Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ДНЗ №22 "Світанок"

.
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 235,1    
  2120 Нарахування на заробітну плату 53,0    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    миючі засоби 4,3    
           
           
           
           
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування 67,2    
    *послуги по гарячому харчуванню      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    вивіз сміття      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання 51,6    
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3,6    
  2273 Оплата електроенергії 9,8    
  2274 Оплата природного газу 10,1    
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,0    
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти 0,0    
           
  Всього:   434,7