Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про проведення загальноміського літературного конкурсу «Під Франковою зорею»


ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 НАКАЗ

 

    від 20.11.2017 р.                                                                                          № 847  

 

Про  проведення загальноміського

літературного конкурсу

«Під Франковою зорею»

 

 

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, з метою формування умінь та навичок літературної діяльності та творчих компетентностей учнівської молоді, активізації виховної  роботи серед школярів, виявлення  творчих та обдарованих учнів у різних сферах творчості, стимулювання креативного мислення та самовдосконалення молоді, підтримки талановитої молоді та творчої праці педагогів

 

 

1.Провести з 22 листопада 2017 року до 22 грудня 2017 року загальноміський літературний конкурс «Під Франковою зорею» серед учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти.

2.Затвердити склад оргкомітету, журі Конкурсу та умови проведення  (додатки 1, 2, 3).

3.Керівникам навчальних закладів подати творчі роботи на Конкурс до 22 грудня  2017 року в ІМЦ Департаменту освіти та науки, каб.228.

4.Здійснити оцінювання конкурсних робіт 26 грудня 2017 р., о 14.00 год., у залі засідань ІМЦ Департаменту освіти та науки.

5.  Контроль за виконанням наказу покласти на директора ІМЦ О.Савку.

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                               Ігор Смаль

                              

 

Н.Рущак

52-25-12

 

 

Додаток 1

до наказу Департаменту

освіти та науки

від 20.11.2017 р. № 847

 

Склад

організаційного комітету загальноміського

літературного конкурсу

«Під Франковою зорею»

 

 

О.Савка – директор інформаційно-методичного центру Департаменту освіти та науки, голова оргкомітету;

А.Рудак – головний спеціаліст Департаменту освіти та науки, член оргкомітету;

Н.Рущак – методист інформаційно-методичного центру, член оргкомітету;  

С.Сворак – учитель Угорницької ЗШ, керівник методоб’єднання вчителів української мови та літератури міста, член оргкомітету.

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                                  Ігор Смаль

 

 

Додаток 2

до наказу Департаменту

освіти та науки

від 20.11.2017 р. № 847

 

Склад

журі загальноміського

літературного конкурсу «Під Франковою зорею»

 

 

М.Грицишин – голова журі, учитель УГ №1, заслужений учитель України.

 

Члени журі:

І.Тугай – учитель НВК «Школа-гімназія №3»

А.Павелко – учитель гімназії № 2

О.Дрогомирецька – учитель СШ № 11

С.Галуга – учитель ПМЛ

Т.Торянік – учитель ЗШ № 12

О.Юзишин – учитель ЗШ № 19

О.Фалат – учитель ЗШ № 22

М.Мартинова – учитель ЗШ № 28

С.Сворак – учитель Угорницької ЗШ

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                                                 Ігор Смаль

 

 

 

 

Додаток 3

до наказу Департаменту

освіти та науки

від 20.11.2017 р. № 847

 

 

 

УМОВИ

проведення загальноміського учнівського

 літературного конкурсу

 

І. Загальні положення

 

1.1. Загальноміський літературний конкурс «Під Франковою зорею» (далі Конкурс) – захід за участю учнів закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківська, проводиться у двох номінаціях: «Коли ще звірі говорили» (для учнів 5-8 класів) та «Так ніхто не кохав» (для учнів 9-11 класів).

1.2. Організатором Конкурсу є Департамент освіти та науки  Івано-Франківської міської ради, міське методичне об’єднання вчителів української мови та літератури.

 

 

 

ІІ. Мета та основні завдання Конкурсу

 

2.1. Метою Конкурсу є формування умінь та навичок літературної діяльності учнівської молоді, активізації виховної  роботи серед школярів, виявлення  творчих та обдарованих учнів у різних сферах творчості, підтримки талановитої молоді та творчої праці педагогів.

