Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Яким буде навчання у 10-11 класах у новому навчальному році?

Яким буде навчання у 10-11 класах  у новому навчальному році?

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради пропонує керівникам закладів загальної середньої освіти опрацювати наказ Міністерства освіти і науки України від 24.11.2017р. №1541 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 995», у якому подано Типовий навчальний план для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти, розроблений відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392, з метою його впровадження у частині повної загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року.

Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо.

Закладам загальної середньої освіти для складання власного навчального плану пропонується два варіанти організації освітнього процесу.

Перший варіант (таблиця 1) містить перелік базових предметів з експериментальними інтегрованими курсами («Історія: Україна і світ», «Природничі науки»).

Другий варіант (таблиця 2) містить перелік базових предметів, який включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично- природничого циклів.

В обох представлених варіантах зазначено мінімальну кількість тижневих годин на вивчення базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з вимогами Державного стандарту.

Із запропонованого переліку учень має обрати два предмети - один в 10 класі, інший в 11 класі, або одночасно два предмети в 10 і 11 класах (у такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами).

Заклади освіти, складаючи навчальний план, можуть комбінувати перелік предметів з обох запропонованих варіантів (наприклад, у класах суспільно-гуманітарного спрямування вивчати не інтегрований курс "Природничі науки", а окремі предмети природничого циклу).

Частину навчальних годин обох варіантів навчальних планів призначено для забезпечення профільного спрямування навчання в старшій школі. Профіль навчання формується закладом освіти з урахуванням можливостей забезпечити якісну його реалізацію.

Рішення про розподіл годин для формування відповідного профілю

навчання приймає заклад освіти, враховуючи освітні потреби учнів, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу тощо.

Заклади освіти при складанні навчальних планів можуть збільшувати кількість годин на вивчення базових або профільних предметів за рахунок додаткових годин.