Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про підсумки тематичного інспектування загальноосвітніх навчальних закладів «Управлінсько-методичне забезпечення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови»

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

       ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

                                                                                              НАКАЗ

 

від  15.06.2017р.                                                                                    № 451

 

Про підсумки тематичного інспектування

загальноосвітніх навчальних закладів

«Управлінсько-методичне забезпечення

стану викладання та рівня навчальних

досягнень учнів з англійської мови»

 

         На виконання річного плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, наказу Департаменту освіти  та  науки «Про тематичне інспектування «Управлінсько-методичне забезпечення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови»» від 07.04.2017р. № 294  комісією Департаменту освіти  та науки відповідно до затвердженої робочої програми проаналізовано стан ведення контролю за викладанням предмета  та рівнем навчальних досягнень учнів, аналіз роботи шкільного методичного об’єднання, відповідність рівня викладання англійської мови змісту та обсягу державних програм, аналіз рівня навчальних досягнень учнів, позакласну роботу з предмета у  НВК «Школа-гімназія №3», 

ЗШ №13, 21, 25 та Микитинецькій ЗШ (інформація додається).

За результатами інспектування

 

НАКАЗУЮ:

 

1.     Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів м. Івано-Франківська:

    1.1. проаналізувати результати тематичного інспектування з англійської мови та розробити заходи щодо підвищення рівня навчальних досягнень учнів, які мають низький рівень знань (2017-2018 н.р.);

1.2. забезпечити дієву алгоритмізацію навчальної діяльності учнів 5-х, 10-х  класів, спрямовану на аналіз та усунення типових помилок (2017-2018 н.р.);

1.3. здійснювати дієвий контроль за виконанням державних програм та веденням ділової документації (постійно);

1.4. впроваджувати в практику викладання англійської мови електронні засоби з метою урізноманітнення навчального процесу, відкриття нових шляхів диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності школярів (постійно);

1.5. активізувати роботу з обдарованими учнями з метою підготовки їх до олімпіад (постійно);

1.6. поєднувати урок і позакласну роботу для забезпечення ефективного формування комунікативних навичок та вмінь, сприяти організації літніх мовних таборів (постійно).

2. Дирекції ЗШ №13 (О.Драпак), ЗШ № 21 (О.Чопик):

    2.1.вдосконалити внутрішкільний контроль за станом викладання предмета та веденням шкільної документації (2017-2018 н.р.);

    2.2. сприяти покращенню матеріально-технічного та методичного забезпечення викладання англійської мови (постійно);

    2.3.  використовувати у роботі ефективні методи вивчення англійської мови (постійно);

    2.4. ширше впроваджувати в практику роботи використання передового педагогічного досвіду вчителів англійської мови міста (постійно).

 

3.                 Інформаційно-методичному центру Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради:

    3.1. обговорити довідку про результати тематичного інспектування на серпневих засіданнях учителів англійської мови (серпень 2017 р.);

    3.2. організувати та провести навчальний семінар для керівників шкільних методичних об’єднань учителів англійської мови з проблеми «Використання ІКТ у процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності» (2017-2018 н.р.).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту освіти та науки з організаційних питань, змісту освіти та інновацій Н.Микулу.

 

 

 

 

             Директор Департаменту освіти та науки                        Ігор Смаль

 

 

 

 

 

Д.Худевич

52-25-87

Додаток

до наказу Департаменту

освіти та науки

від 15.06.2017р.  №451

 

Інформація

про результати тематичного інспектування загальноосвітніх навчальних закладів «Управлінсько-методичне забезпечення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови»

 

Відповідно  до річного плану роботи та наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради від 07.04.2017 року № 294 «Про тематичне інспектування «Управлінсько-методичне забезпечення стану викладаннята рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови»» з 24.04.2017 року по 28.04.2017 року комісією Департаменту освіти та науки відповідно до затвердженої робочої програми проведено тематичне інспектування у НВК «Школа-гімназія №3», ЗШ №13, 21, 25 та Микитинецькій школі.

