Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Відбулося засідання школи перспективного педагогічного досвіду

Відбулося засідання школи перспективного педагогічного досвіду

У кожному ховається таємниця і скарб,

який ми покликані відкрити.

                       Ж.Круасан


Сучасне суспільство потребує формування компетентностей: здатності вчитися упродовж життя, комунікативних навичок, креативності, здатності робити вибір та нести за нього відповідальність, високого рівня самостійної особистості. Саме драматизація має величезну силу впливу на емоційний світ дитини, допомагає дитині легше сприймати навколишній світ і дійсність, знаходити правильні відповіді на його питання, правильно чинити в тих чи інших ситуаціях.

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради 12 грудня 2017 року на базі НВК  «Школа-гімназія № 3» відбулося засідання школи перспективного педагогічного досвіду. Метою методичного заходу було удосконалення фахової майстерності вчителів-словесників та обмін досвідом про форми й методи проведення сучасних занять із вивчення акторського мистецтва.

Методист ІМЦ Н.Рущак окреслила цілі, які постають перед учителями української мови та літератури, наголосивши, що ідеалом сучасного навчання є особистість не з енци­клопедично розвиненою пам’яттю, а з гнучким розу­мом, із швидкою реакцією на все нове, з повноцінни­ми, розвинутими потребами дальшого пізнання та са­мостійної дії, з добрими орієнтувальними навичка­ми і творчими здібностями. Тому перед учителями-словесниками постає особливе завдання – формувати у школярів нові життєві стратегії, комунікативну і творчу компетентності, посилювати гнучкість та мобільність соціальної поведінки.

Заслуговує на увагу майстер-клас учителя української мови та літератури НВК «Школа-гімназія № 3» Оксани Хибінь «Технологія формування виконавської майстерності акторських здібностей школярів на заняттях драматичного гуртка». На думку педагога, розвиток творчих та акторських здібностей учнів є цікавим та відповідальним завданням, оскільки сприяє ефективному формуванню прагнення до творчого успіху, самореалізації та самовдосконалення особистості. Пані Оксана ознайомила присутніх педагогів із системою роботи драматичного гуртка навчального закладу «Первоцвіт», продемонструвала відеоуривки із сценічних постановок класичних творів української літератури.

Оксана Зіновіївна використовує творчі завдання, які мотивують виконавську майстерність школярів на сцені, що створює гармонію понятійного й образного, забезпечує комплексне формування творчої особистості, здатної опановувати мистецтво слова. Своїм вихованцям керівник гуртка прищеплює любов до рідного слова, до музики, танцю, живопису, риторики, акторської майстерності, для них театр – це гра, магія, казка.

Завдяки технології формування виконавської майстерності й акторських здібностей Оксана Зіновіївна підвищує загальну культуру школярів, долучає їх до духовних цінностей, прищеплює стійкий інтерес до правил етикету, обрядів, традицій і звичаїв рідного народу. Під час виконання ролей учні удосконалюють навики втілювати у грі певні емоції та переживання, що спонукає їх до створення нових образів, переосмислення певних життєвих фактів.

Особливо майстерним було проведення практичної частини окресленої теми, коли пані Оксана залучила до виконання вправ учителів-словесників. Це були завдання для «відробітку» голосних і приголосних звуків, читання скоромовок, читання текстів із відтворенням емоцій, сюжетно-рольові ігри, здійснення постановки уривків із драматичних творів. Застосовані методи і прийоми сприяли формуванню особистого педагогічного стилю, допомогли в організації професійного самовдосконалення та самоосвіти.

Оксана Зіновіївна наголосила, що театралізована діяльність є джерелом розвитку почуттів, глибоких переживань дитини, а це розвиває емоційну сферу пізнання світу, примушуючи співчувати персонажам, аналізувати вчинки, робити висновки та узагальнення. Любов до акторської майстерності стає яскравим спогадом шкільного життя, що має відбиток у фотографіях та відео, а ще в незабутніх спогадах про незвичайний чарівний світ театру. 


хибінь2


хибінь3