Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Відбулося засідання творчої групи педагогів-організаторів

Відбулося засідання творчої групи педагогів-організаторів

Під час засідання творчої групи педагогів-організаторів «Самоосвіта педагога-організатора – один із головних ресурсів підвищення професійних компетенцій», яке відбулося 4 вересня 2017 року в гімназії №2, обговорювалися питання професійної якості педагогів, питання самоосвіти, оновлення змісту програм гуртків, факультативів, позакласних заходів, як от: «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція», «Знай та захищай свої права», «Небезпечні квести для дітей: профілактика залучення», «Сімейна розмова» тощо.

Лілія Філіпович, педагог-організатор гімназії №2, зауважила, що важливою умовою реалізації ідеї безперервної освіти є активна самоосвітня діяльність людей різного віку. Незважаючи на гнучкість і велику індивідуалізацію самоосвіти, її не можна розглядати як стихійний процес. Варто вказати на існування закономірного взаємозв'язку освіти та самоосвіти, обумовленого тим, що на кожній стадії навчання, поряд з науковими основами досліджуваних предметів, освоюються і наукові методи пізнання, методика самостійного засвоєння знань і застосування їх на практиці.

Дмитро Скиданчук, методист ІМЦ Департаменту освіти та науки, наголосив, що самоосвіта орієнтована на цілеспрямоване залучення людини до освоєння соціального досвіду на основі розвитку його здібностей, індивідуальних особливостей, мотивів та інтересів. Вона, тобто самоосвіта, різноманітна за змістом і може бути:

- пов'язана з необхідністю вдосконалення методів і засобів пізнавальної діяльності;

- направлена на самовиховання, формування характеру й інших особистих якостей;

- викликана необхідністю більш поглибленого вивчення професійної діяльності, отримання другої і третьої професії;

- пов'язана з поглибленим вивченням окремих дисциплін.

Таким чином, під самоосвітою розуміється пізнавальна діяльність людини, спрямована на перетворення своїх фізичних сил, душевних властивостей і соціальних якостей, в основі яких лежить її уявлення про соціальний еталон особистості.