Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних та благодійних коштів ВХПУ № 3

.
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2210 Бензин 1,2    
2 2210 Плита ДСП, ДВП 2,4    
3 2230 Продукти харчування 3,6    
4 2230 Коменсація на продукти харчування дітям-сиротам 9,5    
5 2240 Підвищення кваліфікації електромонтера 0,4    
6 2240 Відправка кориспонденції 0,01    
7 2271 Теплова енергія 145,1    
8 2273 Електрична енергія 36,4    
9 2111 Заробітна плата 615,5    
10 2120 Нарахування на оплату праці 135,7    
11 2720 Стипендія 214,8    
  Всього:   1 164,6