Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Майстер-клас Ірини Голодюк, учителя української мови та літератури ЗШ № 6, кандидата філологічних наук

Майстер-клас Ірини Голодюк, учителя української мови та літератури ЗШ № 6, кандидата філологічних наук

Сучасна освіта мусить мати випереджальний характер, тобто бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем нового часу, розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу, формування в них проектної культури, нових способів мислення – усього того, що забезпечує успішну соціалізацію. Тож працювати за новими вимогами може лише творчий учитель, що перебуває в постійному творчому пошуку, повсякчасно навчається.

Особливого значення набуває сьогодні застосування нестандартних форм методичної роботи, що захоплюють вчителів, сприяють розвитку різного роду компетентностей, індивідуального стилю, креативності, творчих здібностей.

З метою вдосконалення фахового рівня, прискорення процесу трансформації ідей педагогічного досвіду в практичну діяльність, збагачення творчого потенціалу педагогів, сприяння обміну досвідом 4 січня 2018 року на базі СШ № 5 відбувся майстер-клас учителя української мови та літератури      ЗШ № 6, кандидата філологічних наук Ірини Голодюк, яка продемонструвала учням 11-их класів та вчителям-словесникам міста презентацію воркбука з написання власного висловлення «Есе: бліц-курс».

Одним із етапів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури є за­вдання з розгорнутою відповіддю — створення власного письмового висловлення на дискусійну тему. Воно вимагає застосування вмінь формулювати й обстоювати власну думку, аргументувати, наводити приклади для підтвердження своїх думок, робити висновки, логічно й послідовно викла­дати думки у зв’язному тексті й передбачає виявлення рівня знань учасників ЗНО з національної та світової літератури, історії, мистецтва.

Педагог наголосила, що написання власного висловлювання є обов’язковою складовою частиною роботи з української мови та літератури на ЗНО. Пріоритетним завданням професійної майстерності педагога є формування творчої компетентності особистості через практичні навики написання творчих робіт учнівської молоді. 

Ірина Голодюк запропонувала корисні поради щодо стимуляції написання есе та представила розроблені фрагменти творчих робіт із застосуванням різних прийомів та форм мотивації читацьких інтересів та навально-пізнавальної діяльності.Це допоможе учням якісно підготуватися до написання висловлення.

1йр