Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Творчий учитель - "це той, хто відкриває, умудряє і підбадьорює"

Творчий учитель - "це той, хто відкриває, умудряє і підбадьорює"

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 13 листопада 2017 року на базі ЗШ № 18 відбулось засідання Школи молодого вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури «Сучасний урок: пошук та інновації».

З метою формування практичних навичок ефективного проведення уроку, удосконалення професійної майстерності та опанування сучасними методиками і технологіями для молодих педагогів міста було проведено майстер-клас учителя української мови та літератури Наталії Грушецької (тема «Повторення вивченого про дієслово», 7 клас). Педагог проявила високий науково-методичний рівень, застосувавши різні методи та прийоми навчання. Урок був чітко структуризований, відповідав вимогам проведення. Засвоєння учнями матеріалу відбувалося у процесі пошуку, порівняння, уміння самостійно шукати необхідну інформацію, аналізувати, інтерпретувати та узагальнювати її, а також успішно застосовувати набуті знання на практиці. Учитель упроваджує елементи проектної, ігрової технологій, технології критичного мислення та технології творчої майстерні. Це підвищує рівень засвоєння теоретичних відомостей, удосконалює культуру мовлення, розвиває мовне чуття й логічне мислення школярів.

Під час засідання Школи молодого вчителя методист ІМЦ Наталія Рущак зазначила, що сучасним вважається урок, який своїми цілями (освітньою, розвивальною, виховною), змістом, структурою і методами проведення відповідає найновішим вимогам теорії й практики навчання у школі і є високоефективним. Особливо актуальною була презентація «Новий учитель», за допомогою якої методист представила присутнім молодим педагогам інформацію про нові педагогічні професії (едвайзер, коуч, фасилікатор, тьютор, ментор) та наголосила на особливостях кожної з них.

За круглим столом учителі-словесники зробили висновок, що урок — це центр, навколо якого обертаються і до якого повертаються всі думки і дії вчителя. При підготовці вчитель має пам'ятати, що на кожному уроці потрібні інтерес і захопленість самого педагога, готовність самому дивувати і ди­вуватися. «Щоб запалити, треба горіти», запалює сумлінна і всебічна підготов­леність до уроку, емоційна щедрість учителя.

За підсумками проведення методичного заходу було прийнято рекомендації.  

 Для ІМЦ Департаменту освіти та науки:

1.     Надалі проводити засідання із залученням досвідчених педагогів міста, що сприятиме  вдосконаленню фахової майстерності.

2.     Надавати методичну допомогу щодо організації та проведення уроків, позакласних заходів.

3.     Добирати відповідне теоретичне підґрунтя, яке визначатиме науковий рівень підготовки вчителів.

 

    Для молодих педагогів міста:

1.     Здійснювати заходи із поглиблення психолого-педагогічних знань, вивчення нормативних та інструктивно-методичних матеріалів МОН України.

2.     Поглиблювати науково-теоретичну підготовку з української мови та літератури, зарубіжної літератури та методики їх викладання.

3.     Дотримуватися вимог проведення сучасного уроку:

-         урізноманітнювати види робіт, методи та прийоми навчання й викладання, організаційні форми уроку, широко поєднувати індивідуальні, групові та фронтальні форми роботи;

-         скеровувати свою діяльність на всебічний гармонійний розвиток у поєднанні з наданням можливостей самореалізації кожному учневі з урахуванням його можливостей, інтересів та життєвих планів;

-         ретельно діагностувати причини, що впливають на якість занять, прогнозувати хід та результати навчально-виховного процесу;

-         творчо підходити до вирішення конкретних завдань відповідно до наявних умов і можливостей учнів;

-         доцільно використовувати дидактичні засоби;

-         забезпечувати співробітництво вчителя й учня, індивідуальний та диференційований підходи з урахуванням можливостей кожної дитини;

-         раціонально використовувати кожну робочу хвилину уроку;

-         створювати ситуацію успіху на уроці, атмосферу демократизму, стимулювання, відповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу за результати діяльності;

-         дбати про високу педагогічну культуру, постійне духовне збагачення, ідейно-моральне зростання.

1й3

1й2