Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг коштів ВПУ СОТ

/
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
1 2111 Заробітна плата 574 439,82 574 439,82  
  2120 Нарахування на оплату праці 121 331,45 121 331,45  
  2230 Продукти харчування 9 767,00 9 767,00  
  2271 Оплата теплопостачання 107 905,58 107 905,58  
  2272 Оплата водопостачання 4 976,64 4 976,64  
  2273 Оплата електроенергії 27 408,20 27 408,20  
  2720 Стипендія 238 800,00 238 800,00  
  2240 Оплата послуг з'вязку 1 847,62 1 847,62  
  2240 За вивіз твердих побутових відходів 1 524,49 1 524,49  
  Всього:     1 088 000,80 0,00№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (тис.грн.) Використано коштів в тому числі:
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
1 Плата за послуги бюджетних установ 60 759,17 Заробітна плата 15 878,60  
2     Нарахування на оплату праці 3 345,80  
3     Харчування  48 752,55  
4     Відрядження 155,54  
5     Книги для бібліотеки 670,00  
6     Грамоти 66,84  
           
           
7 Благодійні внески 1 600,00      
      Послуги доступу до ЄДЕБО    
8     Заправка та регенерація катріджа 360,00  
9     Відрядження 120,00  
  Всього:     69 349,33 0,00