Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів Вовчинецької ЗШ І-ІІ ступенів

.
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 149,3 освітня субвенція  
  2111 Заробітна плата 45,6 місцевий бюджет  
  2120 Нарахування на заробітну плату 38,2 освітня субвенція  
  2120 Нарахування на заробітну плату 9,7 місцевий бюджет  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню 14,9 місцевий бюджет  
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)   місцевий бюджет  
    вивіз сміття 0,1 місцевий бюджет  
    послуги інтернету, зв'язку 0,6 місцевий бюджет  
    опломбування лічильника 0,4 місцевий бюджет  
    навчання відвід. за електробезпеку 0,5 місцевий бюджет  
    *      
  2271 Оплата теплопостачання      
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,4 місцевий бюджет  
  2273 Оплата електроенергії 3,6 місцевий бюджет  
  2274 Оплата природного газу 36,9 місцевий бюджет  
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   105,3    


ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
Вовчинецької ЗШ за  грудень  місяць 2017 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 0,00 0 0,00 0,00
  Всього: 0,00   0,00 0,00