Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про організацію харчування учнів, які навчаються у 1-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання міста Івано-Франківська, за кошти міського бюджету

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

                   НАКАЗ

 

від 28.12.2017р.                                                                     № 974

 

Про організацію харчування учнів, які навчаються у 1-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання міста Івано-Франківська, за кошти міського бюджету

 

Керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 26, 56 Закону України «Про освіту», статтею 5 Закону України «Про охорону дитинства», постановами Кабінету Міністрів України від 20.08.2014р. № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладахоздоровлення та відпочинку», від 19.06.2002р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02.02.2011р. №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»,від 14.01.2015р. № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», рішенням Івано-Франківської міської ради від 15.12.2017р. № 353-17 «Про встановлення вартості харчування учнів, якінавчаються у 1-11 класахзагальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання м. Івано-Франківська, за кошти міського бюджету»,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити з січня 2018 року вартість гарячого харчування (сніданок) для учнів, які навчаються у 1-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання, за кошти міського бюджету в розмірі 15,00 гривень з числа:

   дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах;

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

- учнів, яким згідно з Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», гарантується пільгове харчування;

- дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО;

- учнів 1-4 класів із матеріальнонеспроможних сімей відповідно до заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, на ім’я керівника загальноосвітнього навчального закладу міста Івано-Франківська, відповідного подання керівника загальноосвітнього навчального закладу, наказу Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради;

- дітей-інвалідів;

- дітей із багатодітних сімей.

2. Встановити з січня 2018 року вартість гарячого харчування (обід) для учнів, які навчаються у 1-11 класах загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання, за кошти міського бюджету в розмірі 20,00 гривень з числа:

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних і інклюзивних класах;

- дітей, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується пільгове харчування;

- дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових обов’язків у зоні проведення АТО;

- дітей-інвалідів.

3. Керівникам закладів освіти міста Івано-Франківська:

  3.1. За рішенням педагогічної ради звільняти від плати за харчування вихованців групи продовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком): 10 – у повному обсязі; 15 – на половину вартості.

                                               Термін: упродовж навчального року.

  3.2 Створити комісію з питань розгляду звернень батьків, або осіб, які їх замінюють, щодо увільнення від оплати за харчування (сніданок вартістю 15,00 грн.) учнів1-4 класів із матеріальнонеспроможних сімей.

Термін: упродовж навчального року.

  3.3.Здійснювати виконання чинних нормативно-правових документів з питань організації харчування учнів в освітніх закладах.

Термін: упродовж навчального року.

  3.4. Вести чіткий облік учнів 1-11 класів, яким надається гаряче харчування за рахунок коштів міського бюджету.

Термін: упродовж навчального року.

           3.5. Забезпечити наявність безкоштовних вітамінізованих напоїв для дітей з послабленим здоров’ям, організувати вільний доступ учнів до питної води протягом усього часу їх перебування у школі.

                                                         Термін: упродовж навчального року.

 3.6. Активізувати роботу щодо залучення інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, для оплати харчування учнів.

Термін: постійно.

 3.7. Проводити аналіз ефективності використання бюджетних коштів для організації гарячого харчування учнів.

Термін: упродовж навчального року.

 3.8. Сприяти здоровому способу життя здобувачів освіти

                                               Термін: упродовж навчального року.

3.9. Забезпечити умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти.   Термін: упродовж навчального року.

4. Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради:

 4.1.Забезпечити постійний нагляд за організацією харчування учнів у закладах освіти міста відповідно до вимог чинного законодавства.

4.2. Розмістити даний наказ на сайті Департаменту освіти та науки та надіслати електронною поштою в усі заклади освіти міста Івано-Франківська.

5. Рішення Івано-Франківської міської ради від 15.03.2017р. № 39-11 «Про встановлення вартості харчування учнів, які навчаються у 1-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладах денної форми навчання м.Івано-Франківська, за кошти міського бюджету» вважати таким, що втратило чинність.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                     І. Смаль

 

 

 

 

 

 

С.Бойчук,

52-26-29

Л.Харенко,

52-27-63

П.Чорнописький