Мета інспектування – з’ясувати рівень управлінсько-методичного забезпечення стану викладання англійської мови, зокрема, виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки України та органів державного управління освітою щодо викладання предмета, скоординованості та дієвості планування щодо його вивчення, створення сприятливих навчально-методичних, матеріально-технічних умов для організації навчального процесу, якості навчальних досягнень учнів, ефективності впровадження інноваційних педагогічних технологій, якості внутрішкільного контролю, доцільності прийнятих управлінських рішень.

Організація навчально-виховного процесу з англійської мови у  навчальних закладах здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», навчальних програм, через реалізацію інваріантної та варіативної частини навчального плану з урахуванням потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Комісією проведено 10 контрольних робіт (на паралелях 5-х і 10-х класів у всіх закладах, що інспектувалися), перевірено вибірково робочі та контрольні зошити, внутрішкільну документацію, навчально-методичну, матеріально-технічну бази, проведено співбесіди з адміністрацією, учителями та учнями шкіл.

Перевіркою встановлено:

- адміністраціями шкіл в основному виконуються нормативні документи Міністерства освіти та науки України та органів державного управління освітою щодо викладання англійської мови. На виконання  Указу Президента України від 16 листопада 2015 року №641 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови» у загальноосвітніх навчальних закладах видано відповідні накази, якими розроблено ряд заходів. Дане питання неодноразово заслуховувалося на нарадах при директору та засіданнях методичних об’єднань. Варто відзначити  заходи,  проведені в рамках Року англійської мови, у НВК «Школа-гімназія№3», які оформлено у відеозвіт. У ЗШ №25 та ЗШ №21 організовано екскурсії у бібліотеку іноземних мов, книжкові виставки англійської літератури, проводилися інформаційні хвилинки «Англійська мова – мова міжнародного спілкування» тощо.

Достатній рівень внутрішкільного контролю та керівництва щодо викладання англійської мови можна відзначити   у НВК «Школа-гімназія №3» та  ЗШ №25, про що свідчать ґрунтовні розширені протоколи засідань педагогічних рад, на яких слухалися питання викладання англійської мови у закладі. З метою якісного вивчення стану викладання англійської мови соціальними педагогами проводиться анкетування педагогів, учнів, батьків,щоб з’ясувати чи є труднощі у вивченні англійської мови, якщо є, то які саме.Результати анкетувань заслуховуються на засіданні педагогічної ради. Наявна система наказів про підготовку до педради, проведення контрольних робіт, вивчення системи роботи окремих учителів, перевірку класних журналів, виконання навчальних планів, здійснення наставництва молодих спеціалістів, про позакласну роботу з предмета, роботу факультативів.

Проте  адміністрацією ЗШ №21 та ЗШ №13 ведеться недостатній контроль за роботою окремих вчителів, а саме: за веденням предметних сторінок класних журналів. Вчителі англійської мови ЗШ №13 Т.Юрас, З.Боднарчук, Н.Жмуркевич не дотримуються методичних рекомендацій щодо заповнення класних журналів, а також не виставлені у І семестрі оцінки за всі види обов’язкового контролю. Вчитель Т.Юрас (ЗШ №13) розпочинає вивчення нової теми з написання контрольної роботи та  враховує оцінку за семестровий контроль у тематичний контроль. Вчителі Р.Гупан, О.Гуш, О.Женкова, О.Кобзар, О.Могильницька, М.Фролова (ЗШ №21) не провели всі види контролю у І семестрі, що свідчить про відсутність належного контролю адміністраціями цих закладів за дотриманням нормативних вимог.

 Адміністраціям закладів ЗШ №13 (О.Драпак), ЗШ №21 (О.Чопик) рекомендовано посилити контроль за веденням шкільної документації, а вчителям чітко дотримуватися Інструкції щодо заповнення класних журналів та методичних рекомендацій щодо викладання англійської мови.

Викладання предметів у школах забезпечують 30 вчителів англійської мови, з них «вчителів-методистів» – 2, «старших вчителів» – 3, вчителів вищої категорії –20, І категорії – 4, ІІ категорії – 2, спеціалістів – 4; 62,5 % – учителі вищої кваліфікаційної категорії, щосприяє організації якісного наставництва молодих учителів. Налагоджена робота з молодими вчителями, взаємовідвідування уроків, проводиться інструктаж щодо складання тематичних і поурочних планів; проводяться бесіди «Вихід із проблемних ситуацій», практичні заняття на тему «Методика і технологія системного аналізу уроку» тощо.

