Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про проведення атестаційної експертизи Івано-Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

Від 01.11.2016 р.                                                                 № 528

 

Про проведення атестаційної експертизи

Івано-Франківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням

англійської мови  Івано-Франківської

міської ради Івано-Франківської області

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 30.01.2015р. № 67 «Про затвердження порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015р. за  № 173/26618, та згідно із планом роботи департаменту освіти та науки

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Провести державну атестацію Івано-Франківської спеціалізованої школи  І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міської ради Івано-Франківськоїобласті (далі СШ № 1) з 05.12.2016р. до 19.12.2016р.

2. Створити атестаційну комісію у складі:

голова комісії:

Микула Наталія Петрівна, заступник директора департаменту освіти та науки з організаційних питань, змісту освіти та інновацій, вчитель української мови і літератури, магістр державної служби

члени комісії:

Савка Олександра Зіновіївна,__ директор інформаційно-методичного центру департаменту освіти та науки, вчитель української мови і літератури;

Ласійчук Петро Михайлович, заступник директора інформаційно-методичного центру департаменту освіти та науки, вчитель початкових класів, математики;

Рудак Анна Миколаївна,          головний спеціаліст департаменту освіти та науки, вчитель української мови і літератури, англійської мови;

Валько Ігор Богданович,           головний спеціаліст департаменту освіти та науки з питань виховної роботи та позашкільної освіти та, вчитель історії та суспільствознавчих дисциплін, методист виховної роботи;

Тацакович Любомир Романович, головний спеціаліст департаменту освіти та науки, вчитель фізики та математики;

Бойчук Світлана Василівна, _ головний спеціаліст департаменту освіти та науки, вчитель початкових класів;

Жилюк Тамара Володимирівна, спеціаліст департаменту освіти та науки, тренер-викладач з баскетболу, вчитель фізичного виховання;

Джус Ірина Іванівна,                 головний спеціаліст департаменту освіти та науки з питань безпеки життєдіяльності, практичний психолог, викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь;

Чабан Людмила Антонівна, методист інформаційно-методичного центру департаменту освіти та науки, вчитель англійської (німецької) мов;

Семенів Галина Михайлівна,_ методист ЦППСР, практичний психолог;

Савка Любов Володимирівна, бухгалтер-ревізор централізованої бухгалтерії департаменту освіти та науки; економіст;

Лицур Наталія Борисівна,        заступник директора з навчально-виховної роботи ЗШ № 2, учитель біології, хімії;

Поліщук Андрій Ярославович, голова міської ради батьківського самоврядування (за згодою);

Дем'янчук Андрій Яремович,  голова міськкому профспілки, вчитель географії (за згодою).

3. Затвердити робочу програму атестації СШ № 1 (додається), довести її до відома керівника та забезпечити виконання.

4. Членам атестаційної комісії подати первинні довідки про результати атестаційної експертизи (до 29.12.2016р.).

5. Організувати узагальнення матеріалів та підготувати висновок атестаційної експертизи СШ № 1 (до 10.01. 2017р.; А.Рудак).

6. Голові атестаційної комісії (Н.Микула):

6.1. Подати висновок про результати атестаційної експертизи директору департаменту освіти та науки І.Смалю та директору СШ № 1 Л.Мурзі (до 20.01.2017р.).

6.2. Підготувати проект наказу про підсумки атестації СШ № 1 (до 23.01.2017р.).

6.3. Довести наказ про підсумки атестації СШ № 1 до відома директора та батьківської громадськості (до 24.01.2017р.).

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

Директор департаменту освіти та науки                                      І.Смаль

 

 

 

А.Рудак,

52-21-59

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор департаменту

освіти та науки

____________________ І.Смаль

«1» листопада 2016р.

 

Робоча програма

атестаційної експертизи Івано-Франківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням англійської мови

Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області

 

 

№ з/п

Напрями атестаційної експертизи

Відповідальні

1

Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства.

Н.Микула, О.Савка

П. Ласійчук, А.Рудак,

С.Бойчук, Л.Тацакович

І.Джус, І.Валько, Г.Семенів,

Л.Савка, Л.Чабан,

Н.Лицур, Т.Жилюк.

2

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів.

Г.Семенів, А.Рудак

3

Забезпечення якості загальної середньої освіти (порівняльний аналіз результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів; порівняння результатів незалежного оцінювання випускників 11-х класів із результатами їх навчальних досягнень (за 3 останні роки)); використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі.

Члени комісії

4

Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень учнів.

Члени комісії

5

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників.

Л.Тацакович, А. Дем'янчук, С.Бойчук,члени комісії

6

Наявність бібліотеки, використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі.

А.Рудак

7

Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу.

І.Джус

8

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу.

І.Джус

9

Забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів, організація харчування дітей.

Г.Семенів, Л.Савка,

С.Бойчук, А.Поліщук

10

Створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи.

І.Валько

11

Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю; відкритість і публічність у діяльності навчального закладу).

Члени комісії

12

Роль навчального закладу у житті територіальної громади міста та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

Г.Семенів, І.Валько

 

 

 

Заступник директора департаменту

освіти та науки з організаційних питань,

змісту освіти та інновацій                                                                   Н.Микула