Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Творча група  вчителів правознавства та громадянської освіти працює над створенням навчально-методичного забезпечення викладання правознавства у ЗНЗ

Творча група  вчителів правознавства та громадянської освіти працює над створенням навчально-методичного забезпечення викладання правознавства у ЗНЗ

Якщо ви бажаєте, щоб педагогічна праця давала вчителям радість, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалося на нудну, одноманітну повинність, введіть кожного вчителя на щасливу стежину дослідника

В. Сухомлинський

В умовах, коли змінюється освітня парадигма, здійснюється перехід від репродуктивної, авторитарної педагогіки до освіти інноваційного гуманістичного типу, постать учителя, його професійна компетентність набувають надзвичайно важливого значення.

Від особистих якостей учителя та рівня його підготовки залежить не лише якість шкільної освіти, а й рівень духовної культури суспільства, утвердження демократичних цінностей і процесів, що відбуваються в країні.

Особливе місце в новій українській школі відводиться правовій освіті та вихованню громадян України, яким сьогодні необхідно приділяти особливу увагу з боку всього суспільства, держави, її установ та інституцій. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони, права.

Саме тому виникла потреба  у створенні у 2017році методичного об’єднання та творчої групи  вчителів правознавства та громадянської освіти, діяльність яких спрямована  на   пошук творчих педагогів та  передового перспективного досвіду, на підвищення якості навчального процесу. 

Вивчаючи запити педагогів, у 2017-2018н.р.  творча група працює над створенням навчально-методичного забезпечення викладання правознавства у ЗНЗ відповідно до нових навчальних прогарам, над розробкою  та удосконаленням засобів наочного навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів,  аудіо- і відеоматеріалів, таблиць), а також методики їх використання в навчальному процесі.

Творчі педагоги на черговому своєму засіданні, яке відбулося 10.10.2017року  на базі Департаменту освіти та науки:

- відкоригували підготовлені ними на допомогу викладачам правознавства  різнорівневі завдань для уроків контролю і корекції знань з  основ правознавства для 9 класу ;

-  обговорили «Правила проведення І-ІІІ етапів  Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів в Івано-Франківській області»,  затверджених наказом Головного управління  освіти і науки обласної державної адміністрації від 25.09.2012р. № 554  .

- проаналізували підготовлені  предметно-методичною комісією для складання  завдань І етапу   Всеукраїнських учнівських олімпіад з  навчальних предметів у 2017-2018 н.р. завдання для Іетапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства для учнів 9-11 класів ЗНЗ.

-. ознайомились із наказами Департаменту освіти та науки від 02.10.2017р №655, № 657 « Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад». Зупинились на додатку №2 «Методика визначення кількісного складу олімпіад».

-розробили план заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права.

Рішення засідання творчої групи:

- підготувати на електронних носіях «Різнорівневі завдання для уроків контролю і корекції знань з  основ правознавства для 9 класу» на допомогу вчителям правознавства ( до 15листопада 2017р.).

Рекомендації творчої групи для викладачів освітньої галузі   «Суспільствознавство»:

- впровадження предметних ключових компетентностей (навчальна, культурна, здоров’язберігаюча, інформаційно-комунікативна, соціальна, громадська, підприємницька) у навчальний процес за алгоритмом: знання, вміння → навички → ставлення → компетентності;

- спрямовування  роботи шкільних методичних об’єднань  на підвищення якості навчального процесу предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» шляхом реалізації  наскрізних  змістових ліній навчальних програм;

 - вивчення та опрацювання  нормативно-правових документів, пропагування та поширення новинок науково-методичної літератури, публікацій педагогічних та науково-популярних видань.


природозн2


природозн3