Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Нова українська школа

Нова українська школа

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 року № 1021 «Про організаційні питання запровадження концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» з 1 вересня 2017 року в Івано-Франківській загальноосвітній школі І ступеня № 9 (директор Дорошенко О.С., заступник директора Смола С.С.) розпочалося навчання в межах дослідно-експерементальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти».

Основна мета - гармонійний розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, виховання загальнолюдських цінностей, підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Учителі перших класів Коновал О.А. (1-А клас), Маркевич Л.М. (1-Б клас)

реалізуючи проект Стандарту початкової освіти, організовують навчально-виховний процес, дотримуючись таких принципів:

- Презумпція талановитості дитини. Забезпечення рівного доступу до освіти, заборона будь-яких форм дискримінації. Не допущення відокремлення дітей на підставі попереднього відбору на індивідуальному, груповому та інституційному рівнях.

- Цінність дитинства. Відповідність освітніх вимог віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема і гру.

- Радість пізнання. Організація пізнавального процесу, який приноситиме радість дитині, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність і творчість дитини. Широке використання в освітньому процесі дослідницької та проектної діяльності.

- Розвиток особистості. Замість «навченої безпорадності» – плекання самостійності та незалежного мислення. Підтримка з боку вчителя/ вчительки розвиватиме у дітей самоповагу та впевненість у собі.

- Здоров’я. Формування здорового способу життя і створення умов для фізичного й психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей молодшого шкільного віку.

- Безпека. Створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на безпечне місце, де немає насильства і цькування.


пресс3