Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про проведення атестаційної експертизи Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи № 3 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області

.ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

від     21.09.         2016р.                                                                         № 352

 

Про проведення атестаційної

експертизи Івано-Франківської

дитячо-юнацької спортивної школи № 3

Івано-Франківської міської ради

Івано-Франківської області

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 30.01.2015р. № 67 «Про затвердження порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015р. за № 173/26618,

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Провести державну атестацію Івано-Франківської дитячо-юнацької спортивної школи № 3 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області (далі ДЮСШ № 3) з 24.10. до 04.11.2016р.

2. Створити атестаційну комісію у складі:

голова комісії:

Продан Маріанна Василівна, заступник директора департаменту освіти та науки з виховної роботи та позашкільної освіти;

 

члени комісії:

                     Гаргат Володимир Федорович, заступник директора департаменту освіти та науки з господарських та соціально-економічних питань;

Рошак Ірина Отаріївна,______ методист ЦППСР, практичний психолог;

Тацакович Любомир Романович, головний спеціаліст департаменту освіти та науки, вчитель фізики і математики;

Валько Ігор Богданович,          головний спеціаліст департаменту освіти та науки, вчитель історії і суспільствознавства, методист з виховної роботи;

Жилюк Тамара Володимирівна, спеціаліст департаменту освіти та науки, тренер-викладач з баскетболу, вчитель фізичного виховання;

Джус Ірина Іванівна,                 головний спеціаліст департаменту освіти та науки, практичний психолог, викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь;

Савка Любов Володимирівна, бухгалтер-ревізор центральної бухгалтерії департаменту освіти та науки; бухгалтер промисловості, економіст;

Павленко Яків Петрович,____ голова методичного об’єднання вчителів фізичної культури міста, вчитель-методист фізичної культури ЗШ № 17;

Шпільчак Андрій Ярославович, методист лабораторії дисциплін естетичного циклу та фізичного виховання ОІППО, викладач фізичного виховання і спорту (за згодою);

Славенюк Петро Васильович_ голова батьківського комітету НВК «Школа-гімназія № 3» (за згодою);

Гурик Тарас Зіновійович, ___ голова ради президентів аматорського футболу Івано-Франківської області (за згодою);

Дем'янчук Андрій Яремович,  голова міськкому профспілки, вчитель географії (за згодою).

3. Затвердити робочу програму атестації ДЮСШ № 3 (додається), довести її до відома керівника та забезпечити виконання.

4.Членам атестаційної комісії подати первинні довідки про результати атестаційної експертизи до 15 листопада 2016р.

5. Організувати узагальнення матеріалів та підготувати висновок атестаційної експертизи ДЮСШ № 3 до 24 листопада 2016р. (Т.Жилюк).

6. Голові атестаційної комісії (М.Продан):

6.1. Подати висновок про результати атестаційної експертизи директору департаменту освіти та науки І.Смалю та директору ДЮСШ № 3 (до 28 листопада 2016р.)

6.2. Підготувати проект наказу про підсумки атестації ДЮСШ № 3 (до 30 листопада 2016р.)

6.3. Довести наказ про підсумки атестації ДЮСШ № 3 до відома директора та батьківської громадськості (до 2 грудня 2016р.).

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту освіти та науки                   І.Смаль

 

 

 

 

 

 

Т.Жилюк

52-25-87

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор департаменту освіти та науки

____________________ І.Смаль

від 21.09.2016р. № 352

 

Робоча програма

атестаційної експертизи Івано-Франківської

дитячо-юнацької спортивної школи № 3

№ з/п

Напрями атестаційної експертизи

Відповідальні

1

Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства.

М.Продан,

Л.Савка, Т.Жилюк,

члени комісії

2

Дієвість внутрішнього моніторингу спортивних досягнень (розвитку) вихованців.

Члени комісії

3

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників.

Л.Тацакович,

Т.Жилюк,

члени комісії

4

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі.

Т.Жилюк

5

Загальний стан  території, будівель та приміщень навчального закладу.

В.Гаргат

6

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу.

І.Джус

7

Забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів.

І.Рошак,

В.Славенюк

8

Створення умов для задоволення потреб вихованців у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи.

М.Продан,

члени комісії

9

Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю; відкритість і публічність у діяльності навчального закладу).

М.Продан,

члени комісії

10

Роль навчального закладу у житті територіальної громади міста та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

М.Продан,

члени комісії

 

 

 

Заступник директора

департаменту освіти та науки                                             Маріанна Продан