Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Календарне планування з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

.

 

 

  Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 

 

Клас

Дата

Вступ до «основ правознавства»(1 год.)

Примітка

 

1

 

Урок 1

.Право і закони в житті  людини і суспільства (з курсів історії).

Зміст, завдання і структура курсу.Побудова підручника. Додаткова навчальна література, електронні та Інтернет-ресурси.

 Причини виникнення держави.

Учень/учениця:

згадує з курсів історії та пояснює причини  й значення виникнення держави і права, роль права в житті суспільства;

згадує та називає найдавніші правові пам’ятки в історії людства;

пояснює завдання та структуру предмета «Основи правознавства»;

висловлює власні очікування щодо вивчення предмета.

 

 

 

 

Розділ 1. ОСНОВИ теорії держави і права (6 год.)

 

 

 

 

Урок 2.Поняття й ознаки держави. Урок 3.Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави.

Урок 4.Поняття та ознаки права. Джерела права.

Урок 5.Система права та її елементи.

Урок 6.Поняття і види соціальних норм.

  Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей

Учень/учениця:

називає ознаки державної влади, соціальних норм, права;

пояснює та застосовує поняття: «держава», «форма держави», «право», «джерела права», «галузь права», «норма права»;

характеризує функції держави, державний лад, джерела права, елементи системи права;

наводить приклади соціальних норм, джерел права;

описує елементи державного ладу;

висловлює судження щодо ролі соціальних норм, держави і права в житті людини та суспільства.

 

 

 

 

Урок 7.Урок узагальнення або контролю та корекції навчальних досягнень.

 

 

 

Розділ 2. Правовідносини. Правопорушення. Юридична відповідальність (6год.)

 

 

 

 

Урок 8. Правовідносини. Склад правовідносин.

Урок 9. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

Урок 10. Правопорушення: поняття, склад, види.

Урок 11. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

 

Урок 12. Практичне заняття.Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння.

Учень/учениця:

називає ознаки правовідносин, правопорушення, юридичної відповідальності;

пояснює та застосовує поняття: «правовідносини», «склад правовідносин», «юридичні факти», «правопорушення», «юридична відповідальність»;

характеризує підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин; склад і види правопорушень; підстави і види юридичної відповідальності;

наводить приклади юридичних фактів, видів правопорушень;

описує обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння;

розв’язує правові ситуації з використанням знань про правовідносини, правопорушення та юридичну відповідальність;

застосовує засвоєні поняття та вміння під час розв’язування простих правових ситуацій та регулюванні власної поведінки відповідно до норм права;

висловлює судження щодо ролі правовідносин у житті людини і суспільства; оцінює власну поведінку й поведінку інших осіб щодо її правомірності.

 

 

 

 

Урок 13.Урок узагальнення або контролю та корекції навчальних досягнень.

 

 

 

Розділ 3. Взаємозв’язок людини і держави (7 год.)

 

 

 

 

Урок 14. Поняття Основного закону держави. Структура Конституції України. Повноваження Конституційного Суду України.

Урок 15. Правова характеристика понять «людина», «особа», «громадянин». Права і свободи людини. 16.Громадянство України.

Урок 17. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.

Урок 18. Органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні.

 

Урок19. Практичне заняття.Звернення громадян.

Учень/учениця:

називає ознаки конституції; механізми захисту прав і свобод людини та громадянина;

пояснює та застосовує поняття «людина», «особа», «громадянин», «громадянство», «конституція», «права і свободи людини»,  «конституційні обов’язки»;

описує види конституційних прав, свобод, обов’язків людини і громадянина, органи державної влади та місцевого самоврядування;

наводить приклади повноважень Конституційного Суду України, видів звернення громадян;

характеризує підстави набуття та припинення громадянства України;

аналізує окремі статті Конституції України;

розв’язує правові ситуації із застосуванням знань розділу;

оцінює значення Конституції України; форми участі громадян у житті держави та місцевої громади.

 

 

 

 

 

 

 

Урок 20. Урок узагальнення або контролю та корекції навчальних досягнень.

 

 

 

Розділ 4. Неповнолітні як суб’єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних І кримінальних правовідносин (12 год.)

 

 

 

 

Урок 21. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх.

Урок 22. Практичне заняття.Власність неповнолітніх.

Урок 23 Практичне заняття. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою.

Урок 24. Сім’я. Шлюб. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей. Державні органи з охорони прав дітей.

Урок 25. Практичне заняття.Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Урок 26. Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми.

Урок 27. Охорона праці неповнолітніх.

 Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх.

Урок 28. Урок узагальнення або контролю та корекції навчальних досягнень. 

Урок 29. Адміністративні правопорушення.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

Урок 30. Злочини. Кримінальний проступок. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

Урок 31-32. Розв’язування задач.

Учень/учениця:

пояснює та застосовує поняття «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність», «сім’я», «шлюб», «адміністративне правопорушення», «злочин», «кримінальний проступок»;

характеризує обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх осіб, права неповнолітніх як власників, права споживачів, права й обов’язки батьків і дітей, робочий час і час відпочинку неповнолітніх, адміністративну та кримінальну відповідальність неповнолітніх;

наводить приклади державних органів з охорони права дітей, адміністративних правопорушень і злочинів, адміністративних стягнень і кримінальних покарань;

описує шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування,  особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми;

аналізує окремі статті відповідних нормативно-правових актів;

розв’язує правові ситуації з використанням знань і положень цивільного, сімейного, трудового, адміністративного, кримінального законодавства України щодо неповнолітніх;

вчиняє власні дії відповідно до норм права в різних видах правовідносин;

висловлює судження щодо взаємних прав і обов’язків батьків та дітей; охорони праці неповнолітніх; особливостей адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5.ЯКЩО ПРАВО - ЦЕ ПРОФЕСІЯ(2 год.)

 

 

Урок 33. Професія «юрист».  Юристи в нашому житті.

Поліцейські (патрульні, дільничні офіцери поліції).

Урок 34. Практичні заняття.

Ігровий суд або зустріч з юристами чи правозахисниками.

 

Учень/учениця:

називає професії, пов’язані з юриспруденцією; 

знає, хто такі судді, прокурори, слідчі, нотаріуси, адвокати, юрисконсульти,  дільничні офіцери поліції, правозахисники;

наводить приклади видів діяльності  нотаріуса та адвоката;

називає основні вимоги до осіб, які мають намір працювати за юридичним фахом чи в поліції;

описує процедуру розгляду цивільної/ кримінальної справи в суді;

розв’язує правові ситуації з використанням знань про професію юриста;

оцінює життєві ситуації, за яких потрібна допомога юриста.

 

 

 

Урок 35. Підсумковий урок (1год.)