Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ВХПУ № 3

.
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума Використано коштів в тому числі:
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
1 Благодійні 1200 - - -