Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2017-2018 навчальному році


      ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

від 11.12.2017р.                                                                                     № 922

 

Про підсумки проведення ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з фізики у 2017-2018 навчальному році

 

На виконання наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради від 23.11.2017р. № 870«Про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2017-2018 н.р.», відповідно до спільного рішення оргкомітету та журі олімпіади від 02.12.2017р. (інформація – Додаток 1).

 

1. Визначити переможцями ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики у 2017-2018 навчальному році учнів загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток 2) та нагородити дипломами І-ІІІ ступенів Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради. 

2. Нагородити грамотами Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради вчителів фізики за якісну підготовку учнів до ІІ етапу олімпіади з фізики (Додаток 3).

3. Сформувати команду для участі у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики (Додаток 4), призначити керівниками команди О.Слободян, учителя фізики УГ №1, та О.Майданську, учителя фізики СШ №5.

4. Відповідальність за збереження життя та здоров’я учнів покласти на керівників команди.

5. Інформаційно-методичному центру Департаменту освіти та науки (О.Савка):

5.1.Забезпечити подання звіту про проведення ІІ етапу олімпіади та заявки на участь команди у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики.

5.2. Організувати підготовку членів команди до ІІІ етапу олімпіади.

5.3. Проаналізувати результати олімпіади ІІ-ІV етапів та розглянути їх на секційному засіданні вчителів-предметників.

6. Надати один вільний від роботи день у канікулярний період спеціалісту Департаменту освіти та науки Л.Тацаковичу та методисту ІМЦ О.Солом’яній.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на директора ІМЦ Департаменту освіти та науки О.Савку.

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                                               Ігор Смаль

 


О.Солом’яна,

52-25-12Додаток 1

до наказу Департаменту

освіти та науки

від 11.12.2017р. № 922

 

Інформація

про проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з фізики у 2017-2018 навчальному році

 

1 грудня 2017 року на базі ЗШ №4 проведено ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. Директор ЗШ №4 І.Гаврилюкстворила належні умови для проведення олімпіади.

В олімпіаді взяв участь 151 учень з 29 загальноосвітніх навчальних закладів: 11 учнів 11-х класів, 18 учнів 10-х класів, 23 учні 9-х класів, 44 учні 8-х класів та 55 учнів 7-х класів.

На ІІ етапі олімпіади школярам було запропоновано 5 задач, кожна з яких оцінювалися по 10 балів. На думку журі, підібрані завдання були цікавими, змістовними, різноманітними, творчими, посильними для відповідних вікових категорій.

Проаналізувавши роботи учасників олімпіади, члени журі відзначили, що учні 7-11 класів володіють програмовим матеріалом, мають розвинуте аналітичне та логічне мислення, просторову уяву. Однак учасники недостатньо проаналізували умови задач, допускали неточності при виконанні малюнка чи схеми до задачі, робили помилки у математичних перетвореннях та обчисленнях. Частина учнів не вміють правильно пояснити фізичне явище чи виконати запис пояснення до розвязку задачі.

Аналіз результатів виконаних завдань учасниками олімпіади засвідчив, що 65% учнів 7 класу правильно виконали 2/3 всіх завдань, однак 36% - набрали більше 25 балів із 50 можливих. Задачу на відносність руху правильно розвязали та пояснили 35% учасників олімпіади. У задачі про швидкість руху велосипедиста, труднощі виникли у 95% учнів. Одна з запропонованих задач мала декілька методів розв’язку. Школярі успішно з нею впоралися, однак члени журі відзначили відсутність творчого підходу та зауважили, що учням необхідно звертати увагу на межі вимірювання приладів, методи вимірювання маси малих тіл, відокремлення понять маси та ваги тіла. На думку журі, причиною таких результатів є невміння учнів проаналізувати умову задачі повністю, виконати перетворення одиниць вимірювання та математичні перетворення. 

 47% учнів 8 класу намагалися виконати всі запропоновані завдання. 36% - набрали необхідну для перемоги кількість балів. Найскладнішою для 45% учасників була задача на визначення умови рівноваги з врахуванням архімедової сили. Учні допустили помилки у побудові малюнка та не позначили силу, яка діє на тіло у воді. При розв’язуванні задачі на визначення висоти рівня води, школярі не проаналізували фізичну проблему, а розв’язували її математично.

