Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Проект «Формування і розвиток практичних умінь і навичок на уроках української мови і літератури як умова досягнення учнями мовної та комунікативної компетентності»

Автор і керівник проекту: методист ІМЦ    Рущак Н.О.

Тип проекту: інноваційний.

Вид: навчально-методичний.

Цільова група: вчителі-предметники.

Тривалість: довготривалий.

Тема дослідження: сьогодні йдеться  про формування людини, здатної приймати відповідальні рішення, критично мислити, творчо вирішувати проблеми, самореалізуватися, тобто про формування життєвих компетентностей. Комунікативна компетентність є дуже важливою з-поміж інших, оскільки вона формується в умовах безпосередньої взаємодії. Саме ця компетентність формує і розвиває в учнів практичні вміння й навички, завдяки яким особистість досягає життєвого успіху.

Мета проекту: сприяти формуванню в учнів практичних умінь і навичок на уроках української мови і літератури та в позакласній роботі з предмета через розвиток мовних та комунікативних компетентностей; розробити збірник із сценаріями  позакласної роботи  з української мови і літератури;   допомагати учням оволодівати найбільш продуктивними методами навчально-пізнавальної діяльності, навчити вчитися.

Завдання :

1.     Поглибити знання вчителів про формування життєвих компетентностей, зокрема комунікативної, на уроках української мови і літератури.

2.     Проводити стандартні та інноваційні уроки, позакласні заходи, які розвивають комунікативні вміння.

3.     Виховувати школяра як людину, адаптовану до сучасних умов життя.

4.     Сформувати збірник завдань, що сприятиме формуванню в учнів успішно вирішувати певні життєві проблеми.

5.     Здійснювати моніторингове відстеження рівня сформованості мовних та комунікативних компетентностей при впровадженні розробленого збірника сценаріїв, а також у процесі педагогічних моделювань на уроках.

Очікувані зміни:

-         Кількісні полягають у збільшенні вчителів української мови і літератури, які розробляють навчально-методичне забезпечення реалізації компетентнісного підходу в навчанні, упроваджують продуктивні технології навчання.

-            Якісні – у підвищенні  учнями рівня  комунікативної компетентності на уроках словесності та в позакласній роботі з предмета, підвищенні фахового рівня педагогів.

 

Очікувані результати:

Для вчителів: підвищення рівня освітніх послуг.

Для учнів: підвищення якості загальної середньої освіти, формування життєвих компетентностей особистості, здатної  провадити професійну і подальшу навчальну діяльність.

 

Етапи реалізації проекту:

 

 Перший етап:  вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми освоєння наявного досвіду, досягнення високої компетентності  з досліджуваної проблеми.

Другий етап: розробка моделей завдань, схем, рекомендацій, проектів, порад щодо застосування на практиці досягнень науки, конкретизація практичних рекомендацій, розроблених учителями, стосовно специфіки контингенту вчителів, школи, класу.

Третій етап: апробація рекомендацій та завдань, розроблених на основі теоретичних положень, коригування їх у процесі практичного застосування, створення свого досвіду у проблемі.

Четвертий етап: поширення створеного досвіду, демонстрування його вчителям;  виступи з лекціями, повідомленнями про цей досвід, друк  його у пресі; демонстрування створеного досвіду на практиці; консультування в підготовці та проведенні семінарів-практикумів, майстрів-класів, педагогічних моделювань, розробка сценаріїв, упорядкування і друк збірника із творчими доробками вчителів.

П’ятий етап: здійснення моніторингового відстеження рівня сформованості комунікативних компетентностей при впровадженні розробленого збірника із сценаріями, а також у процесі педагогічних моделювань на уроках.