Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про проведення атестаційної експертизи Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області

ДЕПАРТАМЕНТ освіти ТА науки

Івано-Франківської міської радИ

 

 

НАКАЗ

від 08.09.2017р.                                                № 572

 

Про проведення атестаційної

експертизи Івано-Франківської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13

Івано-Франківської міської ради

Івано-Франківської області

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 30.01.2015р. №67 «Про затвердження порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015р. за № 173/26618 та плану роботи Департаменту освіти та науки

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Провести державну атестацію Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області (далі ЗШ № 13) з 09.10. до 23.10.2017р.

2. Створити атестаційну комісію у складі:

голова комісії:

Микула Наталія Петрівна, заступник директора Департаменту освіти та науки з організаційних питань, змісту освіти та інновацій, вчитель української мови і літератури, магістр державної служби;

 

члени комісії:

                         Савка Олександра Зіновіївна, директор інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та науки, вчитель української мови і літератури;

                         Ласійчук Петро Михайлович, заступник директора інформаційно-методичного центру, вчитель початкових класів, математики;

Бойчук Світлана Василівна,_ головнийспеціаліст Департаменту освіти та науки, вчитель початкових класів;

Рудак Анна Миколаївна,        головний спеціаліст Департаменту освіти та науки, вчитель української мови і літератури, англійської мови;

Ляльчук Галина Дмитрівна, _ директор ЦППСР, практичний психолог, викладач, кандидат психологічних наук;

Тацакович Любомир Романович, головний спеціаліст Департаменту освіти та науки, вчитель фізики та математики;

Джус Ірина Іванівна, ______ головний спеціаліст Департаменту освіти та науки, практичний психолог; викладач дошкільної педагогіки і психології;

Валько Ігор Богданович,      головний спеціаліст Департаменту освіти та науки, вчитель історії та суспільствознавчих дисциплін, методист виховної роботи;

Жилюк Тамара Володимирівна, спеціаліст Департаменту освіти та науки, тренер з баскетболу, викладач фізичного виховання;

Худевич Діана Іванівна, ____ спеціаліст Департаменту освіти та науки, вчитель німецької мови, англійської мови та зарубіжної літератури;

Лицур Наталія Борисівна,   заступник директора ЗШ № 2, вчитель біології, хімії;

Савка Любов Володимирівна, __________________________ бухгалтер-ревізор Департаменту освіти та науки, економіст;

Славенюк Петро Васильович, голова батьківського комітету НВК «Школа-гімназія № 3» (за згодою);

Дем'янчук Андрій Яремович,  голова міськкому профспілки, вчитель географії (за згодою).

3. Затвердити робочу програму атестаційної експертизи ЗШ № 13 (додається), довести її до відома керівника та забезпечити виконання.

4. Членам атестаційної комісії подати первинні довідки про результати атестаційної експертизи відповідно до робочої програми атестації (до 03.11.2017р.).

 5. Організувати узагальнення матеріалів та підготувати висновок атестаційної експертизи ЗШ № 13 (до 20.11.2017р.), (Т.Жилюк).

6. Голові атестаційної комісії (Н.Микула):

6.1. Подати висновок про результати атестаційної експертизи директору Департаменту освіти та науки І.Смалю та директору ЗШ № 13 О.Драпак (до 27.11. 2017р.);

6.2. Підготувати проект наказу про підсумки атестації ЗШ № 13 (до 29.11.2017р.);

6.3. Довести наказ про підсумки атестації ЗШ № 13 до відома директора та батьківської громадськості (до 30.11. 2017р.).

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                            І.Смаль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. Жилюк

 52-25-87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту освіти та науки

_________________І.Смаль

«08» вересня 2017р.

 

Робоча програма

атестаційної експертизи Івано-Франківської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13

Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області

№ з/п

Напрями атестаційної експертизи

Відповідальні

1

Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства.

Н.Микула,  члени комісії

2

Дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень учнів.

Члени комісії

3

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів

Г.Ляльчук

4

Забезпечення якості загальної середньої освіти (порівняльний аналіз результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень учнів; порівняння результатів незалежного оцінювання випускників 11-х класів із результатами їх навчальних досягнень (за 3 останні роки)); використання інформаційно-комунікативних технологій в навчально-виховному процесі.

Члени комісії

5

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників.

 О.Савка,

Л.Тацакович,

А.Дем’янчук,

члени комісії

6

Наявність бібліотеки, використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі.

Т.Жилюк

7

Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу.

І.Джус

8

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу.

І.Джус

9

Забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів, харчування дітей.

Г.Ляльчук, Л.Савка, С.Бойчук, П.Славенюк

10

Створення умов для задоволення потреб учнів у різних формах позаурочної навчально-виховної роботи.

І.Валько, Т.Жилюк

11

Забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю; відкритість і публічність у діяльності навчального закладу).

Н.Микула,

члени комісії

12

Роль навчального закладу у житті територіальної громади міста та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

Н.Микула,

І.Валько, П.Славенюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник директора

Департаменту освіти та науки

з організаційних питань,

змісту освіти та інновацій                                          Н.Микула