Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Психологічна проблема мобінгу в шкільному середовищі

Розбудова системи освіти відбувається у складних соціокультурних умовах та в ситуації загострення негативних явищ в учнівському середовищі. Зокрема, майже в кожному учнівському середовищі існує проблема мобінгу.

Проблема мобінгу, як психологічна, була окреслена ще в 70-80-х роках минулого століття у Швеції, потім в Німеччині, Польщі та інших країнах Європи. Важливим є те, що це слово пов’язане з довготривалим виключенням особистості, учня, дитини з групи, класу, колективу. Мобінг — це регулярне та цілеспрямоване нанесення фізичної й душевної шкоди людині, дитині. Це довготривале “відторгнення” дитини більшістю членів класу чи групи. Як показують дослідження, актуальним в учнівських колективах стало поняття «мобінгу» (від англ. — натовп, глум й означає психологічний терор, який здійснює група по відношенню до особистості).

Види мобінгу:

бойкот,

причіпки,

кепкування,

дезінформація,

доносительство,

спричинення шкоди здоров'ю,

дрібні крадіжки або псування особистих речей.

Крім того, в залежності від походження, мобінг поділяють на вертикальний (боссинг) — від керівництва, або відповідно від підлеглих, і горизонтальний — від колег або учнів.

Передумови мобінга з боку жертви:

-                конкуренція з вже існуючим авторитетом (через відхилення від психологічних рамок колективу, начальства);

-                стиль поведінки, як у жертви (слабкість, жалібність, хлюпкість).

Найчастіше жертвами шкільного насилля стають учні, які мають:

o      фізичні недоліки або вади – ті, що носять окуляри, діти зі зниженим слухом або з руховими порушеннями;

oособливості поведінки – замкнуті або імпульсивні;

oособливості зовнішності – руде волосся, веснянки, виступаючі вуха, криві ноги, особлива форма голови, вага тіла (повнота або худорлявість) тощо;

oстрах перед школою;

oвідсутність досвіду життя в колективі (так звані „домашні” діти);

oхвороби – епілепсія, заїкання, порушення мовлення,  дисграфія (порушення письмової мови), дислексія (порушення читання), дискалькулія (порушення здатності до рахування) і т.д.

oнизький рівень інтелекту і труднощі у навчанні.

Для учнів, які отримали статус відторгнутих, або ізолянтів, характерним є об’єднання в мікрогрупи, які переростають у так звані “групи ризику”. Відсутність корекційного впливу на таких учнів, інтеграція даних мікрогруп сприяє формуванню відхилень у поведінці учнів, а це впливає на стан правопорушень у навчальному закладі і створює негативний мікроклімат в учнівському колективі. Об’єднуючись між собою, такі учні порушують робочу атмосферу на уроці, викликають негативізм і роздратування у вчителів, висміюють або принижують однокласників, конструктивно налаштованих на навчання.

Сучасні діти про людську жорстокість знають більше, ніж їхні ровесники 20-30 років тому. Причиною цього є демонстрація сцен насильства у ЗМІ. Спостерігається пережите насильство не лише в кіно, а й на власному досвіді, а саме в сім’ях, сценах приниження в класі (бійки, вимагання грошей, психологічний тиск, словесні образи). Причиною мобінгу може бути не тільки агресія або страх, а також нудьга і монотонність, бажання розвіятись чи виділитись серед інших. Наслідки таких “розваг” відображаються на особистості і супроводжуються психосоматичними порушеннями.

Як не прикро, але однією з причин “мобінгу” є й нестабільність сучасної сім’ї (багато дітей живе з одним із батьків, значна частина дітей проживає з родичами або опікунами у зв’язку з виїздом батьків за кордон, існує багато функціонально неспроможних, деструктивних сімей). У зв’язку з цим у дітей в таких сім’ях з’являються емоційні розлади, депресивні стани, агресивність, що значною мірою впливає на взаємовідносини в учнівському колективі.

Мобінг вкрай негативно впливає на соціалізацію жертви, дезадаптуючи її з усіма витікаючими звідси наслідками, а саме: руйнування або ж затримка формування сфер, в яких здійснюється становлення особистості – діяльності, спілкуванні, самосвідомості.

Наслідки мобінга 

·     неадекватне сприйняття власної індивідуальності – занижена самооцінка, комплекс неповноцінності, беззахисність;

·     неадекватне сприйняття реальності – формування дезадаптаційних захисних психологічних механізмів;

·     тривога, стрес, фобії, депресії, неврози, страх;

·     відхилення в поведінці – адиктивна, антисоціальна (крайньої формою якої є кримінальна), суїцидальна;

·     формування залежностей: алкогольна, тютюнова, наркотична, психологічна і т.д.;

·     порушення в комунікативній сфері (крайнім випадком є розлади мовлення) -  страх спілкування з людьми, крайню недовіру до людей, відсторонення від спілкування з колективом (в школі це проявляється у вигляді прогулів).

Напрямки превентивної роботи:

-       підтримуйте позитивний статус дитини (потенційної жертви мобінгу) в класі;

-       підкреслюйте важливість спільної роботи у колективі;

-       формуйте в учнів навички самоконтролю, асертивної поведінки та позитивне ставлення до себе;

-       засуджуйте твердо й постійно деструктивну й антисоціальну поведінку учнів;

-       використовуйте в роз’яснювальній  профілактичній діяльності такий матеріал, що спонукатиме слухачів до міркувань та осмислення власної поведінки;

-       заохочуйте учнів до позитивних зрушень в особистісному зростанні, тобто підтримуйте у них прагнення до самовдосконалення.

       

Основні завдання соціально-педагогічної і корекційної роботи з жертвами шкільного насилля:

-       створити психологічний комфорт для отримання жертвами мобінгу позитивного досвіду підтримки і довіри;

-       сформувати навички упевненої поведінки, розвинути впевненість в собі, позитивне самосприйняття;

-       допомогти учням розвинути навички конструктивного спілкування, комунікативну компетентність;

-       мінімізувати відчуття людиною своєї одинокості шляхом формування потреби у приналежності до групи;

-       підвищувати рівень емоційної комфортності шляхом зниження тривожності;

-       працюючи з колективом, в якому зафіксовано явище мобінгу, необхідно в напрямку зниження агресивності, формування толерантності, емпатійності в учнів з метою вторинної профілактики виникнення мобінгу.

Рекомендації учням щодо уникнення мобінгу:

-  Намагайтеся підтримувати стосунки з усіма учасниками колективу.

-  Не розпускайте плітки, а почувши плітку, не переказуйте її іншим.

-  Відстоюйте свою думку, не дозволяйте принижувати себе.

-  Дотримуйте традиції колективу.

-  Беріть участь у спільних колективних заходах.

-  Якщо виникають проблеми у стосунках з однолітками або вчителями, зверніться до дорослих яким ви довіряєте (краще до психолога).

 

Рекомендовані кінофільми для перегляду та обговорення проблеми мобінгу з учнями та педагогами: «Після Люсі» (2012), «Відправна крапка» / Kickoff (фільм, 2010), «Чучело», «Клас» (фільм, 2007).