Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень Івано-Франківська гімназія № 2

Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень

Сума

Використано коштів за грудень

в тому числі:

за рахунок отриманих коштів

натуральна форма

1.

Кошти благодійної організації «Піклувальна рада Івано-Франківської гімназії №2»

103613,52