Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Рибак Ольга Валентинівна, учасник обласного туру Всеукраїнського конкурсу « Учитель року– 2016» у номінації «Математика»

Рибак Ольга Валентинівна, учасник обласного туру Всеукраїнського конкурсу « Учитель року– 2016» у номінації «Математика»

Не хочу бути лиш сьогодні,          

Я хочу завтра і завжди.

Я хочу, щоб мої сліди –

Гарячі, справжні, не холодні –

Дорогу показали ще комусь,

Хто хоче йти ще вище.

                                                                                              Ірина Шинкарук

 

          Рибак Ольга Валентинівна  працює  учителем математики та інформатики Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 ім. І. Франка  з 2002 року.

«Свою педагогічну діяльність я розпочала в рідній школі. З перших уроків збагнула: взяла на свої плечі незмірно більший вантаж, аніж змалювала в уяві. Мої учні не тільки потребують знань з математики чи інформатики, вони очікують за мого посередництва відкрити Всесвіт. Тому чітко усвідомила: не буду тим вчителем, який дає тільки знання з предмету, а стану для вихованців другом, прикладом для наслідування. Запалити у своїх вихованців вогники інтересу і бажання пізнавати щось нове можна тільки через компетентність і обізнаність, через яскраву індивідуальність. У жодному разі не злукавити, не поранити дитячої душі, не схибити! Бо перестану бути орієнтиром, світлом, особистістю.

         Навчаючи дітей, щоразу навчаюся від них сама. Чому? Креативності та винахідливості, щирості та відвертості.

 Іноді асоціюю себе зі скульптором, який зі шматка граніту мусить видобути прекрасні риси. Щоб виховати людину високого інтелекту, багату емоційно, вчитель не може припинити навчатися. І я навчаюсь. Невпинно шукаю нових знань», – розповідає про себе Ольга Валентинівна,  молодий талановитий педагог.

Завдяки глибокій фаховій підготовці, постійному пошуку та запровадженню нових форм організації навчання Ольга Валентинівна забезпечує належний рівень викладання предмета. Оптимально поєднує традиційні та інноваційні форми та методи роботи на уроці та в позаурочний час. Уроки вчителя відзначаються логічною виваженістю, чіткою структурою, продуманістю всіх етапів. Ольга Валентинівна приділяє значну увагу аналізу  завдань, складанню алгоритмів;  вчить знаходити раціональні способи розв’язування задач. Навчає школярів логічно мислити, порівнювати, узагальнювати, спрямовує їх на пошук шляхів розв’язку  нестандартних  завдань, розвиває креативність.  На її уроках панує атмосфера творчої співпраці вчителя та учнів, сприятливий психологічний мікроклімат, що дає змогу всім школярам розкрити свої здібності, реалізувати розумовий потенціал.

Працюючи над проблемою  «Використання інформаційних та комунікаційних  технологій при вивченні математики»,  педагог вміло  запроваджує сучасні інноваційні технології при викладанні предмета. На  думку вчителя, значно краще відбувається засвоєння навчального матеріалу завдяки анімованим презентаціям, над створенням яких вона працює, готуючись до пояснення нової теми. У своїй роботі також використовує електронне тестування. Для створення тестів застосовує програму MyTest, яка містить у собі редактор тестів та дозволяє вести електронний журнал. Тести  адаптуються до формату ЗНО: вибір однієї правильної відповіді; вибір декількох відповідей; знаходження відповідності; коротка відповідь. Такий вид контролю дає мені змогу індивідуально підійти до кожного учня. Активізує навчальний процес роботою в парах, групах, залучає дітей до дослідницької та пошукової роботи. Забезпечує ріст навчальних досягнень учнів завдяки розвитку творчих здібностей під час проведення нестандартних уроків.

Значну увагу приділяє позакласній роботі з предмета, практикуючи проведення математичних брейн - рингів, КВК, квестів, конкурсів. Учні Ольги Валентинівни – активні учасники Міжнародного математичного конкурсу                               « Кенгуру».

 Ольга Валентинівна – активний учасник методичних заходів у школі та місті, є членом міської творчої групи. Вчитель тісно співпрацює з педагогами школи, надає консультативну та практичну допомогу щодо використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі.

Неодноразово проводила показові уроки для вчителів школи і міського методичного об’єднання, бере активну участь у шкільних методичних декадниках.

Рибак О.В. – творчий педагог із  високими моральними якостями, загальною культурою та педагогічним  тактом. Комунікабельна, принципова, з високим рівнем виконавської дисципліни. Участь у Всеукраїнському конкурсі « Учитель року–2016»  допомогла молодому педагогу проявити свої найкращі якості та ознайомитися з досягненнями інших вчителів математики області, дала поштовх для подальшої роботи над підвищенням свого професійного та методичного рівня.