Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Навчально-методичне забезпечення вивчення української мови і літератури у 2016/2017н.р.

   Програми розміщені на офіційному сайті МОН за    посиланням:       http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

   Зміст програм  з української мови для  5-9  класів  та 5-12 класів, зокрема для 8 та 9 класів, у 2015 році доопрацьовано.

 

 

 

Українська мова

 

   У 2016-2017  навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:

 у 5-8 класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585);

    у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою: Українська мова. 5-12 класи. −К. : Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585);

   у 10-11 класах - за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту за змінами, затвердженими наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826.

 

                         Зміни в програмі для 10-11 класів (рівень стандарту)

 

   У  мовленнєвій змістовій лінії  програми  зменшено кількість годин на її вивчення (у 10 кл. з 19 год. до 14 год., у 11 кл. – з 20 год. до 18 год.); уточнено  й спрощено види творчих робіт щодо поділу їх на усні й письмові форми виконання учнями; спрощено види робіт, наприклад, реферат, доручення тощо.

   У мовній змістовій лінії збільшено кількість годин на її вивчення (у 10 кл. з 16 год. до 21 год., в 11 кл. – з 15 год до 17 год.); ущільнено, а також вилученотеми, які не мають практичного застосування у власному усному й писемному мовленні школярів або вже вивчені в 5-8 класах.

   У діяльнісній змістовій лінії уточнено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, удосконалено загальнонавчальні, організаційні, контрольно-оцінні уміння, ціннісні орієнтації, що забезпечать оптимальність мовленнєвої діяльності учнів.

   Внесено змінив змістове наповнення, тематику для реалізації соціокультурної змістової лінії.

 

   Індивідуально оцінюються говоріння(діалог, усний переказ, усний твір)

 і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку,

проте відводять окрему колонку без дати на сторінці класного журналу

 «Облік навчальних досягнень».

   У І семестрі проводять  оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (уснийпереказ, діалог), результати оцінювання виставляють у колонку без дати й ураховують у найближчу тематичну.

   У ІІ семестрі проводять оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності,

як уснийтвір і читання вголос, яке здійснюється у 5–9 класах.

 Повторне оцінювання чотирьох видів мовленнєвої діяльності не проводять.

 

   Оцінка за контрольний твір з української мови та   переказ є середнім арифметичнимза зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи (надпис у  колонці «Твір», «Переказ» не робиться). 

Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами:

   5–9 класи – по два зошити;

  10–11 класи – по одному зошиту.

        Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту. 

   Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.

 

                                                  Українська література

 

   У 2016-2017 навчальному році вивчення української літератури в 5-8 класах здійснюватиметься за навчальною програмою (зі змінами, затвердженими наказами  Міністерства  від 04.08.2014 № 895, від 29.05.2015 № 585 ): Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013.

   У 9 класах – за програмою: Українська література. 5-12 класи. Програма длязагальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами,  затвердженими наказом  Міністерства  від   29.05.2015 № 585).

   Вивчення української літератури в 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів – за програмами, затвердженими  наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту.  Рівень стандарту та академічний рівні затверджені наказом  Міністерства  від  14.07.   2016 № 826).

 

   Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з літератури слід ураховувати  наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог   орфографічного режиму).

   Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім арифметичнимза зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться. 

   Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів з української літератури виставляють у колонку без дати з надписом  «Напам’ять».

 

                 8 клас ( програма 2013 року)

 

     Вилучено з програмипоезію Лесі Українки «Ви щасливі, пречистії зорі», твори В. Самійленка, Остапа Вишні, повість О.Бердника «Хто зважиться – вогнем наречеться».

     Включено в програму твір  Володимира Дрозда «Білий кінь Шептало»,

 повість Юрія Винничука  «Місце для дракона».

   Вилучено літературознавчі поняття: силабо-тонічне віршування», «трискладові віршові розміри»,  «асоціативні образи», «літературний характер», «психологізм».

  

  9 клас (програма 2005 року)

   Вилучено з програми твори:баладу «Бондарівна», Притчу про сіяча, трактат Г.Сковороди «Вступні двері до християнської добронравності», повість Г.Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма», поезію  М.Костомарова «Соловейко»,  поему Т.Шевченка «Великий льох», поетичні твори П.Куліша: «До рідного народу», «Троє схотінок», «Заворожена криниця», тему «З  літератури XX століття».

   Додановірш Т.Шевченка «Заповіт».

   Оповідання Марка Вовчка «Максим Гримач»  замінено на повість «Інститутка».

   Вилучено літературознавчі поняття: «силабо-тонічне віршування», «літературний напрям», «течія», «психологізм у літературі», «роман-хроніка».

 

         

   До навчальної програми з української літератури (10-11 класи, рівень стандарту та академічний рівень) внесено такі зміни:

 

                                                                         10 клас

 Вилучено з програми теми: Вступ.

 Вилучено з програми твори: поезії І.Франка «Безмежнеє поле…»,

«Розвивайся, ти високий дубе…»,  Лесі Українки «І ти колись боролась, мов Ізраїль», «Все-все покинуть, до тебе полинуть…», «To be or not to be?».

 Змінено кількість годин на вивчення творчості: Панаса Мирного (2 год.),

Івана Карпенка-Карого (4 год.), М. Старицького (2 год.), І. Франка (10 год.),

Б. Грінченка (2 год.), М. Коцюбинського (6 год.), Лесі Українки (8 год.),

 В. Винниченка (3 год.), узагальнення та систематизацію вивченого – 4 год.).

 Змінено послідовність вивчення тем:творчість Б. Грінченка вивчатиметься перед творчістю І. Франка.

 Конкретизованоназву твору М. Старицького: «Облога Буші».

 Уведенопоняття: «психологічна новела».

 

 

 

 

                                                  11 клас

 

 Вилучено з програми теми: творчість Г. Косинки; Вступ до теми «Драматургія

другої половини ХХ – поч. ХХІ ст.»; Українська російськомовна поезія; огляд прози У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Н. Королевої («Еміграційна література (огляд)»).

 Вилучено з програми твори: новелу Ю. Яновського «Подвійне коло»; усмішку Остапа Вишні «Як варити і їсти суп з дикої качки»; поезії В. Стуса «Мені зоря сіяла рано вранці», «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе».

 Змінено кількість годин на вивчення творчості  П. Тичини (3 год.), Ю.Яновського (2 год.), Богдана-Ігоря Антонича (1 год.), О. Довженка (4 год.), Л. Костенко (5 год.), Олеся Гончара (2 год.), В. Шевчука (4 год.), Узагальнення та систематизацію вивченого (3 год.).

 Зменшенокількість творів для вивчення напам'ять: Богдан-Ігор Антонич – 1 поезія; творчість поетів-шістдесятників – 1 поезія; Л. Костенко – 1 поезія.

 Вилучено літературознавчі поняття:«повість-хроніка», «театр корифеїв», «віршові розміри (повторення)», «взаємопроникнення літературних родів» (10 клас); «художній час і простір», «умовність зображення» (11 клас).