Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Проект «Використання ефективних засобів формування комунікативної компетентності на уроках зарубіжної літератури»

Автор і керівник проекту: методист ІМЦ   Рущак Н.О.

Тип проекту: інноваційний.

Вид: навчально-методичний.

Цільова група: вчителі-предметники.

Тривалість: довготривалий.

Тема дослідження: сучасна школа покликана не просто давати знання, а навчити свідомо розвивати сукупність особистих здібностей, формувати життєві компетентності, особливо комунікативну на уроках зарубіжної літератури. Головним на цих уроках є надання можливості кожному учневі долучитися до літератури як мистецтва слова, до творчого осмислення почутого чи прочитаного та пошуку самоствердження власного «я», забезпечення творчого самозростання учнів. Комунікативна компетентність формує і розвиває в учнів практичні вміння й навички, продуктивне мислення школярів, розкриває потенціал, розвиток читацьких інтересів.

Мета проекту: сприяти  формуванню в учнів комунікативної та творчої компетентностей на уроках зарубіжної літератури; використовувати ефективні засоби для формування цих компетентностей; розробити посібник, враховуючи вимоги сучасної школи; підвищувати читацькі інтереси школярів.

Завдання :

1.     Поглибити знання вчителів про формування життєвих компетентностей, зокрема комунікативної та творчої, на уроках зарубіжної літератури.

2.     Проводити стандартні та інноваційні уроки, які розвивають комунікативні вміння.

3.     Навчати і виховувати школяра як людину, адаптовану до сучасних умов життя.

4.     Укласти і надрукувати збірку творчих робіт учнів, що сприятиме  успішній  реалізації  комунікативної та творчої компетентностей.

5.     Здійснювати моніторингове відстеження рівня сформованості комунікативних та творчих компетентностей при впровадженні розроблених посібників, також у процесі проведення майстер-класів, педагогічних моделювань на уроках.

            Очікувані зміни:

-            Кількісні полягають у збільшенні вчителів зарубіжної  літератури, які розробляють навчально-методичне забезпечення реалізації компетентнісного підходу в навчанні, упроваджують продуктивні технології навчання.

-            Якісні – у підвищенні  учнями рівня  комунікативної та творчої компетентностей  на уроках зарубіжної літератури.

 

Очікувані результати:

Для вчителів: підвищення рівня освітніх послуг, а також підвищення фахового рівня.

Для учнів: підвищення якості загальної середньої освіти, формування життєвих компетентностей особистості, здатної  провадити професійну і подальшу навчальну діяльність.

 

Етапи реалізації проекту:

 

 Перший етап:  вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми освоєння наявного досвіду, досягнення високої компетентності  в суті досліджуваної проблеми.

Другий етап: розробка моделей, схем, рекомендацій, проектів, порад щодо застосування на практиці досягнень науки, конкретизація практичних рекомендацій, розроблених ученими, стосовно специфіки контингенту вчителів, школи, класу.

Третій етап: апробація рекомендацій, розроблених на основі теоретичних положень, коригування їх у процесі практичного застосування, створення свого досвіду у проблемі.

Четвертий етап: поширення створеного досвіду, демонстрування його вчителям;  виступи з лекціями, повідомленнями про цей досвід, пропаганда його у пресі; демонстрування створеного досвіду на практиці; консультування в підготовці та проведенні семінарів-практикумів, педагогічних читань, науково-практичних конференцій, майстрів-класів, тренінгів, педагогічних моделювань уроків  тощо.

Пʼятий етап: здійснення моніторингового відстеження рівня сформованості комунікативних та творчих компетентностей при впровадженні розробленої збірки учнівської творчості,  збірника із зразками конспектів уроків зарубіжної літератури на основі компаративного аналізу, а також у процесі проведення майстер-класів, педагогічних моделювань на уроках.