Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ЗШС № 3

.
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата (місцевий бюджет) 163,4 163,40  
    Заробітна плата (освітня субвенція) 57,7 57,70  
  2120 Нарахування на заробітну плату 38,0 38,00  
    Нарахування на заробітну плату(освітня субв.) 12,5 12,50  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2,0   2,00
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування 59,5 59,50  
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних) 13,1 13,10  
    Охорона  4,0 4,00  
    Поточний ремонт 97,5 97,50  
    *      
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання 59,3 59,30  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 38,1 38,10  
  2273 Оплата електроенергії 13,0 13,00  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти 144,4 144,40  
           
  Всього:   702,5 700,50 2,00