Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Опитування молодих вчителів географії «Аспекти професійної діяльності»

діаграма2

         З метою виявлення недоліків у роботі малодосвідчених вчителів  (стаж від 0 до 3-х років) географії, усунення наявних недоліків та надання методичної допомоги було проведено  анкетування «Аспекти професійної діяльності». Учителям було запропоновано 30 показників педагогічної діяльності вчителя, які вони оцінювали від 1 до 10 балів у залежності від їх використання.

         В анкетуванні взяло участь 8 осіб, стаж роботи яких становить:

діаграма1

         Максимальна кількість набраних балів становить 300. Учителі по-різному оцінили ступінь власного використання різноманітних  педагогічних форм, методів та прийомів  під час викладання предмета у кількісних показниках:

діаграма2

Педагоги оцінили складові педагогічної діяльності, в яких не потребують допомоги і періодично використовують у своїй роботі:

діаграма3

Аспекти педагогічної діяльності, в яких потрібна допомога молодим вчителям наступні:

-         здійснення індивідуального диференційованого підходу;

-         організація самостійної роботи учнів;

-         вивчення перспективного педагогічного досвіду;

-         уміння зберегти працездатність учнів упродовж уроку;

-         організація позакласної роботи з предмета;

-         уміння здійснювати самоаналіз уроку;

-         організація групової форми роботи на уроці.

Беручи до уваги кількісні та якісні показники даного анкетування, укладено методичні рекомендації:

-         організувати оптимальні форми роботи з молодими педагогами для надання їм методичної допомоги;

-         відвідати показові уроки досвідчених учителів з метою перейняття передового педагогічного досвіду;

-         спрямувати педагогів до самоосвітньої роботи і професійного самовдосконалення;

-         сприяти впровадженню інноваційних технологій та інтерактивних форм роботи у навчально-виховний процес.