Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Навчально-методичне забезпечення вивчення зарубіжної літератури у 2016/2017н.р

   Програми    розміщені на офіційному сайті МОН за посиланням:

      http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.

   Зміст програм  з української мови для  5-9  класів  та 5-12 класів, зокрема для 8 та 9 класів, у 2015 році доопрацьовано.

 

    У 2016-2017 н.р. у навчальному році вивчення зарубіжної  літератури в  5-8  класах здійснюватиметься за такими програмами:

Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. –К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими  наказом МОН від 29.05.2015 № 585).

У 9 класах - за програмою: Зарубіжна література. 5–12 класи.

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. 

У 10-11 класах – за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 №1021, крім рівня стандарту. Рівень стандарту зі змінами, затвердженими наказом МОН від  14.07.2016 № 826.

 

 

Звертаємо увагу на зміни, внесені в 2015 році до програми  із зарубіжної літератури для 8 класу:

 

§  збільшено кількість годин (на 1)  на вивчення теми «Античність»;

§  спрощено зміст розділів «Веди», «Коран».

§  теми «Бароко» і «Класицизм» об’єднано в одну тему «Бароко і класицизм», відповідно спрощено їх зміст;

§  здійснено заміну двох віршів Джона Донна на сонет «Щоб мучить мене…». Вірші «Галерник» Луїса де Гонгори і «Щоб мучить мене…» Джона Донна винесено на альтернативне вивчення (1 за вибором учителя);

§  тему «Просвітництво» перенесено до 9 класу; тему «Сучасна література» замінено на тему «Література XX-XXI ст.», до якої з 6 класу перенесено повість-казку «Маленький принц» Антуана де Сент-Екзюпері.

§   

   У 8 класі розпочинається новий етап літературної освіти – системного читання, тому головним об’єктом уваги стане перебіг літературного процесу від давнини до XVII століття (етап системного читання продовжиться в 9 класі).

   У 8 класі учні мають отримати цілісне уявлення про літературно-культурні епохи (античність, Середньовіччя, Відродження, бароко і класицизм), усвідомити їхніхарактерні ознаки, особливості розуміння краси в різні часи та в різних країнах, а також долучитися до визначних шедеврів словесності в межах епох, визначених програмою.

   У 8 класі учні отримують уявлення про священні книги людства (Веди, Біблія, Коран) як пам’ятки культури, про їхню структуру, провідні образи, специфіку втілення у видах мистецтва.

   У 8 класі учні дедалі більше залучаються до роботи з інформаційними ресурсами, творчо-проектної діяльності, групової роботи, діалогових форм   (дискусія, виступ перед аудиторією, виступ у блозі тощо). 

 

   До навчальної програми із зарубіжної літератури (10-11 класи, рівень стандарту) внесено такі зміни:

-         максимально мінімізовано рубрику “Державні вимоги до рівня підготовки учнів”, а саме: скорочено розділ “Теорія літератури” (вилучено теоретико-літературні терміни й поняття: “алюзія”, “ремінісценція” тощо);

-         зменшено кількість творів для текстуального вивчення (так, повністю вилучено розділ, присвячений вивченню творчості поета Миколи Некрасова, зокрема його віршів “На смерть Шевченка”, “Роздуми біля парадного під’їзду”, “Трійка”, “О шостій вчора завернув...”);

-         із розділу, присвяченого творчості французького поета Гійома Аполлінера, вилучено поезію “Лорелея”.

 

   У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – писемного.

   Під час оцінювання зошита із зарубіжної літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог до оформлення орфографічного режиму).

 Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

 Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.

Оцінку за читання напам’ять поетичних або прозових творів  із зарубіжної літератури виставляють  у колонку без дати з надписом   «Напам’ять» .