Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у 2017-2018 навчальному році


     ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

 

від 29.11. 2017р.                                                                                 № 883

 

Про підсумки проведення ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з  правознавства у 2017-2018 навчальному році

 

         На виконання  наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради від 10.11.2017р. №772  «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства» 24 листопада на базі ЗШ №15  проведено  ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства (інформація – Додаток1).

       1. Визначити переможцями ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства у 2017-2018 навчальному році  учнів закладів загальної середньої освіти  та нагородити дипломами І-ІІІ ступенів Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. (Додаток2)

2. Нагородити грамотами Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської  ради вчителів правознавства  за якісну підготовку учнів до олімпіади (Додаток 3).

3. Сформувати команду для участі у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства  (Додаток 4), призначити  керівниками команди М.Галенко, учителя  правознавства НВК  ЗШЛ №23, Г.Парамонову,учителя правознавства СШ№5.

4.Відповідальність за збереження життя  та здоров’я учнів покласти на керівників команди.

5.Надати один вільний від роботи день у канікулярний період членам журі, методисту ІМЦ Л.Рудій, головному спеціалісту Департаменту освіти та науки  І.Вальку  та  директору ІМЦ Департаменту освіти та науки О.Савці.

6.Інформаційно-методичному центру Департаменту освіти та науки (О.Савка):

6.1.Забезпечити подання звіту про проведення ІІ етапу олімпіади та заявки на участь команди у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства.

6.2.Організувати підготовку членів команди до ІІІ етапу олімпіади.

6.3.Проаналізувати результати олімпіади ІІ-ІV етапів та розглянути їх на секційному засіданні вчителів- предметників.

 7.Контроль за виконанням наказу покласти на  директора ІМЦ Департаменту освіти та науки О.Савку.

 

Директор Департаменту освіти та науки                               Ігор  Смаль

 

Л.Руда52-22-05

Додаток 1

до наказу Департаменту

освіти та науки

від 29.11. 2017р. № 883 

Інформація

про проведення  ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з  правознавства в 2017-2018 навчальному році

 

На виконання  наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради від 10.11.2017р. №772  «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства» 24 листопада на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 проведено ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства. Адміністрація закладу (В. Бойчук – директор, О.Скрипка – заступник з навчально-виховної роботи) створила належні умови для проведення олімпіади.

В олімпіаді з правознавства взяли участь 131 учень 9-11-х класів    (  68 учнів- 9-х класів, 41 учень 10-х класів та 22 учні 11-х класів) із 29 загальноосвітніх навчальних закладів. Всі учасники олімпіади були ознайомлені з правилами та інструкцією щодо виконання завдань про що засвідчили письмово власними підписами у реєстраційному протоколі.  

Оцінювання робіт здійснювалось відповідно до критеріїв, розробленими членами журі, що сприяло забезпеченню однакового підходу   до оцінювання  учнів.

 За рішенням журі переможцями визначено 65 учнів: 9 учнів заслуговують на нагородження дипломом І ступеня; 19 учнів – ІІ ступеня; 37 учнів – ІІІ ступеня.

    Учасникам було  запропоновано вісім видів завдань теоретичного та практичного характеру. Спочатку учасники виконували тестові завдання  відкритого типу з однією правильною відповіддю. На їх вирішення відводилось 20хвилин. Найкраще з ними справились учні 10-х класів- 75% учасників виконали їх на достатньому та високому рівні. Найгірше-учні 9-х класів -71% учасників змагань   показали початковий та середній  рівень знань. 

Основу теоретичних завдань становили  завдання з правознавства, які вимагали від учасників як відтворення теоретичних знань, так і вміння проводити порівняльний аналіз змісту варіантів відповідей . . 

Перевірялись знання юридичних термінів та вміння  їх застосування у реальному житті, на  порівняння юридичних понять, встановлення спільного та  відмінного. Виконання завдань такого формату передбачало наявність в учнів не тільки знань понятійного апарату з правознавства, а й вміння оперувати ними, аналізувати зміст і обсяг  юридичних документів, знаходити спільне і відмінне. В учнів 9- 10 х класів виникли труднощі при визначенні складових компонентів  правопорушень, допускали помилки при визначенні галузей права. Одиннадцятикласники  допускали помилки при визначенні юридичних термінів: остракізм, секвестр та наведенні прикладів їх застосування у правовому контексті. Учасники  10 - 11 х класів не зрозуміли, або не  не мають практичних навичок при виконанні завдань на встановлення ланцюга послідовностей та відповідностей (завдання №4: «Знайти зайве у запропонованому ланцюгу термінів та здійснити правову характеристику визначеного правового явища»). Цікавими виявились для учасників змагань завдання практичного характеру:»Дати правову оцінку  запропонованій ситуації». 