       Уроки  іноземної мови проводяться у кабінетах англійської мови. Заслуговує на схвальну оцінку робота вчителів англійської мови ЗШ №25,  НВК «Школа-гімназія №3» щодо обладнання кабінетів технічними засобами навчання та створення навчально-методичної бази. Систематизований матеріал з тем, які вивчаються, дидактичний матеріал для вивчення країнознавства, карти, плакати, програмне забезпечення І-Tools, телевізори, DVD, ігрові комплекти для початкової школи  забезпечують змістовність та цікавість навчального процесу. Три  кабінети англійської мови ЗШ №25 мають доступ до мережі Інтернет. Достатній рівень навчально-методичної бази з викладання англійської мови у Микитинецькій ЗШ та ЗШ №21. Потребує поповнення та оновлення матеріально-техічна база кабінету англійської мови ЗШ №13.

Забезпеченість підручниками з англійської мови згідно з державним замовленням становить 88%, поряд із цим учителі англійської мови використовують автентичні навчально-методичні комплекси видавництв: Pearson, Oxford UniversityPress, ExpressPublishing, що сприяє комунікативно орієнтованому викладанню англійської мови.

Проаналізувавши стан викладання англійської мови, можна зробити висновок, що вчителі загалом виконують основні вимоги державних документів, забезпечують базовий рівень навчальних компетенцій з предмета.

На високому методичному рівні проводять уроки вчителі І.Сорока (Микитинецька ЗШ),  Т.Масляк, Л.Іванус, , С.Риндич ( НВК «Школа-гімназія №3»), Н.Ганчак, , Г.Кірас (ЗШ №13), Т.Остапенко, О.Кобзар, М.Фролова, (ЗШ №21), Х.Продан, І.Криховецька, Н.Багрійчук, Г.Колісник, Г.Левандівська (ЗШ №25).  Їхні уроки мають  практичне спрямування, відзначаються доступністю, логічністю, науковістю. Педагоги   використовують  різні форми і методи навчання.  Учні мають достатній словниковий запас, у них сформовані навички читання та аудіювання, вони вільно спілкуються між собою. Педагоги вміють створити проблемно-пошукову ситуацію на уроці, організувати роботу дітей на її розв’язання, вчать учнів самостійно мислити.

Достатній рівень викладання забезпечують вчителі З.Боднарчук, Т.Юрас, Н.Жмуркевич (ЗШ №13), О.Гуш, О.Могильницька, О.Женкова, С.Лютак  (ЗШ №21), Р.Паламеренко, І.Монюк ( НВК «Школа-гімназія №3»), Н.Левандовська (ЗШ №25), М.Бурак (Микитинецька ЗШ).

Заслуговує на увагу робота молодих учителів Н.Плахта (ЗШ №13), М.Трощук, Х.Кічак (НВК «Школа-гімназія №3»), Ю.Данилюк (ЗШ №25). Методична грамотність, творчий підхід до навчання і виховання учнів, організованість, працездатність, зацікавленість в результатах якості своєї праці, постійне прагнення до знань є відмінними якостями педагогів.

Стан викладання англійської мови вчителем ЗШ №21 Р.Гупан не вдалося вивчити у зв’язку з тим,  що педагог перебувала на лікарняному.

Аналіз роботи методичних об’єднань засвідчив, що на засіданнях розглядаються нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу з англійської мови, актуальні питання методики викладання, проведення показових уроків, позакласних заходів. Зміст планів спрямований на формування професійно-педагогічної, психологічної культури вчителів, розширення і поглиблення їх знань.  Варто відзначити чітку організацію роботи шкільного методоб’єднання,  належний рівень ведення документації в ЗШ № 25 (керівник І.Криховецька), ЗШ №21 (керівник О.Кобзар), ЗШ №13(керівник Н.Ганчак).

