Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про проведення атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 29 “Кобзарик

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

 

від 17.01.2017р.                                                                   № 18

 

«Про проведення атестаційної

експертизи дошкільного навчального

закладу (ясел-садка) № 29 “Кобзарик”

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 30.01.2015р. №67 «Про затвердження порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015р. за № 173/26618,

 

                                                     Н А К А З У Ю:

 

1. Провести державну атестаційну експертизу дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №29 “Кобзарик” департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради з  20.02.2017р. до 03.03.2017р.

2. Створити атестаційну комісію у складі:

 

Голова комісії:               Продан Маріанна Василівна, заступник   

                     директора департаменту освіти та науки

______________            з питань виховної роботи та позашкільної освіти

 

Члени комісії:

 

Рошак Ірина Отарівна           _______ - методист ЦППСР, практичний психолог;

Тацакович Любомир Романович  - головний спеціаліст департаменту освіти та науки з питань роботи з кадрами, вчитель фізики та математики;

  Сич Галина Вікторівна                 -  головний спеціаліст з питань дошкільної освіти департаменту освіти та науки, викладач дошкільної педагогіки та психології, методист дошкільного виховання, вчитель історії та суспільствознавства, методист з виховної роботи;

 Чмелик Людмила Іванівна           -  методист інформаційно-методичного центру департаменту освіти та науки, вихователь дошкільних закладів, вчитель російської мови та літератури;

 Лаврів Павліна Василівна               -  методист інформаційно-методичного центру департаменту освіти та науки, вихователь дошкільних закладів, вчитель початкових класів;

 Кудярська Тетяна Романівна  - завідувач логопедичного пункту департаменту освіти та науки, вчитель допоміжної школи, вихователь дітей дошкільного віку, логопед закладів освіти;

Джус Ірина Іванівна                        - головний спеціаліст департаменту освіти та науки, практичний психолог, викладач  

                                                                     дошкільної педагогіки та психології,

                                                                     вихователь;

Шустов Василь Олександрович   - провідний спеціаліст з нагляду за будівництвом, інженер-механік, інженер-економіст;

Савка Любов Володимирівна   - бухгалтер-ревізор централізованої  бухгалтерії департаменту освіти та науки, економіст;

Поліщук Андрій Ярославович              -  голова міської ради батьківського      

                                                                     самоврядування (за згодою);

Дем'янчук Андрій Яремович                 - голова міськкому профспілки,  

                                                                   вчитель географії (за згодою).

 

3.  Затвердити робочу програму атестації ДНЗ №29 «Кобзарик» (додається), довести її до відома керівника дошкільного закладу та забезпечити виконання.

4. Членам атестаційної комісії подати первинні довідки про результати атестаційної експертизи до 17 березня 2017р.

5. Організувати узагальнення матеріалів та підготувати висновок атестаційної експертизи ДНЗ №29 «Кобзарик»  до 24 березня2017р.(Г.Сич).

6.  Голові атестаційної комісії (М.Продан):

6.1. Подати висновок про результати атестаційної експертизи директору  департаменту освіти та науки І.Смалю та завідувачу ДНЗ №29 «Кобзарик» І.Дорожівській до 28 березня 2017р.

6.2. Підготувати проект наказу про підсумки атестації ДНЗ №29 «Кобзарик» до 31 березня 2017р.

6.3. Довести наказ про підсумки атестації ДНЗ №29 «Кобзарик» до відома завідувача І.Дорожівської та батьківської громадськості до 5 квітня2017р.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор департаменту освіти та науки                   І.Смаль

 

 

Сич Г.В.

52-26-29

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор департаменту

        освіти та науки

____________________ І.Смаль

«_____» ____________ 2017р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу

(ясел - садка) №29 “Кобзарик”

 

№ з/п

Напрями атестаційної експертизи

Відповідальні

1

Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства.

М.Продан,

     Л. Савка,

      Г.Сич

 

2

Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю; відкритість і публічність у діяльності навчального закладу).

Члени комісії

3

Дієвість внутрішнього моніторингу розвитку вихованців.

Члени комісії

4

Організація розвивального навчально-виховного середовища.

 

Члени комісії

5

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі.

П.Лаврів,

Л.Чмелик

6

Загальний стан  території, будівель та приміщень навчального закладу.

В.Шустов

І.Джус

7

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу.

І.Джус

8

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників.

Л.Тацакович,

П.Лаврів,

А.Дем'янчук

9

Організація харчування дітей.

Л.Савка

 

10

Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей.

І.Рошак

 

11

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей – інвалідів.

І.Рошак

Т.Кудярська

12

Роль дошкільного навчального закладу у житті територіальної громади міста та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

М.Продан,

     Г.Сич,

члени комісії

 

 

 

Заступник директора департаменту освіти та науки                 М.Продан