Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про результати атестації Івано-Франківської загальноосвітньої школи – садка І ступеня № 6 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

від 02.12.2016р.                                                          № 637

 

Про результати атестації

Івано-Франківської загальноосвітньої

школи – садка І ступеня № 6

Івано-Франківської міської ради

Івано-Франківської області

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015р. № 67 «Про затвердження порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», річного плану роботи Департаменту  освіти та науки Івано-Франківської міської ради на 2016 рік, згідно з наказом від 16.09.2016р. № 329 «Про проведення атестаційної експертизи Івано-Франківської загальноосвітньої школи – садка І ступеня № 6 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області», з метою визначення відповідності навчального закладу державним стандартам дошкільної та початкової загальної освіти, надання організаційно-методичної допомоги закладу експертною комісією у період з 17 до 31 жовтня 2016р. здійснено атестаційну експертизу діяльності вище зазначеного навчального закладу.

За результатами атестаційної експертизи встановлено наступне.

Івано-Франківська загальноосвітня школа-садок І ступеня № 6 (директор Борисевич Т.В.) знаходиться у комунальній власності Івано-Франківської міської ради та підпорядковується Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради (рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області від 15 червня 1994р. № 216).

Будівля введена в експлуатацію в 1984 році за типовим проектом дошкільного закладу, розрахованого на 14 груп (320 місць). У  1995р. дошкільний навчальний заклад «Електронік» ВО «Карпати» було реорганізовано в загальноосвітню школу-садок І ступеня № 6 (свідоцтво на право власності на нерухоме майно від 21.01.2009 серія САС № 682839,  Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою від 16.09.2009р. Серія ЯЯ

№ 133144).

ЗШС І ст.№ 6 працює на підставі Статуту, зареєстрованого у 2004 р., за п'ятиденним робочим тижнем з  12-ти годинним режимом роботи (з 07.30 до 19.30 год.).

Фінансове забезпечення ЗШС І ст. № 6 здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та субвенцій державного бюджету. Упродовж 2015р. та 9 міс. 2016р. на розвиток школи-садка виділено бюджетних коштів у  сумі 88тис. 731грн. 39к., депутатських коштів – у сумі 45тис.245 грн. Значну допомогу для покращення матеріально-технічної бази школи-садка надають батьки. Упродовж 2015р. та 9 міс. 2016р. виділено коштів у сумі 78тис.323грн.60к.

За результатами проведеної вибіркової інвентаризації основних засобів та матеріальних цінностей розбіжностей між наявністю об’єктів та даних бухгалтерського обліку не виявлено.

 Спеціальний фонд закладу формується за рахунок коштів, які поступають від батьків за харчування дітей школи-садка, а також за надання закладом додаткових освітніх послуг з хореографії. Суми, що надходять на спеціальний рахунок від батьків за перебування дітей у школі-садку,  перераховуються постачальникам за продукти харчування.

На харчування учнів 1-4 класів використано у  2015р. коштів у сумі 206тис.356грн.89к., за 9 місяців 2016р. (січень-вересень) – 15тис.035грн.  Станом на 01.11.2016р. борг щодо батьківської плати за утримання дітей у дошкільних групах складає 1тис.630грн.25к.     

Школа-садок повністю укомплектована кадрами– 73 працюючих (47 педагогів та 26 технічних працівників). Серед педагогів: 41 (96%) педагогічний працівник з повною вищою освітою, 2(4%) - з базовою вищою та середньо-спеціальною освітою.Аналізуючи склад педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем, можна зробити висновок, що переважають спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії (36%) та молоді спеціалісти (26%). Такий склад педагогічних кадрів вимагає вмілої координації роботи за принципом: «досвідчений педагог – молодий фахівець».

Освітній процес у ЗШС І ст. № 6 здійснюється у тісній взаємодії усіх фахівців. Щоденна кількість і послідовність занять для дітей визначається орієнтовним розкладом з урахуванням навантаження на дитину відповідно до програми, санітарно-гігієнічних та  педагогічних вимог. Тематичне планування об’єднює роботу вихователя, вчителя 1-4 класів, вчителя-логопеда, музичного керівника, практичного психолога. У школі-садку використовуються інформаційно-комунікаційні технології у всіх напрямках, а саме: у сфері управлінської діяльності, в навчально-освітньому процесі, роботі з батьками, підвищенні професійної компетентності педагогів. Навичками роботи на ПК володіють 95 % педагогів школи.

Відповідно до затвердженої мережі у 2016-2017 н.р. в закладі навчається

216 дітей дошкільного віку та 251 учень 1-4 класів. Всього: 467 вихованців. Середня наповнюваність груп та класів – 31,4 дітей. Сформована система роботи щодо організації обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Групи та класи комплектуються відповідно до санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей в дошкільному та загальноосвітньому закладі. Прийом дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до поступлення у дошкільний навчальний заклад міста Івано-Франківська.

