Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

ЗВІТ про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ЗШ № 26

.
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,грн. Видатки по власних надходженнях  в тому числі:
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
1 Благодійні внески від батьків 2 100,00 охорона ПП   "Аресконт " 3 800,00  
  Всього:     3 800,00 0,00