Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про проведення атестації керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів Івано-Франківської міської ради у 2016-2017 навчальному році

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Н А К А З

Від     12.09.2016р.                                                              № 303

 

Про проведення атестації   керівників

та педагогічних працівників

загальноосвітніх, дошкільних

та позашкільних навчальних

закладів Івано-Франківської міської ради

у 2016-2017 навчальному році

 

            Відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», ст.27 Закону України «Про загальну    середню  освіту», ст.32 Закону України «Про дошкільну освіту», ст.25 Закону України «Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом  Міністерства   освіти і науки України  від 06 жовтня 2010 року № 930 , із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року № 1473, наказом Міністерства освіти і науки України  від 08 серпня  2013 року  № 1135, Постанови Кабінету Міністрів України  № 1109 від   23 грудня 2015 року «Про затвердження  переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних  звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння», з метою запобігання   формалізму, забезпечення повноти і об‘єктивності  в оцінюванні  роботи  педагогічних працівників навчальних закладів міста Івано-Франківська 

 

1. Керівникам загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

1.1. Забезпечити  проведення атестації педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році відповідно до Типового положення.

1.2. Подати в Інформаційно-методичний центр Департаменту освіти та науки (далі ІМЦ) списки педагогічних працівників, які атестуються, та копію наказу про проведення атестації педагогічних працівників у 2016-2017 навчальному році.

(до 20 жовтня 2016 року)

1.3. Подати в ІМЦ атестаційні листи та характеристики педагогічних працівників (по 2 примірники); копії документів, що підтверджують підвищення кваліфікації; документи щодо науково-методичної і науково-дослідної діяльності педагогічних працівників, які претендують на присвоєння педагогічних звань. «вчитель-методист», «вихователь-методист», практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист»; заяви педагогічних працівників про перенесення терміну атестації (при необхідності) та бюлетені для голосування.

                                               (22-28 березня 2017 року за окремим графіком)

2. Затвердити склад атестаційної комісії ІІ рівня Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради з атестації директорів, заступників директорів загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, методистів інформаційно-методичного центру, працівників Центру практичної психології та соціальної роботи, логопедичного пункту, педагогічних працівників  загальноосвітніх, дошкільних та  позашкільних навчальних закладів та осіб, які призначаються на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (додаток 1).

 

3. Інформаційно-методичному центру Департаменту освіти та науки (О.Савка) забезпечити організаційно-методичний супровід атестації педагогічних працівників.

 

4. Головному спеціалісту Департаменту освіти та науки Л.Тацаковичу підготувати списки директорів, заступників директорів загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, які атестуються у 2016-2017 навчальному році.

(до 10 жовтня 2016 року)

5. Заступнику директора з організаційних питань, змісту освіти та інновацій Н.Микулі, заступнику директора з виховної роботи та позашкільної освіти М.Продан, головному спеціалісту Департаменту освіти та науки Г.Сич  підготувати характеристики на керівників навчальних закладів та їх заступників, які підлягають атестації у 2016-2017 році.           

(до 22 березня 2017 року)

6. Атестаційній комісії ІІ рівня:

6.1. Провести засідання щодо атестації педагогічних працівників 4-7 квітня 2017 року на базі Гімназії № 2 за окремим графіком.

6.2. Розробити зразки атестаційних листів та бюлетенів для голосування.

     (Л.Тацакович, до 01 березня 2017 року)

6.3. Забезпечити об’єктивне, системне вивчення та оцінювання рівня професійної діяльності педагогічних працівників, котрі підлягають атестації на присвоєння  вищої кваліфікаційної категорії та педагогічних звань.

6.4. Атестувати методистів  Інформаційно-методичного центру згідно з графіком.

6.5. Відповідно до прийнятого рішення порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІІ рівня про  присвоєння (про відповідність раніше присвоєній) педагогічним працівникам ІМЦ кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

7.Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора Інформаційно-методичного центру О.Савку.

 

Директор Департаменту освіти та науки                                   Ігор Смаль                                                                                        

 

П.Ласійчук

52-25-12

Додаток  1

до наказу Департаменту освіти та науки

від                2016 року № 

 

Склад

атестаційної комісії ІІ рівня Департаменту освіти та науки

Івано-Франківської міської ради

 

- Смаль І.В., голова атестаційної комісії, директор Департаменту освіти та науки;

- Дем’янчук А.Я., заступник голови комісії; голова  міськкому профспілки працівників освіти і науки;

- Савка О.З., секретар комісії; директор Інформаційно-методичного центру;

 

Члени атестаційної комісії:

- Микула Н.П. – заступник директора Департаменту освіти та науки;

- Продан М.В. – заступник директора Департаменту освіти та науки;

- Рошак І.О., директор Центру практичної психології  та соціальної роботи;

- Кудярська Т.Р. завідувач логопедичного пункту;

- Ласійчук П.М., заступник директора ІМЦ;

- Тацакович Л.Р., головний спеціаліст Департаменту освіти та науки з  питань кадрової роботи;

- Бойчук С.В., головний спеціаліст Департаменту освіти та науки;

- Яремин І.І., юрист Департаменту освіти та науки;

- Сич Г.В., головний спеціаліст Департаменту освіти та науки;

- Рудак А.М., головний спеціаліст Департаменту освіти та науки;

- Валько І.Б., головний спеціаліст Департаменту освіти та науки;

- Худевич Д.І.,  спеціаліст І категорії Департаменту освіти та науки;

- Жилюк Т.В., спеціаліст І категорії Департаменту освіти та науки;

- Чмелик Л.І., методист ІМЦ;

- Лаврів П.В., методист ІМЦ;

- Присяжнюк М.В., методист ІМЦ;

- Степаніщенко Н.Я., методист ІМЦ;

- Чабан Л.А., методист ІМЦ;

- Генза О.М., методист ІМЦ; 

- Галас З.В., методист ІМЦ;

- Солом’яна О.П., методист ІМЦ;

- Рущак Н.О., методист ІМЦ;

- Скиданчук Д.М., методист ІМЦ;

- Романишин Н.Й., директор СШ № 11;

- Голей Т.Б., завідувач ДНЗ № 1;

- Коротка О.В., вчитель біології ЗШ № 3;

- Рублик Л.А., вчитель хімії гімназії № 3, голова міського методичного об’єднання вчителів хімії