Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Відбулося засідання творчої групи зарубіжної літератури міста

Відбулося засідання творчої групи зарубіжної літератури міста

Творчість – це не сума знань, а особлива спрямованість інтелекту,

особливий зв'язок між інтелектуальним життям особистості і прояви

її сил в активній діяльності.

                                        В.Сухомлинський            

 

Суспільство ставить перед сучасним учителем багато вимог. Педагог буде не просто викладачем, а в першу чергу – партнером і наставником. А ще він повинен бути таким, яким хоче бачити своїх вихованців, як писав К.Ушинський. Не кожна дитина може бути відмінником, а людиною повинна стати. Тому перше завдання вчителя – сформувати майбутню особистість.

Згідно із плануванням роботи Департаменту освіти та науки, 6 грудня 2017 року в залі засідань ІМЦ відбулося засідання творчої групи зарубіжної літератури міста «Використання ефективних засобів формування комунікативної компетентності на уроках зарубіжної літератури» (керівник Оксана Гусак). Педагоги обговорили Закон України «Про освіту», який наголошує, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства.

Методист ІМЦ Наталія Рущак наголосила, що вчителю зарубіжної літератури потрібно розвивати творчі здібності школярів, самостійно розкривати закономірності та зв’язки між певними явищами. Вимога сучасності йти не шляхом удосконалення, що призводить до інтелектуального й фізичного навантаження, а шляхом пошуку нових, ефективних методів навчально-пізнавальної діяльності. При цьому мотивація, інтерес та захоплення є основними рушійними силами навчального процесу. Тому на всіх рівнях неперервної освіти повинні створюватися належні умови для розвитку творчих здібностей учнів, підготовки їх до життя в сучасному суспільстві.

Під час засідання педагоги окреслили завдання, що постають перед ними: розвивати творчі та комунікативні компетентності школярів на уроках зарубіжної літератури шляхом упровадження інтерактивних форм навчання в умовах використання ІКТ, пошуково-дослідницької діяльності. У результаті учні повинні вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі, що активізує та формує їхні творчі здібності. Педагоги уклали рекомендації щодо формування творчої компетентності учнів, що полягають у вмінні бачити та формулювати проблему, умінні знаходити нові рішення, діяти в нестандартних ситуаціях, активізації творчих здібностей та реалізації творчого потенціалу учнів.Діяльність учителя спрямована на  стимулювання творчості учнів, використання інтерактивних методів, проведення нестандартних уроків, організації дослідницької роботи учнів.

Діяльність учнів полягає в тому, щоб він умів бачити проблеми, шукати шляхи їх подолання, генерувати ідеї, планувати та організовувати свою діяльність тощо. Така система навчання сприяє моделюванню творчої обстановки, виховного середовища, які є необхідними умовами для надання адресної допомоги кожному учневі в його розвитку, становленні як особистості, творить процес здобуття знань цікавим, захоплюючим, творчим. Така модель взаємопоєднаних педагогічних підходів, методів, прийомів, форм, засобів навчання сприяє підвищенню рівня навчальних досягнень, формуванню життєвих компетентностей, загальнолюдських цінностей, подальшій соціалізації особистості.