За період атестації незалежною експертною комісією проведено контрольні роботи, якими охоплено 284 (82%) учнів  4-х класів.Відсоток учнів, які засвоїли навчальні програми з базових предметів на високому та достатньому рівнях, складає в цілому 82%. За даними моніторингу очевидна відповідність результатів, що свідчить про об’єктивний підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів та засвоєння учнями навчального матеріалу на високому та достатньому освітньому рівнях.

Учні початкових класів – активні учасники та щорічні переможці предметних олімпіад, конкурсів: Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок», Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»,  Міжнародного конкурсу з української мови ім.П. Яцика; змагань з початкового технічного моделювання, загальноміського інтелектуального конкурсу юних знавців природознавства «Що? Де? Коли?», мистецьких тощо.За період 2014-2016рр. відзначено роботу педагогів Мосори О.С., Лущак Н.В., Інкіної М.М., Слободян І.М., Пилипів Н.П., Хамалич Л.М., Андрусяк О.З., Петрів М.М., Бойчук М.Д., котрі підготували переможців та призерів олімпіад та конкурсів.Щорічно понад 50% випускників школи-садка успішно продовжують навчання в УГ № 1.

Така результативність зумовлена послідовною, індивідуальною роботою з дітьми, спрямованою на розвиток особистості, інтелекту, починаючи з дошкільної ланки освіти.За підсумками  проведеного контрольно-діагностичного обстеження встановлено належну підготовку дітей до навчання у школі в групах старшого дошкільного віку (вихователі Перегінець І.Я.,Левицька О.Я., Брецко Л.М., Гафійчук Н.В.).

Якісно забезпечують зміст навчально-виховного процесу з дітьми, новизну та ефективність методів та прийомів навчання, творчо підходять до організації освітнього процесу педагоги: Закутинська Л.А., Брецко Л.М. Кожушкова І.О., Гафійчук Н.В., Перегінець І.Я., Нагнибіда О.С., Котіль О.С., Сімак Г.С., Микитин М.В., Левицька О.Я.,  Бажан І.В., Устінська Н.Г.,  Бойчук В.М.

За результатами педагогічного аналізу відвіданих уроків, співбесід з вихованцями, вивчення шкільної документації відзначено системну роботу Мосори О.С., Лущак Н.В. Добрі надії покладають вчитель Гошій І.М. (2-Б кл.) та молодий перспективний вчитель англійської мови Терлюк В.І. Творчим підходом до навчання учнів основам малювання відзначаються уроки Борисевич Т.В., навчання акторським умінням – заняття Бойчук М.Д. Підтримують доброзичливий мікроклімат школярів на уроках інформатики Петрів М.М., на уроках християнської етики – Кравців С.Є. Забезпечують навчально-виховний процес Інкіна М.М, Пилипів Н.П., Хамалич Л.М., Андрусяк О.З., Шолоп’як О.М. Педагогам рекомендовано урізноманітнювати форми роботи, посилити практичну направленість програмового матеріалу, диференційовувати навчання. Має свій стиль викладання вчитель фізичної культури Бойчук В.М.  Старанно працює молодий перспективний вчитель Мудрицька В.Я.

         Результати перевірки журналу обліку відвідування учнями групи продовженого дня свідчать, що щодня присутні 70-80% вихованців.Спілкуючись із вихованцями, відзначено, що вони охоче відвідують групу продовженого дня, відзначають цікаві форми роботи (подорожі, ігри, конкурси тощо), які організовують вихователі груп продовженого дня Богославець Л.М., Гринів М.М., Пилипів О.А., Томащук І.І. 

У закладі проводиться робота щодо забезпечення варіативної складової змісту дошкільної та початкової освіти шляхом організації гурткової роботи та надання додаткових освітніх послуг (парціальна програма А.Шевчук «Дитяча хореографія»).

Педагоги закладу активно впроваджують прогресивні педагогічні ідеї В.Сухомлинського, С.Русової, активно та результативно використовують схеми-моделі та коректурні таблиці К.Крутій, методику М. Єфименка та Л.Фесюкової «Виховання казкою», елементи системи М.Монтессорі, психолого-педагогічне проектування (автор Т. Пироженко), розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з зображувальної діяльності (автор Л.Шульга), пізнавальний розвиток дошкільників через пошуково-дослідницьку діяльність (автори: Лисенко Н.В, Т.Шумей, І.Сергєєва), технологію музичного виховання за системою К.Орфа, інноваційні технології на заняттях з фізичної культури (фітбол-гімнастика, ігровий стречинг, елементи степ-аеробіки), Міжнародний проект «Ранкові зустрічі: розвиток толерантності та взаємоповаги», викладання предмета «Творча математика». Упродовж 2006-2010рр. педагоги закладу були учасниками Всеукраїнського експерименту «Формування інтелектуальної культури особистості в межах навчально-виховного процесу ЗНЗ».