Журі вважає, що в цілому учні володіють фізичними законами та формулами, добре складають рівняння теплового балансу, вміють перетворювати одиниці вимірювання, показують хороші результати при розв’язуванні логічних задач. Однак виникають труднощі у виборі масштабу для побудови графіка залежності шляху від часу, у розгляді пропорції, трапляються помилки при визначенні невідомої величини з рівняння теплового балансу.

74% учнів 9 класу намагалися дати правильну відповідь на всі завдання. 35% отримали більше 25 балів із 50 можливих, 61% - набрали необхідну для перемоги кількість балів. Складним для учнів виявилась побудова еквівалентної схеми мішаного з’єднання, хоча із законами паралельного та послідовного з’єднання учні обізнані. Тому із завданням визначення розподілу сил струмів і напруг не справились. Аналізуючи роботи учасників олімпіади, члени журі рекомендують учителям фізики більшу увагу звернути на графічне зображення сил, що діють на тіло, вміння школярів аналізувати графічні дані задачі.

72% учнів 10 класу запропонували свої розв’язки до всіх завдань. 78% набрали необхідну для перемоги кількість балів. 50%  отримали більше 20 балів. Труднощі виникли у задачі на визначення електричних опорів резисторів у зв’язку із складними математичними обчисленнями. Частина учнів не виявила належних знань про залежність ваги тіла від добового обертання Землі.

45% учнів 11 класу розв’язували всі завдання. Результативність випускників закладів середньої загальної освіти – від 1 до 42 балів, зокрема 63% з них отримали  необхідну для перемоги кількість балів. Проаналізувавши роботи учасників, члени журі звернули увагу, що більшість учнів при розрахунку кількості теплоти і складанні рівняння теплового балансу допускають помилки через відсутність аналізу умови задачі. Учні потребують більш глибокого розуміння фізичних процесів, навиків побудови проекції сил, прикладених до тіла, на відповідні осі, та еквівалентних електричних схем при розрахунку опору змішаного з’єднання.

Аналіз результатів свідчить про те, що вчителям необхідно звертати увагу учнів на запис задачі відповідно до правил оформлення, правильність виконання математичних розрахунків, малюнків до розв`язку задач, вищезазначених тем з предмета.

 

 

Директор ІМЦ                                                    Олександра Савка

 

Додаток 2

до наказу Департаменту

освіти та науки

від  11.12.2017р. № 922

 

 

Список переможців

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

з фізики у 2017-2018навчальному році

 

Диплом І ступеня

Прізвище та імя

Клас

Назва закладу

1.                 

Крехтяк Орест

7

ЗШ № 22

2.                 

Дитко Анастасія

7

СШ №5

3.                 

Врюкало Володимир

7

СШ№1

4.                 

Якимів Юрій

7

УГ № 1

5.                 

Головатий Владислав

8

ПМЛ

6.                 

Бондар Анна

8

СШ №5

7.                 

Бащак Ярина

8

гімназія №2

8.                 

Мазур Маркіян

9

УГ № 1

9.                 

Баран Ярослав

9

СШ №5

10.            

Гнатишин Сергій

10

СШ №5

11.            

Кучеренко Володимир

11

ПМЛ

 

Диплом ІІ ступеня

Прізвище та імя

Клас

Назва закладу

1.                 

Лазорик Ростислав

7

СШ №11

2.                 

Андрейчіков Ілля

7

ЗШ № 22

3.                 

Тисяк Василь

7

СШ№1

4.                 

Синоверська Евеліна

7

СШ №5

5.                 

Пацалюк Петро

7

НВК ЗШЛ №23

6.                 

Франків Ярослав

7

СШ №11

7.                 

Березін Євгеній

7

СШ №5

8.                 

Василів  Андрій

7

СШ №11

9.                 

Маркута Єва

7

гімназія №2

10.            

Перепелиця Антон

8

СШ №11

11.            

Бугаєнко Захар

8

СШ №5

12.            

Микуляк Вікторія

8

ЗШ № 10

13.            

Бублик Анатолій

8

ПМЛ

14.            

Голейко Юлія

8

СШ №5

15.            

Мазуренко Олесь

8

НВК ЗШЛ №23

16.            

Росткович Софія

9

ПМЛ

17.            

Лагойда Михайло

9

УГ № 1

18.            

Грабовська Данута

9

УГ № 1

19.            

Богак Юлія

10

ЗШ № 10

20.            

Тихонюк Надія

10

ЗШ № 10

21.            

