Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ДНЗ №3 "Бджілка"

.
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 240000, 06    
  2120 Нарахування на заробітну плату 54 000,0    
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    Проектор,ноутбук,принтер,ПК 39 499,0    
    Миючі засоби 4 240,4    
           
           
           
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування 64180, 62    
    *послуги по гарячому харчуванню      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    вивіз сміття,телефон,інтернет 1 700,0    
    зачистка дерев 5 700,0    
    дезінфекція 2 873,0    
           
           
  2271 Оплата теплопостачання 59271, 45    
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3813, 30    
  2273 Оплата електроенергії 13023, 13    
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   488 301,0    


ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
грудень 2017р.
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 4 286,00 послуги охорони    
    49,00 обслуговування в банку    
  Всього: 4335.00   0,00 0,00