Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Організації та проведення працівниками психологічної служби ДНЗ  корекційно-розвивальної роботи

Організації та проведення працівниками психологічної служби ДНЗ  корекційно-розвивальної роботи

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки 8 листопада 2017 року на базі ДНЗ № 10 «Катруся» відбулося засідання Школи молодого практичного психолога дошкільного навчального закладу. Проблема, над якою працювали психологи-початківці, - «Проведення корекційно-розвивальної та розвивальної роботи  з дітьми дошкільного віку».

Одним із основних видів діяльності практичного психолога є корекційно-розвивальна робота - здійснення заходів для усунення відхилень у психофізичному, індивідуальному розвитку і поведінці, а також психологічний розвиток особистості та формування соціально-корисної життєвої перспективи.

Основною метою засідання було збагатити досвід, активізувати та узагальнити знання молодих фахівців, обмінятися думками, надати методичну та практичну допомогу з даного питання.Методичні рекомендації надала методист ЦППСР Ірина Рошак, яка зазначила, що поняття «корекційно-розвивальна діяльність» відображає специфічні цілі корекційної і розвивальної діяльності й одночасно висвітлює їх тісний зв'язок. Така діяльність може проводитись у вигляді розвивальних і корекційних занять.

Успішність та ефективність корекційної роботи багато в чому залежить від практичного психолога: наскільки правильно та глибоко буде відчута проблема кожної дитини, настільки продуктивною стане робота. Ефективність роботи залежить від алгоритму його дій. 

На методичному заході власний досвід презентувала Наталія Войтків, практичний психолог ДНЗ № 10 «Катруся»,  яка провела групове розвивальне та індивідуальне корекційно-розвивальне  заняття з дітьми старшого дошкільного віку.

 Засідання Школи молодого практичного психолога ДНЗ відбулося на високому науково-методичному рівні і сприяло фаховому зростанню практичних психологів міста.


шмв1