Гуменюк Юлія

10

СШ №11

22.            

Харишин Назарій

11

ЗШ № 10

23.            

Макаревич Роман

11

УГ № 1

 

Диплом ІІІ ступеня

Прізвище та імя

Клас

Назва закладу

1.                 

Никифорчин Андрій

7

УГ № 1

2.                 

Материнський Володимир

7

УГ № 1

3.                 

Чеверда Володимир

7

ЗШ №12

4.                 

Квасниця Андрій

7

ЗШ № 2

5.                 

Гетьманська Анастасія

7

СШ №5

6.                 

Дудій Павло

7

НВК «Школа-гімназія №3»

7.                 

Коробейников Микита

7

ЗШ №18

8.                 

Возняк Мирослав

7

Католицька школа- гімназія

9.                 

Хімій Денис

7

УГ № 1

10.            

Когут Денис

7

ЗШ № 28

11.            

Палійчук Віталій

7

гімназія №2

12.            

Кібіт Вікторія

7

ЗШ №25

13.            

Козак Олександр

7

ЗШ №25

14.            

Мацько Евеліна

7

СШ №5

15.            

Іванічок Олексій

8

СШ №5

16.            

Шевчук Марко-Любомир

8

ЗШ № 7

17.            

Джус Світлана

8

ПМЛ

18.            

Михайлова Софія

8

гімназія №2

19.            

Зікратий Денис

8

УГ № 1

20.            

Дяків Божена

8

УГ № 1

21.            

Рудий Дмитро

8

УГ № 1

22.            

Яручик Данило

9

НВК ЗШЛ №23

23.            

Рибчук Артур

9

гімназія №2

24.            

Мішагіна Уляна

9

УГ № 1

25.            

Малишевський Арсен

9

гімназія №2

26.            

Шумило Олег

9

ЗШ № 10

27.            

Оліяр Олександр

9

ПМЛ

28.            

Стефурак Юлія

10

СШ №11

29.            

Тихомиров Валентин

10

ПМЛ

30.            

Дутчак Богдан

10

ЗШ № 22

31.            

Безушко Олександр

10

ЗШ № 2

32.            

Волошинович Євген

10

ЗШ №12

33.            

Румежак Тарас

11

УГ № 1

34.            

Домбровський Назарій

11

УГ № 1

 

Директор ІМЦ                                       Олександра СавкаДодаток 3

до наказу Департаменту

 освіти та науки

від  11.12.2017р. № 922

 

Список педагогів,

які нагороджуються грамотою

Департаменту освіти та науки

Івано-Франківської міської ради

 

Прізвище, імя, по батькові

Навчальний заклад

1.                   

Грушевський Богдан Васильович

УГ №1

2.                   

Янишин Віктор Михайлович

УГ №1

3.                   

Слободян Олександра Романівна

УГ №1

4.                   

Ігнатьєва Ірина Іванівна

гімназія №2

5.                   

Калінін Леся Петрівна

ПМЛ

6.                   

Головатий Тарас Володимирович

СШ №5

7.                   

Майданська Оксана Богданівна

СШ №5

8.                   

Йосипенко Лариса Богданівна

СШ №11

9.                   

Нич Стефанія Дмитрівна

СШ №11

10.              

Куриндаш Руслан Юрійович

ЗШ №10

11.              

Мельник Леся Степанівна

ЗШ №22

12.              

Ступарик Марія Іванівна

ЗШЛ №23

13.              

Оленюк Людмила Іллівна

ЗШ №25

 

 

Директор ІМЦ                                         Олександра Савка

 

Додаток 4

до наказу Департаменту

 освіти та науки

від  11.12.2017р. № 922

 


Список учасників ІІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики

 

з/п

Прізвище, ім’я учня

Навчальний заклад

Клас

1.                 

Кучеренко Володимир

ПМЛ

11

2.                 

Харишин Назарій

ЗШ № 10

11

3.                 

Макаревич Роман

УГ № 1

11

4.                 

Гнатишин Сергій

СШ №5

10

5.                 

Мазур Маркіян

УГ № 1

9

6.                 

Баран Ярослав

СШ №5

9

7.                 

Головатий Владислав

ПМЛ

8

8.                 

Бондар Анна

СШ №5

8

9.                 

Бащак Ярина

гімназія №2

8

 

 

Директор ІМЦ                                         Олександра Савка