Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про результати атестаційної експертизи Івано-Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

Від 03.02.2017 р.                                                                           № 88

 

Про результати атестаційної експертизи

Івано-Франківської спеціалізованої школи

І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням

англійської мови Івано-Франківської

міської ради Івано-Франківської області

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 30.01.2015р. № 67 «Про затвердження порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015р. за № 173/26618, наказу департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради від 01.11.2016р. № 528 «Про проведення атестаційної експертизи Івано-Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням англійської мови Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області» у період з 05-19.12.2016р. проведено атестаційну експертизу Івано-Франківської СШ № 1.

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 15 осіб, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямів діяльності школи згідно з робочою програмою, підготували висновок атестаційної експертизи та вмотивовані конкретні рекомендації (висновок атестаційної експертизи додається).

         Директор СШ № 1 Мурга Л.І., заступники директора: Савицька Т.В., Врюкало Л.М., Авраменко С.Г., Шендрик О.О. – забезпечують внутрішкільний контроль за здійсненням навчально-виховного процесу на належному рівні.

На момент проведення експертизи у закладі навчається 1239 учнів, загальна кількість класів - 40, середня наповнюваність складає 30 учнів.У 8 групах продовженого дня - 240 вихованців. Ураховуючи специфіку навчального закладу, набір учнів до 1 класу здійснюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей до спеціалізованих шкіл.

З 1983 року школа працювала в дві зміни. У другу зміну навчались учні 3-7 класів (20 класів). З 2010 по 2016н.р. навчальні заняття проводяться в одну зміну. Це стало можливим завдяки раціональному підходу до експлуатації рекреаційної площі та перепрофілюванню підсобних й адміністративних приміщень із метою реконструкції, що дозволило отримати додатково 19 кабінетів для поділу класів на підгрупи у процесі вивчення іноземних мов. Відповідно до вимог навчального плану школи з поглибленим вивченням англійської мови кожен клас ділиться при вивченні: англійської мови – на 3 групи, німецької та французької мов – на 2 групи. Ураховуючи поділ класів на уроках української мови, інформатики, виникає проблема стосовно переведення всієї школи на навчання в одну зміну. В 2016-2017 н.р. паралель учнів 3-х класів навчається у другу зміну. Школа працює в умовах шестиденки, оскільки учні 6, 7, 8 класів навчаються в суботу.

 

 

Фінансове забезпечення школи здійснюється шляхом використання коштів місцевого бюджету, субвенцій державного бюджету та залучення додаткових джерел фінансування.Згідно з рішенням Івано-Франківського виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради з 02.01.2009 року Івано-Франківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 здійснює самостійне ведення бухгалтерського обліку. На розвиток матеріально-технічної бази закладу, на придбання основних засобів, матеріальних цінностей, господарських товарів за період 2014-2016 рр. профінансовано із загального фонду всього 528 тис.200 грн. (будівельні матеріали, парти, стільці, фарби, ламінат, передплата періодичних видань, вікна, комплекти учнівські, дверні блоки). За рахунок депутатських коштів у 2014-2015рр. придбано матеріальних цінностей на суму 33 445грн, за рахунок надходжень інших джерел спеціального фонду у 2014-2016 рр. використано 652 241,26 грн. (проведення капітального ремонту їдальні, спортзалу, санвузлів, придбання обладнання для їдальні, комп’ютерної техніки, підручників, вікон, дверей, робочого місця охоронця, стендів, ксерокса, спортінвентарю, спортивного спорядження, відео-реєстратора, акустичної системи). 

За період атестації експертною комісією було відвідано 98уроків, 1 виховний захід та проведено 39контрольних випробувань, що склало 731 контрольна роботу учнів4-11 класів. 271 учень (27%) роботи не писав.Найбільше учнів контрольні роботи написали на достатньому та високому рівнях: 75%.

