Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Опитування вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури «Діагностична карта члена творчої групи»

    З метою планування якісної та ефективної роботи творчих груп учителів української мови і літератури, зарубіжної літератури проведено опитування «Діагностична карта члена творчої групи». За результатами відповідей проаналізовано кількісний та якісний склад творчих груп педагогів.

   У творчій групі вчителів української мови та літератури міста 14 педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, з них:

спеціаліст  вищої  кв. категорії – 2 вчителі;

спеціаліст вищої кв. категорії із званням «старший учитель» – 8 учителів;

спеціаліст вищої кв. категорії із званням  «учитель-методист» – 4 вчителі.

 2016-11-14_113319

   У творчій групі вчителів зарубіжної літератури міста 10 педагогів загальноосвітніх навчальних закладів:

   спеціаліст  вищої кв. категорії, «старший учитель» – 3 вчителі;

   спеціаліст вищої кв. категорії, «учитель-методист» – 7 учителів.

 2016-11-14_113344

      Стаж роботи педагогів (української мови та літератури 12 –  37 років, зарубіжної літератури 20-37 років) та рівень кваліфікаційної категорії  дають підставу вважати, що у творчих групах беруть участь учителі-словесники, які мають  високий фаховий рівень, а отже, забезпечують результативну та ефективну роботу даного методичного формування.

 

  Завданням опитування було визначити позитивні і негативні умови, що впливають на розвиток інноваційної діяльності педагогів.

    Учителі української мови та літератури вказали на позитивні умови, що впливають на розвиток інноваційної діяльності:

- роботу з обдарованими дітьми;

- підтримку з боку адміністрації;

- налаштованість учителя на результат праці;

- доступ до новітньої інформації;

- обмін досвідом з іншими вчителями;

- прагнення до самовдосконалення;

- творчі здібності та інтереси школярів;

- високі досягнення учнів на олімпіадах і конкурсах;

- достатній та високий рівень знань, умінь і навичок школярів;

- результативність з української мови та літератури в ЗНО випускників школи.

 

Серед негативних умов учителі-словесники зазначили:

- велику наповнюваність класів;

- обмеженість вільного часу для педагогів;

- обмежений доступ до технічно-інформаційних ресурсів;

- відсутність знання комп’ютерних технологій на високому рівні;

- двозмінне навчання (в окремих школах);

- недостатню оснащеність кабінетів.

 

 

      Учителі зарубіжної літератури вказали на позитивні умови, що впливають на розвиток інноваційної діяльності:

- засідання міського методоб’єднання;

- практичні поради;

- обмін досвідом;

- опрацювання методичної преси, фахових видань;

- майстер-класи, семінари, психологічні тренінги;

- допомога та сприяння з боку адміністрації;

- бажання самовдосконалення;

- розуміння вимог часу;

- уміння зацікавити учнів вивченням предмета;

- науково-методична робота вчителів УГ № 1;

- січневі педчитання в УГ № 1;

- співпрацю вчителів ЗШЛ № 23 з кафедрою Прикарпатського університету

 ім. В.Стефаника;

- роботу із творчо обдарованими дітьми;

- структуру уроку згідно з методикою проведення;

- авторські концепції та вміння експериментувати.

 

    Серед негативних учителі зарубіжної літератури вказали на умови, що впливають на розвиток інноваційної діяльності:

- щоденні обов’язки вчителя: перевірку зошитів, ведення документації, роботу з класом;

- недостатню технічну базу;

- слабку підтримку з боку колег;

- соціальну значимість предмета «зарубіжна література» в сучасній школі;

- стереотипний підхід у структурі та плануванні уроку.

 

      За підсумками опитування визначено пріоритетні напрямки роботи членів творчих груп учителів-словесників:

1.     Збільшувати доступ  до технічно-інформаційних ресурсів.

2.     Підвищувати знання  щодо комп’ютерних технологій і впроваджувати їх у навчально-виховну роботу з даних предметів.

3.     Працювати над самовдосконаленням та самоосвітою.

4.     У плануванні сучасного уроку використовувати інноваційні методи та прийоми.

5.     Організовувати інформаційне забезпечення вчителів-словесників міста.

6.     Сприяти формуванню творчого педагогічного середовища.

7.     Упроваджувати в систему діяльності проектні технології, спрямовані на формування комунікативної та творчої компетентностей.

8.      Поширювати досвід та здійснювати підготовку майстер-класів, педагогічних моделювань уроків, проблемних семінарів.