Орієнтирами для розробки  теоретичних та практичних завдань  послужили підручники, навчальні посібники для загальноосвітніх навчальних закладів.  Завдання відповідали програмовим вимогам та віковим особливостям школярів. Варто зазначити, що  учні, які взяли участь у міському етапі олімпіади, ознайомлені із основними змінами у законодавстві України.

З огляду на викладене вище пропонуємо вчителям  правознавства:

- урізноманітнити форми та методи викладання правознавства,  вчити учнів не тільки запам’ятовувати, але й осмислювати вивчений матеріал, аналізувати, співставляти, робити висновки;

          - у навчальному процесі зосереджувати увагу на формування вмінь  школярів щодо виконання завдань на встановлення відповідності та  на логічної  послідовність  подій,  на виконання вправ на застосування принципів та норм права у стандартних ситуаціях ;

- під час вивчення правознавства особливу увагу варто приділити правам людини як наскрізному компоненту усіх навчальних дисциплін та законодавчим змінам;

- допомагати учням набувати предметних компетентностей, які надають можливість формувати позитивну мотивацію до пізнавальної діяльності;

     - сприяти формуванню  здатності учнів самостійно здобувати, аналізувати, тлумачити, переосмислювати, інтерпретувати, оцінювати й застосовувати на практиці різноманітну правову інформацію        

               

 

 

 

Директор ІМЦ                                                                       Олександра Савка

 

                                               

Додаток 2

до наказу Департаменту

освіти та науки

від 29.11. 2017р. № 883 

Список переможців

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з  правознавства  у 2017-2018 навчальному році

 

Диплом І ступеня

Прізвище, ім’я учня

Клас

Назва закладу

1      

Мальована Софія

9

ЗШ№28

2      

Іванишин Ангеліна

9

НВК ЗШЛ №23

3      

Бойчук  Денис

9

НВКЗШЛ №23

4

Павленко Сергій

9

ЗШ №28

 5

Паламар Петро

9

ЗШ №22

 6

Депутат Діана

10

ЗШ№12

 7

Коржук  Єлизавета

10

НВК ЗШЛ №23

 8

Гасіна Христина

10

ЗШ№12

 9

Терлецька Ліліана

11

ЗШ№22

 

Диплом ІІ ступеня

         Прізвище, ім’я учня

Клас

Назва закладу

1.      

Остапюк Орися

9

ЗШ №28

2.      

Шеремета Яна

9

ЗШ№18

3.      

Іванишин Ксенія

9

НВК «Школа-гімназія№3»

4.      

Терлецький Павло

9

ЗШ №22

5.      

Підлісецька Ірина

9

ЗШ №22

6.      

Витвицький Андрій

9

СШ№5

7

Кирилюк Віктор

9

ЗШ №12

8

Прудникова Юлія

9

УГ№1

9

Чернявська Дарія

9

СШ №5

10

Хартманн Олександр

9

ЗШ №18

11

Банасевич Анна

10

СШ №5

12

Храбатин Юлія

10

ЗШ №18

13

Червак Марія

10

ЗШ №18

14

Федюк Владислав

10

ЗШ №4

15

Шпак Богдана

10

ЗШ №28

16

Яремчук Ірина

10

СШ №11

17

Біць Яна

11

СШ №5

18

Литвин Христина

11

ЗШ №18

19

Хартманн Юлія

11

ЗШ №18

 

 

 

Диплом ІІІ ступеня

       Прізвище та ім’я учня

Клас

Назва закладу

1.      

Дребот Яна

9

ЗШ №13

2.      

Романів Арсен

9

ЗШ№18

3.      

Фейда Анастасія

9

ЗШ№28

4.      

Василюк Тетяна

9

УГ№1

5.      