Результати виступів учнів СШ № 1 на ІІ етапах Всеукраїнських олімпіад за останні три роки свідчить про добру роботу в цьому напрямку. За три останні навчальні роки учні школи отримали 107 місць на ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових предметів. На ІІІ етапі за останні три роки – 6 місць. Учні школи щорічно стають переможцями різноманітних учнівських міжнародних, всеукраїнських, обласних і міських конкурсів та експедицій.

Адміністрацією школи здійснюється планування засідань методичної ради, контроль за плануванням роботи 10 методичних об’єднань, творчої групи, Школи молодого вчителя.Серед форм роботи варто відзначити проведення семінарів-практикумів, предметних та методичних тижнів, у рамках яких проводяться показові уроки, виховні заходи, творчі звіти педагогів, які атестуються; взаємовідвідування уроків. За 3 останні роки на базі школи проведено 7 загальноміських семінарів.

Атестація педагогів Івано-Франківської СШ № 1 здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту”, Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Упродовж трьох років 41 педагогічний працівник підвищив свій кваліфікаційний рівень.

Адміністрацією школи контролюється питання проходження педагогами, що атестуються, курсової підготовки, проводяться захисти творчих портретів педагогів, які атестуються, у закладі розроблено діагностичні картки, в яких фіксується спостереження за діяльністю педагогів: відомості про безперервну освіту, його проблемні питання, участь у колективних та індивідуальних формах методичної роботи, досягнення, перспективні завдання. Організовуючи навчально-виховний процес, педагоги закладу активно впроваджують прогресивні педагогічні ідеї, які позитивно себе зарекомендували та набули технологічного характеру.

 

 

Упродовж трьох років 41 педагогічний працівник підвищив свій кваліфікаційний рівень.

У СШ № 1 обладнано і підключено до мeрежі Internet два комп’ютерні класи на 10 та 7 учнівських робочих місць. 5 комп’ютерів використовується в управлінській діяльності, 1 комп’ютер встановлений в бібліотеці, в школі функціонує мережа WI-FI. 4 проектори встановлено в початкових класах, 1 – в кабінеті історії, використовується 2 переносних проектори. У ході атестації було придбано ще 6 проекторів та переносних екранів для потреб школярів.В управлінській діяльності комп’ютерна техніка використовується під час проведення педагогічних рад, проведення моніторингових досліджень.

Івано-Франківську СШ №1 здано в експлуатацію у 1974 році. У СШ №1 функціонує 47 навчальних кабінетів, бібліотека, ігрова кімната, їдальня, спортзал, 2 хореографічні зали, комбінована майстерня.Щорічно комісією проводиться огляд кабінетів і класних кімнат щодо готовності їх до нового навчального року та призначення оплати за завідування. У СШ №1 дотримуються санітарно-гігієнічних вимог (температурний режим, освітлення, відповідність шкільних меблів зросту дітей).Адміністрація СШ №1 здійснює значну роботу щодо покращення матеріально-технічного забезпечення навчального закладу.В усіх навчальних кабінетах проведено повну заміну вікон, підлоги, учнівських та кабінетних меблів тощо. З 2014 оснащено другий кабінет інформатики для учнів 2-4х класів, сім кабінетів оснащено мультимедійним обладнанням і підключено до мережі Інтернет. Зроблено капітальний ремонт їдальні, спортивної зали, бібліотеки і 13 кімнат-вбиралень. Функціонує кабінет психолога, стоматолога, медичного працівника.Замінено труби водовідведенння. За допомогою піклувальної ради створено два робочих місця та введено посади охоронців. Встановлено систему відеоспостереження.Шкільна бібліотека навчального закладу займає окреме приміщення на другому поверсі, є невеличка читальна зала на 16 місць. Щорічно здійснюється передплата періодичних видань. У бібліотеці є комп’ютер із доступом до мережі Інтернет.

