь-яка форма інтегрованого навчання учнів з особливостями психофізичного розвитку може бути ефективною лише за відповідних умов:

·        раннє виявлення відхилень та початок корекційної роботи, що суттєво сприяє підготовці до інклюзивного навчання;

·        правильне діагностування та об’єктивний потенціал  розвитку дитини (за даними психолого-медико-педагогічної консультації), зокрема можливість опанування освітнього стандарту в передбачені терміни;

·        близький до вікової норми рівень психофізичного і мовного розвитку;

·        психологічна готовність дитина та її батьків до навчання спільно зі здоровими однолітками;

·        надання кваліфікованої корекційно-реабілітаційної допомоги;

·        готовність батьків надавати допомогу дитині у процесі її навчання;

·        створення відповідного навчального середовища, побутових умов;

·        забезпечення матеріально-технічної бази навчального закладу.

Актуальною, цікавою і досить ефективною є спільна форма роботи педагогічних працівників – бінарні заняття вчителя-логопеда з вихователем чи вчителем початкових класів вчителя-логопеда з психологом, соціальним працівником, вчителя-логопеда з музичним керівником, на яких одночасно реалізуються корекцій, навчальні, виховні завдання. До таких форм роботи корисно залучати батьків, бажано, щоб вони брали якнайактивнішу участь у навчально-корекційному процесі.

Щоб надати корекційній роботі мовленнєво-діяльнісної спрямованості, варто використовувати прийоми ігротерапії, арт-терапії. дуже ефективні в роботі з дошкільниками та молодшими школярами, які мають порушення мовлення, зору, слуху, затримку психічного розвитку, ДЦП, розумову відсталість, як індивідуально, так і з підгрупами, у формі тематичних занять, вправ, ігор, інсценівок, свят, етюдів.

Завдяки цікавим технологіям ігротерапії та арт-терапії у корекційному навчанні і вихованні діти «розкриваються» психологічно, починають розуміти свою унікальність у власних здібностях, почуваються значущими і повноцінними особистостями.

2016-03-24_161725

§  повна інтеграція, за якою дітей із психологічною готовністю до спільного навчання зі здоровими однолітками та рівнем психофізичного розвитку, що відповідає віковій нормі, по 1-3 особи включають до звичайних класів (груп) загальноосвітнього (дошкільного) навчального закладу; при цьому вони мають одержувати корекційну допомогу за місцем навчання та проживання;

 

§  комбінована інтеграція, за якої дітей з близьким до норми рівнем психофізичного розвитку по 1-3 особи включають до звичайних класів (груп) загальноосвітнього (дошкільного) навчального закладу; у процесі навчання вони постійно одержують допомогу вчителя-дефектолога (асистента вчителя);

 

 

§  часткова інтеграція, за якої дітей з особливостями психофізичного розвитку, які неспроможні разом зі здоровими однолітками оволодіти освітнім стандартом, включають до загальноосвітніх класів (груп) по 1-3 особи лише на частину дня;

 

§  тимчасова інтеграція, за якої дітей з особливостями психофізичного розвитку об’єднують зі здоровими однолітками 2-4 рази на місяць для проведення спільних виховних заходів.

2016-03-24_161811