Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних коштів ЗШ № 25

.
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 117,0 ст.1 місцевий бюджет  
  781,3 ст.1 освітня субвенція   
  2120 Нарахування на заробітну плату 26.0 ст.2 місцевий бюджет  
  171.7 ст.2 освітня субвенція  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2230 Продукти харчування      
    *продукти харчування      
    *послуги по гарячому харчуванню 56 925,1    
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
    *      
    *      
    *      
    *      
    *      
  2271 Оплата теплопостачання 130 243,4    
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 7 802,2    
  2273 Оплата електроенергії 22 468,9    
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   218 337,9    


ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
за ____грудень__ місяць 2017 року
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 20 335,00 оплата періодичних видань 2 412,42  
      оплата за електрообладнання та інвентар 2 648,00  
      оплата за послуги охоронця 6 993,00  
      оплата за миючи засоби та інвентар  1 339,20  
      оплата за канцтовари  1 090,00  
  Всього: 20 335,00   14 482,62 0,00