На  шкільних методичних засіданнях розглядаються питання професійного розвитку вчителя, основні завдання, спрямовані на підвищення якості освіти, колективного пошуку шляхів модернізації навчально-виховного процесу за рахунок впровадження прогресивних інноваційних методик і технологій навчання як умови самовдосконалення вчителя та самореалізації учня; використання міжпредметних зв'язків на уроках та в позакласній роботі з предмета; системи роботи з обдарованою молоддю; формування комунікативної і соціокультурної компетенції па уроках іноземних мов; мотивації як одного з аспектів пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення іноземних мов; олімпіади з англійської мови, підготовки учнів до успішного проходження ДПА та ЗНО.

Заслуговує на увагу робота  методичного об’єднання вчителів англійської мови у НВК «Школа-гімназія №3» (керівник Т.Масляк), яке працює за методикою SWOT- аналізу, метою якого є узагальнення роботи методичного об’єднання, конкурентноспроможність  навчального закладу на ринку освітніх послуг.

Методичні об’єднання вчителів іноземних мов об’єднують вчителів різних вікових груп та професійної кваліфікації з різним рівнем теоретичної підготовки та практичним досвідом роботи. Це сприяє продуктивному обміну думками, налагодженню наступності в роботі та доцільному розподілу доручень між педагогами.

Вчителі англійської мови ЗШ №25 та  НВК «Школа-гімназія №3»активно вивчають, узагальнюють та впроваджують передовий педагогічний досвід за різними темами: «Впровадження Інтернет-ресурсів як фактор підвищення ефективності уроку», «Міжпредметна інтеграція у навчанні іноземних мов», «Пісні як інноваційна форма роботи на уроках іноземної мови»  та поширюють його на відкритих уроках, семінарах. майстер-класах, публікаціях.

Методична робота в закладах з анлійської мови  базується на індивідуальних програмах самоосвіти вчителів. У  школах, які перевірялися,  здійснюється методичний супровід організації самоосвітньої  діяльності педагогів: узагальнено матеріали індивідуальної роботи педагогів над темою самоосвіти та аналіз портфоліо вчителів, які атестуються, ведеться облік  участі вчителів у методичних заходах різних рівнів з метою визначення рейтингу методичної активності. Все це позитивно впливає на професійне зростання педагогів, забезпечує підвищення педагогічної майстерності, безперервний саморозвиток особистості самого вчителя і його вплив на розвиток особистості учнів.

Значна увага приділяється використанню ІКТ на уроках іноземної мови. Так, вчитель інформаційних технологій О.Воробей (ЗШ №21)щомісячно проводить заняття « Використання ІКТ у процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності». У річному плані роботи ЗШ №21 передбачено та проведено засідання круглого столу «Сучасний урок . Шляхи підвищення його ефективності», а також проведено методичну декаду «Впровадження педагогічних технологій – основа інноваційного розвитку школи», презентація творчої майстерні «Мої педагогічні знахідки». Всі вчителі англійської мови   ЗШ №25 успішно пройшли тест «Курс Microsoft із цифрових технологій». Вчитель англійської мови Х.Продан (ЗШ №25) отримала сертифікат на публікацію власного авторського матеріалу в мережі Інтернет (сайт SUPER.UROK-UA.com – проекту “TheSeven  WondersoftheWorld”) та можливість брати участь у вебінарах  “Реалізація компетентісного підходу на уроках англійської мови»,  «Інтерактивна дошка – нові можливості для освіти».

Слід зазначити, що вчителі іноземної мови в основному дотримуються методичних рекомендацій щодо ведення поурочних планів,  вказують тип уроку та  дотримуються його структури. Перевірка зошитів здійснюється регулярно. Оцінювання знань учнів проводиться за 12-бальною шкалою: виставляються поточні, тематичні оцінки  та оцінка за ведення зошитів. Однак, педагогам ЗШ №13 необхідно звернути увагу на зразок підпису учнівських та контрольних зошитів із англійської мови.

З метою виявлення рівня навчальних досягнень з англійської мови проведено контрольні роботи у п’ятьох 10-х класах та п’ятьох 5-х класах, в яких навчається відповідно  100 та 131 учень. Виконували контрольну роботу 66 учнів 10-х класів та 112 учнів 5-х класів. Якісний показник навчальних досягнень учнів 10-х класів становить 66%, у 5-х  класах – 85%. При цьому 8,4% учнів 5-х класів засвоїли матеріал на початковому рівні, 21,6 - на середньому, 44% - на достатньому, 26% - на високому. У 10-х класах 1,4% учнів засвоїли матеріал на початковому рівні, 21,2 %- на середньому, 42,4% - на достатньому, 35% - на високому. Таким чином, переважна частина учнів  опанувала  матеріал на високому і достатньому рівнях, що свідчить про ефективність навчально-виховного процесу з предмета.

