Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ДНЗ № 11

.
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 2 000,00  Вивіска "Заклад дошкільної освіти "Пізнайко" 2 000,00  
  Благодійні кошти від педагогів 1 782,56  Підписка фахових видань 1 782,56  
  Всього: 3 782,56   3 782,56 0,00

Звіт про обіг бюджетних коштів
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 255,5 255,50  
  2120 Нарахування на заробітну плату 55,7 55,70  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 4 277,9 4 277,90  
    *      
    *      
  2220 Медикаменти      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування 94 162,1 94 162,12  
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання 72 406,1 72 406,13  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2 290,4 2 290,36  
  2273 Оплата електроенергії 18 633,7 18633, 67  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   173 447,7 173 447,7