Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Відбувся науково-практичний семінар вчителів фізики «Формування навчально-пізнавальних компетентностей учнів у процесі вивчення фізики»

Відбувся науково-практичний семінар вчителів фізики «Формування навчально-пізнавальних компетентностей учнів у процесі вивчення фізики»

Ми змінили своє оточення так радикально, що тепер повинні змінювати себе, щоб жити в цьому оточенні.

                                                                                                                                                            Норберт Вінер

Сучасне динамічне середовище потребує підготовки фахівців, здатних адаптуватися до його особливостей, працювати за умов, коли інформація оновлюється з небаченою раніше швидкістю.

Нові підходи до викладання фізики в школі у рамках нового закону України "Про освіту" були розглянуті на науково-практичному семінарі вчителів фізики «Формування навчально-пізнавальних компетентностей учнів у процесі вивчення фізики» у Прикарпатському національному університеті ім. В.Стефаника, який організувала СШ №11 04.01.2018р. Директор Н.Романишин та заступник директора М.Починок презентували учасникам семінару роботу навчального закладу, поділились досвідом роботи педагогів, акцентували увагу на шляхах мотивації учнів до навчання.

 Декан фізико-технічного факультету, доктор фізико-математичних наук, професор І.Гасюк наголосив на необхідності популяризувати фізичну науку, адже її досягненнями ми користуємося щодня. Декан наголосив на актуальності тісної співпраці викладачів середньої та вищої освіти з метою сприяння формування покоління молоді, яке буде мобільним на ринку праці, здатним робити особистісний, духовно-світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички і компетентності для інтеграції в суспільство, буде здатним до навчання упродовж життя.

Під керівництвом заступника декана фізико-технічного факультету, доцента кафедри теоретичної і експериментальної фізики В.Бойчук педагоги відвідали фізичні лабораторії Прикарпатського національного університету та дізнались про можливість їх використання для виконання шкільних лабораторних робіт.

Надзвичайно змістовним та корисним був виступ кандидата  педагогічних наук, доцента кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Р.Романишин, яка проаналізувала концепцію «Нової української школи» та запропоновану МОН реформу, покликану  зупинити негативні тенденції в освіті, перетворити українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності України.

Упровадження компетентнісного підходу створює умови для формування внутрішньої мотивації навчання. Л.Йосипенко, учитель фізики СШ №11, провела майстер-клас «Формування навчально-пізнавальних компетентностей учнів у процесі вивчення фізики». Основними чинниками, які позитивно впливають на формування мотивації, є практична спрямованість мети уроку як особисто значущої, важливої для кожного; використання в процесі навчання наявного життєвого досвіду учнів, їхніх повсякденних спостережень, досвіду практичної діяльності; зв’язок навчального матеріалу з повсякденним життям людини, явищами, які відбуваються в довкіллі; використання результатів навчання в практичній діяльності людини.

Основою набуття компетентності є власна активна діяльність людини, що зумовлює вибір прийомів, форм, засобів навчання. До них належать: розв’язування практично орієнтованих завдань; аналіз життєвих ситуацій; використання наочності; проведення експерименту ужиткового спрямування; проведення учнівських досліджень; виконання проектів, розв’язування проблемних завдань. Педагоги у групах практикувалися в розв’язуванні цікавих прикладних задач з різних розділів фізики, які підготувала С.Нич, учитель фізики СШ №11.

Під керівництвом кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри теоретичної та експериментальної фізики І.Бродин учителі фізики виконували різноманітні фізичні досліди, випробували себе в ролі абітурієнтів при складанні ЗНО та багато іншого.

Пауль Францович Пшеничка, вказуючи на роль компетентнісного підходу в освіті зазначив : «… на уроках треба запалити дітей, показати драму наукових ідей, викликати в учнів захоплення процесом творення нового. Сказати: а подивись, ось це явище не дуже зрозуміле. Спробуй зробити сам цей дослід, може, в тебе вийде краще».