Найкраще засвоїли навчальний матеріал учні НВК «Школа-гімназія №3» (учитель Т.Масляк, Р.Паламаренко), Микитинецької ЗШ (учитель І.Сорока), ЗШ №25 (учителі Г.Левандівська, Г.Колісник).

 При порівнянні результатів контрольної роботи та базових знань учнів значної розбіжності в оцінюванні не виявлено.

Проаналізувавши участь та результативність учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  з англійської мови, зроблено висновок, що  вчителям англійської мови варто посилити роботу з обдарованими дітьми.

Оскільки знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, то адміністрації ЗШ №13, 21 та НВК «Школа-гімназія№3» організували у 2015-2016 н.р. на базі навчальних закладів мовні школи, до роботи яких залучено не тільки педагогів школи, а й студентів-волонтерів  факультету іноземних мов Прикарпатського університету ім. В.Стефаника.

Заслуговує на схвальну оцінку робота  мовної школи «OASIS» НВК «Школа-гімназія №3»,  де працювали 12 волонтерів-студентів, які організували екскурсію містом, засідання  круглого столу на тему «Проблеми довкілля» , «Сучасне телебачення – яке воно?». Умотивована участь учнів, зацікавленість батьків, активна волонтерська діяльність та самовіддана робота вчителів – основні принципи роботи мовної школи «OASIS».

Відрадним є те, що яскраві події шкільного життя учнів  НВК «Школа-гімназія№3» систематично висвітлюються у шкільному часописі «Точка зору». Завдяки таким публікаціям батьки  дізнаються про новини шкільного життя, здобутки учнів, заходи, проведені під час тижня іноземних мов, Року англійської мови, мовної школи.

    Позакласна робота з предмета є логічним доповненням, поглибленням пізнавальних інтересів учнів у НВК «Школа-гімназія №3», ЗШ № 13, 21, 25, Микитинецької ЗШ. Учні шкіл є активними учасниками конкурсів «Грінвіч», «Olympus». Традиційно в школах проводяться тижні англійської мови, вечори для батьківської громадськості, тематичні вечори англійської мови.

 

 

 

 

За наслідками тематичного інспектування у НВК «Школа-гімназія №3»,

ЗШ № 13, 21, 25, Микитинецької ЗШ комісією рекомендовано:

 

Інформаційно-методичному центру Департаменту освіти та науки:

     - обговорити довідку про результати тематичного інспектування шкіл міста з англійської мови  на серпневих засіданнях учителів англійської мови;

 

     -   провести теоретичний семінар для керівників шкільних методичних об’єднань учителів англійської мови з проблеми “Використання ІКТ у процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності ”.

 

Керівникам навчальних закладів:

         - дирекції ЗШ №13 (О.Драпак), ЗШ № 21 (О.Чопик) вдосконалити внутрішкільний контроль за станом викладання предмета та веденням шкільної документації;

      - сприяти покращенню матеріально-технічного та методичного забезпечення викладання англійської мови;

      - розробити заходи щодо роботи педагогів з учнями, які мають низький  рівень навчальних досягнень з англійської мови, забезпечити їх виконання.

Учителям англійської мови:

-         дотримуватися  нормативних документів, методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки щодо викладання англійської мови;

-         впроваджувати в практику викладання англійської мови електронні засоби з метою урізноманітнення навчального процесу, відкриття нових шляхів диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності школярів;

-         поєднувати урокі позакласну роботу для забезпечення ефективного формування комунікативних навичок і вмінь;

-     сприяти організації літніх мовних таборів;

  - активізувати роботу з обдарованими учнями з метою підготовки їх до олімпіад;

  - педагогам ЗШ №13 використовувати у роботі ефективні методи вивчення англійської мови;

  -ширше впроваджувати в практику роботи використання передового педагогічного досвіду вчителів англійської мови міста.