2.2. Основні завдання Конкурсу:

- виявлення та підтримка обдарованої учнівської молоді;

- формування творчих компетентностей школярів;

- залучення молоді до написання творчих робіт;

- стимулювання творчого мислення та самовдосконалення молоді;

- активізація естетичного виховання школярів, яке покликане розвивати культуру мовлення;

- розвиток пізнавального інтересу учнів до літератури.

 

 

ІІІ. Організаційний комітет та журі  Конкурсу

 

3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет.

3.2. Склад організаційного комітету Конкурсу затверджується наказом Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

3.3. Організаційний комітет визначає умови та порядок проведення Конкурсу.

 

IV. Журі Конкурсу

 

4.1.Для визначення переможців Конкурсу створюється журі, склад якого затверджується наказом Департаменту освіти та науки.

4.2. До складу журі Конкурсу можуть входити вчителі, які мають значний досвід практичної та творчої діяльності в системі освіти, фахівці відповідного профілю.

 4.3. Журі Конкурсу визначає критерії оцінювання конкурсних робіт, здійснює об’єктивний розгляд та оцінювання конкурсних робіт учасників, вчасно заповнює протоколи перевірки конкурсних робіт, вносить пропозиції до оргкомітету щодо переможців.

 

V. Учасники Конкурсу

 

5.1.Учасниками Конкурсу є учні 5-8 класів (номінація «Коли ще звірі говорили»), 9-11 класів (номінація «Так ніхто не кохав») закладів загальної середньої освіти міста.

5.2. Конкурс передбачає індивідуальну участь школярів під керівництвом учителів відповідного профіля.

 

VІ. Порядок проведення Конкурсу

 

6.1. Конкурс серед учнів закладів загальної середньої освіти проводиться з 22 листопада 2017 р. до 22 грудня 2017 р.     

6.2. За спільним рішенням оргкомітету та журі визначаються переможці та призери Конкурсу.

 

VIІ. Вимоги до оформлення та змісту конкурсних робіт

 

7.1. Конкурсні роботи мають відповідати темі. Приймаються лише оригінальні авторські роботи. Назва роботи має відповідати її основному змісту.

7.2. Конкурсні роботи подаються в одному примірнику державною мовою на паперових та електронних носіях.

7.3.Номінація «Коли ще звірі говорили» – конкурсна робота має бути виконана у вигляді оповідання, есе, казки, п′єси – 1-а сторінка формату А4, поезія – до 3 віршів (у редакторі Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5).

7.4. Номінація «Так ніхто не кохав» – конкурсна робота має бути виконана у вигляді оповідання, есе, казки, п′єси – до 2-х сторінок формату А4, поезія – до 5 віршів (у редакторі Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5).

7.5.Титульна сторінка конкурсної роботи відображає: назву навчального закладу; назву конкурсу й номінації, назву твору або підбірки тематичних творів, прізвище, ім’я, по батькові автора, назву школи і клас; допускається художнє оформлення титульної сторінки.

7.6. Конкурсні роботи, що не відповідають вимогам  цього Положення, організаційним комітетом не розглядаються.

 

VIІІ. Критерії оцінювання конкурсних робіт

 

8.1. Конкурсні роботи  у номінаціях: «Коли ще звірі говорили» та «Так ніхто не кохав» оцінюються  за критеріями:

- змістовність;

- повнота розкриття теми;

- структурованість і відповідність заданій темі;

- композиційна цілісність;

- оригінальність образно-художнього мислення;

- наявність авторської позиції;

- грамотність викладу та культура оформлення;

- ясність, логічність письмового викладу матеріалу, відповідність стилю викладання даному жанру роботи.

 

 

ІХ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

 

9.1. За результатами Конкурсу переможці визначаються в кожній номінації.

9.2. Переможцями вважаються учні, які  набрали найбільшу кількість балів відповідно до критеріїв оцінювання робіт.

9.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами  І-ІІІ ступенів Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                                                 Ігор Смаль