Твердохліб Вікторія

9

ЗШ №22

6.      

Остапенко Катерина

9

ЗШ №25

7.      

Бороджаєва Таїсія

9

СШ №1

8.      

Прусак Максим

9

ЗШ №12

9

Шаран Ірина

9

ЗШ №22

10

Коцюба Наталія

9

СШ №5

11

Маслова Ольга

9

СШ №1

12

Кутова Юлія

9

ЗШ №22

13

Галіпчак Ірина

9

СШ №5

14

Пастухова Юлія

9

ЗШ №15

15

Василів Яна

9

ЗШ №28

16

Баран  Ярослав

9

СШ №5

17

Марковецький  Андрій

9

ЗШ №2

18

Кульчак  Вероніка

9

СШ №11

19

Артиш  Ростислав

9

СШ №11

20

Дмитрусь Наталія

10

ЗШ №18

21

Онуфрак Роксолана

10

Гімназія№2

22

Харчук Володимир

10

ЗШ №22

23

Лукасевич Богдан

10

ЗШ №22

24

Тітко Максим

10

ПМЛ

25

Андрійців Діана

10

СШ №11

26

Калинюк Діана

10

ЗШ №13

27

Казанцева Ангеліна

10

СШ №11

28

Гураль Сніжана

10

ЗШ №21

29

Олексин Ксенія

10

УГ№1

30

Мандзюк Оксана

10

СШ№1

31

Кондратюк Назар

11

ЗШ №22

32

Кричковська Анастасія

11

ЗШ №18

33

Чубенко Олександра

11

ЗШ №12

34

Галамай Юлія

11

ЗШ №4

35

Дебенко Софія

11

ЗШ №10

36

Пелюх Іван

11

ЗШ №18

37

Волков Максим

11

НВК ЗШЛ №23

 

 

 

Директор ІМЦ                                                                             Олександра Савка

 

                                                                                  Додаток 3

до наказу Департаменту

освіти та науки

від 29.11. 2017р. № 883

 

Список педагогів, які нагороджуються

грамотою Департаменту освіти та науки  Івано­-Франківської міської ради

 

Прізвище та ім’я

Навчальний заклад

1

Дейчаківський  Ігор Іванович

УГ №1

2

Савка Олександр Юрійович

СШ №1

3

Парамонова Галина Іванівна

СШ №5

4

Куцакова Ольга Іванівна

ЗШ №4

5

Волошенюк  Любомира Володимирівна

СШ №11

6

Болюк Олег Осипович

ЗШ№12

7

Болюк Галина Дмитрівна

ЗШ №12

8

Валько Лариса Іванівна

ЗШ №18

9

Малахова Ірина Михайлівна

ЗШ №22

10

Павленко Ліліана Григорівна

ЗШ №28

11

Галенко Марія Василівна

НВК ЗШЛ №23

 

 

 

Директор ІМЦ                                                                  Олександра Савка

 

 

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Додаток 4

до наказу Департаменту

освіти та науки

від  29.11. 2017р. № 883 

Список учасників ІІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства

 

        Прізвище та ім’я учня

Клас

Навчальний заклад

Вчитель

1

Мальована Софія

9

ЗШ№28

Павленко Ліліана Григорівна

2

Іванишин Ангеліна

9

НВК ЗШЛ №23

Галенко Марія Василівна

3

Бойчук  Денис

9

НВК ЗШЛ №23

Галенко Марія Василівна

4

Павленко Сергій

9

ЗШ№28

Павленко Ліліана Григорівна

5

Паламар Петро

9

ЗШ №22

Малахова Ірина Михайлівна

6

Депутат Діана

10

 ЗШ №12

Болюк Олег Осипович,Болюк Галина Дмитрівна

7

Коржук  Єлизавета

10

НВК ЗШЛ №23

Галенко Марія Василівна

8

Гасіна Христина

10

ЗШ№12

Болюк Олег Осипович,Болюк Галина Дмитрівна

9

Банасевич Анна

10

СШ№5

Парамонова Галина Іванівна

10

Терлецька Ліліана

11

ЗШ №22

Малахова Ірина Михайлівна

11

Біць Яна

11

СШ №5

Парамонова Галина Іванівна

 

 

Директор ІМЦ                                                              Олександра Савка