Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я , оволодіння навичками безпечної та здорової поведінки

Формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я , оволодіння навичками безпечної та здорової поведінки

Автор і керівник проекту: методист ІМЦ    Степаніщенко Н.Я.

Тип проекту: інноваційний.                                             

Вид: навчально-методичний.

Цільова група: вчителі-предметники.

Тривалість: довготривалий.                                                                                 

Тема дослідження: важливе завдання сучасної школи - навчити дітей берегти  своє здоров’я, виховувати в школярів навичок культури безпечної поведінки. Це завдання реалізується у викладанні предмета «Основи здоров’я» через вплив педагогічними методами на свідомість і поведінку учнів, шляхом розвитку в них життєвих і спеціальних навичок, сприятливих для здоров’я, безпеки та гармонійного розвитку. Результатом навчання має бути формування здоров’язбережувальних компетенцій учнів, збільшення обсягу знань щодо збереження життя та зміцнення здоров’я.

Мета проекту: сприяти якісному засвоєнню навчального матеріалу й  розвитку особистих життєвих компетентностей учнів на уроках основ здоров’я; формуванню практичних умінь та навичок, зокрема, спілкування, самооцінки та протистояння негативному впливові, подолання емоцій та стресу; усвідомлення учнями необхідності відповідати за своє життя і здоров’я; підготувати до друку методичні матеріали на допомогу вчителям основ  здоров’я «Культура здорового харчування» ( на електронних носіях).

Завдання:

1.     Проводити стандартні та нетрадиційні уроки, тренінги, які розвивають в учнів життєво важливі здоров’язбережувальні компетенції.

2.     Поглибити знання вчителів про формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечної та здорової поведінки на уроках основ здоров’я.

3.     Навчити учнів адаптуватись до сучасних умов життя: приймати рішення, розв’язувати проблеми, творчо застосовувати набуті знання та критично мислити.

4.     Підготувати до друку методичні матеріали на допомогу вчителям основ здоров’я «Культура здорового харчування» ( на електронних носіях), які сприятимуть формуванню активності в засвоєнні правил здорового способу життя.

5.     Здійснювати моніторингове дослідження рівня сформованості в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечної та здорової поведінки, при впровадженні розроблених методичних рекомендацій на уроках основ здоров’я та в позакласній роботі.

 

Очікувані зміни:

-            Кількісні полягають у збільшенні вчителів основ здоров’я, які розробляють навчально-методичне забезпечення щодо реалізації життєво важливих компетенцій в навчанні, упроваджують продуктивні технології навчання.

-            Якісні – в підвищенні  учнями рівня здоров’язбережувальних

 компетенцій на уроках та в позакласній виховній роботі з предмета, підвищенні фахового рівня педагогів.

 

 

 Очікувані результати:

Для вчителів: підвищення рівня освітніх послуг.

Для учнів: підвищення якості загальної середньої освіти, формування життєвих здоров’язбережувальних компетентностей особистості, здатної  здійснювати  професійну і навчальну діяльність.

 

 

Етапи реалізації проекту:

 

 Перший етап:  вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми освоєння наявного досвіду, досягнення високої компетентності  в суті досліджуваної проблеми.

Другий етап: розробка моделей завдань, схем, рекомендацій, проектів, порад щодо застосування на практиці досягнень науки, конкретизація практичних рекомендацій, розроблених учителями, стосовно специфіки контингенту вчителів, школи, класу.

Третій етап: апробація рекомендацій та завдань, розроблених на основі теоретичних положень, коригування їх у процесі практичного застосування, створення свого досвіду у проблемі.

Четвертий етап: поширення створеного досвіду, демонстрування його вчителям;  виступи  з повідомленнями про досвід; демонстрування створеного досвіду на практиці; консультування в підготовці та проведенні семінарів-практикумів, тренінгів, педагогічних моделювань, розробка сценаріїв,   підготовка методичних матеріалів, упорядкування і друк посібника із творчими доробками вчителів.

П’ятий етап: здійснення моніторингового дослідження рівня сформованості здоров’язбережувальних компетентностей при впровадженні розробленого посібника з моделями уроків  та сценаріями.