Адміністрацією та педагогічним колективом СШ №1 проводиться робота щодо виконання чинного законодавства з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, дотримання протипожежних заходів, профілактики травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

         Організація харчування учнів 1-11 класів ведеться відповідно до діючих нормативно-правових документів. Створені умови для 100% забезпечення учнів усіма видами харчування (гаряче харчування, буфетна продукція).

Школа славиться роботою гуртків художньої самодіяльності, яка спрямована на розкриття творчих задатків та обдарувань учнів, на пріоритети задоволення духовного життя, почуття національної гордості. Справжньою окрасою мистецького життя м. Івано-Франківська є зразкові ансамблі естрадно-спортивного танцю «Зірка мрії» (керівник Грибович Т.М.) та «Ельф» (керівник Апостолюк О.В.). Без цих колективів не проходить жодне міське свято. Колективи – неодноразові переможці фестивалів: «Травневий дощ», ФЕСТ, «Карпатські візерунки», «Орхідея»; міжнародних фестивалів: «Морський бриз» (м.Варна, Болгарія), «Танці біля моря» (м. Балчик, Болгарія). Ансамбль «Дударики» під керівництвом Савчук Н.М. ставав переможцем фестивалю «Ой, у лузі червона калина», а її вокалісти Микитчук Романія із 6-В кл. здобувала І місце у пісенному конкурсі «Бо прийдуть до тебе три празники в гості» (2014р., 2015р.) та Фестивалі «Таланти землі Галицької» (2015р.).

         У навчальному закладі на високому фаховому рівні проводиться позакласна спортивно-масова робота з волейболу, гандболу баскетболу, футболу. Щорічно проводяться показові олімпійські уроки в рамках тижня фізкультури і спорту, оздоровчі спортивно-масові заходи, спортивні свята, зустрічі з відомими спортсменами. Заняттями у секціях спортивного спрямування за межами школи, в інших спортивних закладах та спортивних товариствах займаються 262 учні (21%).

На виконання державної програми відпочинку та оздоровлення дітей, з метою забезпечення належної організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку в школі протягом десяти років функціонують пришкільний табір денного перебування «Краплинки сонця» для учнів 1-4-х класів і профільний мовний пришкільний табір «Гаудеамус» для учнів 8-х і 10-х класів, які неодноразово перемагали у міських та обласних конкурсах на кращу організацію літнього оздоровлення.

За результатами опитування педагогів, у педагогічному колективі домінує демократичний стиль керівництва – 90%, авторитарний – 9%. 100%педагогічного колективу школи вважає себе єдиною командою, яка має чітко окреслену спільну мету. 91% учнів вважають, що їх навчальний заклад має високий рейтинг у місті. 94% опитаних задоволені рівнем знань, які дають учителі школи.

Щорічно відбувається звіт директора школи перед педагогічними колективом, батьківським комітетом, радою школи та Піклувальною радою школи про виконану роботу за рік. Імідж закладу в місті є позитивним, про що свідчить щорічний конкурс у перші класи.

Поряд із цим експертною комісією висловлено ряд рекомендацій щодо   урізноманітнення форм проведення засідань методичних підрозділів, моделювання педагогічних ситуацій, ділових ігор, тренінгів, облаштування в школі стрілецького тиру, створення кімнати-музею історії розвитку школи, доцільнішого використання інтерактивних методів навчання з метою оптимальнішого використання можливостей уроку, залучення педагогів до випуску методичних посібників з досвіду роботи.  

Виходячи з наведеного вище:

 

НАКАЗУЮ:

 

1.      Визнати Івано-Франківську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №1 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області атестованою.

2.      Спланувати заходи щодо виконання рекомендацій, висловлених в ході атестаційної експертизи. (До 01.03.2017 року, Л.Мурга).

3.      Провести перевірку виконання рекомендацій. (Грудень 2017р., Н.Микула).

4.      Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту освіти та науки Н.Микулу.

 

Директор Департаменту освіти та науки                                          І.Смаль

 

А.Рудак

52-21-59