Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Умови проведення акції «Птах року»


Загальні положення

"Птах року" - щорічна природоохоронно-пропагандистська акція, яку проводить Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Українське товариство охорони птахів (УТОП).
Мета акції – привернення уваги юннатівської молоді до проблеми охорони птахів та їх природних біотопів шляхом поширення знань та пропаганду охорони певного виду птахів.
В завдання акції входить також збирання інформації про сучасне поширення та чисельність птахів, які все ще є звичайними в межах України, але скорочують чисельність в інших частинах ареалу, та /або перебувають у несприятливому становищі через нераціональне використання певних біотопів.
Водночас з поширенням знань про птаха проводиться пропаганда практичних заходів охорони виду (біотехнічних, по веденню господарської діяльності тощо).
Учасники акції
Учасниками конкурсу можуть бути загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні навчальні заклади, творчі учнівські об'єднання, окремі учні, вчителі, працівники шкільних лісництв, аграрних об'єднань, а також відділення та осередки Українського товариства охорони птахів, окремі члени УТОП.

Керівництво акцією
Керівництво акцією "Птах року", підведення підсумків та визначення переможців здійснює оргкомітет, створений з представників НЕНЦ та УТОП.

Основні показники акції
  1. Організаційна робота: кількість учасників в усіх міроприємствах, присвячених птаху року.
  2. Масово-агітаційна та пропагандистська робота про корисну роль птаха в природі і господарській діяльності людини, про дбайливе ставлення до птахів, їх охорону. Проведення відповідних бесід, лекцій, видання буклетів, листівок, плакатів, здійснення виступів в пресі, по радіо, телебаченню.
  3. Різноманітність міроприємств, присвячених птаху року: тематичні заняття, тиждень "Птах року", конкурси, змагання тощо.
  4. Проведення обліків та спостережень за видом, заповнення анкет. Конкретні методичні поради по методиці проведення обліків та спостережень за певним видом надсилаються додатково організаторами конкурсу.
  5. Заходи щодо охорони конкретних видів птахів та місць їх мешкання.

Підведення підсумків та визначення переможців
Матеріали про участь в акції “Птах року” надсилаються за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, п/с 65, ОДЕНЦУМ до 15 жовтня поточного року.
Заповнені анкети учасників акції надсилаються в Українське товариство охорони птахів (УТОП) за адресою:

а/с33, м. Київ, 01103 (телефон (044) 28-47-131, 28-49-063).

Підведення підсумків та нагородження найбільш активних учасників – в грудні. Нактивніші учасники нагороджуються пам'ятними подарунками, путівками до табору “Юннат” та грамотами НЕНЦ і УТОП.