Серед форм методичної роботи відзначено проведення семінарів-практикумів, предметних та методичних тижнів, у рамках яких проводяться показові уроки, виховні заходи, творчі звіти педагогів, які атестуються; взаємовідвідування уроків (методичні тижні: «Фестиваль творчих ідей», «Тиждень початкової освіти», «Тиждень української мови», «Здоров’я і фізична культура»); загальноміські семінари («Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами» (2013р.), «Формування у дітей дошкільної зрілості», «Попередження насильства, жорстокості у сімї та дитячому дошкільному закладі» (2014р.), «Шляхи подолання посттравматичного стресу», «Співпраця музичного керівника та керівника гуртка з хореографії у забезпеченні естетичної та творчої активності дошкільника» (2015р.), «Надання методичної допомоги у творчій діяльності вихователя. Створення умов для формування педагога-майстра», музично-літературне свято «Стежками Каменяра…» (2016р.), видавнича діяльність (Лущак  Н.В., Мосора О.С. Хрестоматія з позакласного читання «Читанка. Рідний край».- Видавництво «Симфонія форте».- 2008; Борисевич Т.В. Збірка творів фольклорних жанрів для дітей дошкільного віку «На зеленому горбочку…».- Видавництво «Нова Зоря».- 2013).

Станом на 17.10.2016р. бібліотечний фонд становить 3тис. 527 примірників, з них: підручників – 2тис.471 примірник (сума 25тис.057грн.87к.), художньої літератури – 1тис.056 примірників  (сума 5тис.134грн.13к.).   Забезпеченість підручниками з 2016 року становить 89% (1-3 класи – 105%, 4-й клас – 42 %). Бібліотека нараховує 293 читача, з них –  251 учень початкової школи, 42 педагога. Охоплено читанням 100% учнів. Кількість відвідувань за 2015р. – 497, книговидача склала 470 екземпляри. Для інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу закладу адміністрацією передплачено 7 фахових та суспільно-політичних видань. Бібліотека оснащена комп’ютером, є вільний доступ до мережі Інтернет.

У навчальному закладі забезпечується достатній рівень санітарно-гігієнічного режиму, на належному рівні проводяться фізкультурно-оздоровчі та профілактичні  заходи.  

ЗШС Іст.№ 6 – єдиний заклад у місті, де функціонує оздоровча кімната «Соляна печера».

Активно працюють гуртки театралізованої діяльності «Зернятко» (керівникБойчук М.Д.), «Ляльковий театр». Упродовж 2011-2016рр. підготовлено 12 вистав. Драмгуртківці – активні учасники відкриттів театральних сезоніву м. Івано-Франківську, Міжнародного фестивалю театрів ляльок «Обереги»,  про них знають в Україні. Щорічно проводиться Фестиваль театрального мистецтва. Обласне телебачення «Галичина» використовує фрагменти вистав вихованців закладу у дитячих передачах

                 Вихованці ЗШС І ст. № 6 беруть участь у загальноміських змаганнях із різних видів спорту. У рамках спартакіади проводяться змагання з міні-футболу, легкої атлетики, «Козацькі забави», «Веселі старти», «Дні здоров’я», «Дні спорту», «Олімпійські ігри» тощо. 95% учнів 4-х класів займаються  плаванням на базі басейну ЗШ № 24. 39% учнів займаються у секціях спортивного спрямування.

Спільно з батьками організовуються тематичні ранки, календарні, релігійні, державні свята, відпочинок, турніри, естафети, змагання, дні здоров’я, зустрічі з цікавими людьми тощо. Добре поставлена в закладі туристсько-краєзнавча робота. Вихованці відвідують музеї м. Івано-Франківська, області, подорожують по славетних місцях рідного краю. Однак ще мало проводиться інтелектуальних ігор.Дирекції школи-садка необхідно вести моніторинг результатів виховної роботи.

                  Річний план роботи охоплює всі аспекти діяльності школи-садка. Як показав аналіз, адміністрація школи здійснює достатній контроль за реалізацією заходів, визначених тижневим плануванням. Робочий навчальний план ЗШС І ст. № 6 відповідає типовому.

95 % педагогів школи відзначають демократичний стиль керівництва, 5% - ліберальний. 90% працівників задоволені навчальним закладом.

50% батьків дуже задоволені роботою навчально-виховного закладу, 49% - задоволені, 1% - частково. 38%  батьків обрали б для подальшого навчання своєї дитини ЗШС Іст.№ 6.

Рейтинг закладу за 12-бальною шкалою батьки оцінили таким чином: 47% батьків оцінили на 12 балів, 16% - на 11 балів, 31% - на 10 балів, 3% - на 9 балів, 2% - на 8 балів, 1% - на 5 балів.

Експертною комісією висловлено ряд рекомендацій адміністрації та працівникам ЗШС І ст. № 6 щодо покращення організації навчально-виховного процесу та розвитку закладу.

     Виходячи з наведеного вище:

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Визнати Івано-Франківську загальноосвітню школу – садок І ступеня № 6 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області атестованою.

2.      Спланувати заходи щодо виконання рекомендацій, висловлених у ході атестаційної експертизи. (До 31.12.2016р., Борисевич Т.В.).

3.      Провести перевірку виконання рекомендацій. (Жовтень 2017р., Н.Микула).

4.      Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту освіти та науки з організаційних питань, змісту освіти та інновацій Н.Микулу.

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                                               Ігор Смаль

 

С.Бойчук

52-26-29