Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Про проведення загальноміського учнівського конкурсу «Кіборги під Крутами та Донецьком»

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ

        ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 НАКАЗ

 

від 21.12.2017 р.                                                                                         № 954

 

Про  проведення загальноміського

учнівського конкурсу

«Кіборги під Крутами та Донецьком»

 

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради, з метою активізації патріотичної, просвітницької, виховної  роботи серед учнівської молоді, виявлення  творчих та обдарованих учнів у різних сферах наукового пізнання та творчості

 

 

1.Провести з 26.12.2017 до 25.01.2018 р. загальноміський учнівський конкурс «Кіборги під Крутами та Донецьком» у номінаціях «Література» та «Історія» згідно з умовами  (додаток 3)

2.Затвердити склад оргкомітету та журі Конкурсу  (додатки 1,2).

3.Подати анкету учасника Конкурсу на окремому аркуші  (додаток 4),  роботи у номінаціях: «Література» (ІМЦ, каб.228) та «Історія» (ІМЦ, каб.229) до 25.01.2018 р.

4.Здійснити оцінювання конкурсних робіт 26.01.2018 р., о 14:00 год., у залі засідань Департаменту освіти та науки.

5. Методистам ІМЦ Н.Рущак та Н.Яремко забезпечити урочисте вручення дипломів та цінних подарунків у Центрі патріотичного виховання учнівської молоді ім. С.Бандери на загальноміському заході «За тебе, свята Україно!», який відбудеться 31.01.2018 р., о 15.00 год.

6. Головному бухгалтеру Л.Харенкопровести оплату призів переможців Конкурсу згідно з кошторисом по КФК 070807 «Інші освітні програми» (додаток 5).

7. Контроль за виконанням покласти на директора ІМЦ О.Савку.

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                               Ігор Смаль

                              

 

Н.Рущак

Н.Яремко,

52-25-12  

Додаток 1

до наказу Департаменту

освіти та науки

від 21.12.2017.р. № 954

 

  Список членів організаційного комітету

                                         загальноміського учнівського

конкурсу «Кіборги під Крутами та Донецьком»

 

 

1.     Смаль І.В.  – директор Департаменту освіти та науки, голова оргкомітету.

2.     Савка О.З.  – директор ІМЦ, заступник голови оргкомітету.

3.     Валько І.Б.  – головний спеціаліст Департаменту освіти та науки, член оргкомітету.

4.     Рудак А.М.  –  головний спеціаліст Департаменту освіти та науки, член оргкомітету.

5.     Рущак Н.О.  – методист ІМЦ, член оргкомітету.

6.     Яремко Н.В.  – методист ІМЦ, член оргкомітету.

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                                  Ігор Смаль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до наказу Департаменту

освіти та науки

від  21.12.2017 р. № 954

 

Список членів журі Конкурсу в номінації «Література»

 

1.     Н.Рущак, методист ІМЦ, «учитель-методист», голова журі.

2.     О.Деркачова, доктор філологічних наук,  доцент кафедри філології та методики початкової освіти Педагогічного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.

3.     В.Гарматюк, поет, редактор «Новин», журналіст ТРК «3-Студія», перекладач, член журі.

4.     М.Грицишин, «учитель-методист» УГ №1, заслужений учитель України, член журі.

5.     О.Белей, «старший учитель», учитель української мови та літератури ЗШ № 25, член творчої групи, член журі.

6.     С.Сворак, «учитель-методист», керівник методичного об’єднання вчителів української мови та літератури міста, учитель Угорницької ЗШ.

 

 

 

Список членів журі Конкурсу в номінації «Історія»

 

  1. Н.Труш , учитель історії, «учитель-методист» ЗШ №25, голова журі.
  2. Н.Марчук, кандидат політичних наук Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника,  член журі.
  3. Н.Сидорик, кандидат історичних наук, учитель історії ЗШ № 7,  член журі.
  4. В.Шамотайло, учитель історії, «старший учитель» ЗШ № 24,  член журі.
  5. Л.Руда, методист ІМЦ
  6. В.Половський, учитель історії, учитель першої категорії УГ № 1, член журі.

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                                           Ігор Смаль

 

 

 

 

Додаток 3

до наказу Департаменту

освіти та науки

від 21.12.2017 р. № 954

 

 

УМОВИ

проведення загальноміського учнівського конкурсу

«Кіборги під Крутами та Донецьком»

І. Загальні положення

 

1.1. Загальноміський учнівський конкурс «Кіборги під Крутами та Донецьком» (далі Конкурс) – захід за участю учнів загальноосвітніх  навчальних закладів   м. Івано-Франківська, проводиться у двох номінаціях: «Історія» та «Література».

1.2. Організатором Конкурсу є Департамент освіти та науки  Івано-Франківської міської ради.

1.3. До організації Конкурсу можуть долучатися державні й недержавні установи, організації, фонди.

 

ІІ. Мета та основні завдання Конкурсу

 

2.1. Метою Конкурсу є утвердження духовно-культурних цінностей як вирішальних чинників побудови нового сучасного суспільства, активізації виховної, просвітницької та патріотичної роботи серед учнівської молоді, виявлення обдарованих учнів у різних сферах наукового пізнання та творчості.

2.2. Основні завдання Конкурсу:

­   формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави як основи громадянського суспільства;

­   активізація військово-патріотичного виховання школярів, яке покликане сприяти обороноздатності України;

­   формування активної громадянської позиції молоді та її готовності до свідомого захисту рідної землі;

­   виховання патріотизму, гордості за успіхи українських воїнів;

­   розвиток пізнавального інтересу учнів до військової історії.

 

ІІІ. Організаційний комітет та журі  Конкурсу

 

3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний комітет.

3.2. Склад організаційного комітету Конкурсу затверджується наказом Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

3.3. Організаційний комітет визначає умови та порядок проведення Конкурсу, спільно з журі визначають переможців, висвітлюють результати Конкурсу в місцевих та регіональних засобах масової інформації.

 

IV. Журі Конкурсу

 

4.1.Для визначення переможців Конкурсу створюється журі, склад якого затверджується наказом Департаменту освіти та науки.

4.2. До складу журі Конкурсу можуть входити вчителі, які мають значний досвід практичної та наукової діяльності в системі освіти, фахівці відповідного профілю з числа науково-педагогічних працівників академічних, наукових установ та організацій, вищих навчальних закладів.

4.3. Журі Конкурсу визначає критерії оцінювання конкурсних робіт, здійснює об’єктивний розгляд та оцінювання конкурсних робіт учасників, вчасно заповнює протоколи перевірки конкурсних робіт, вносить пропозиції до оргкомітету щодо переможців, сприяє висвітлюванню результатів Конкурсу в місцевих та регіональних засобах масової інформації.

 

V. Учасники Конкурсу

 

5.1.Учасниками Конкурсу є учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста.

5.2. Конкурс передбачає індивідуальну участь школярів під керівництвом вчителів відповідних профілів.

 

VІ. Порядок проведення Конкурсу

 

6.1. Конкурс серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводиться упродовж грудня 2017 р.– січня 2018 року.

6.2. За спільним рішенням оргкомітету та журі визначаються переможці та призери Конкурсу.

 

VIІ. Вимоги до оформлення та змісту конкурсних робіт

 

7.1. Конкурсні роботи мають відповідати темі. Приймаються лише оригінальні авторські роботи. Назва роботи має відповідати її основному змісту.

7.2. Конкурсні роботи подаються в одному примірнику державною мовою на паперових та електронних носіях.

7.3. Номінація «Історія» - конкурсна робота має бути виконана у вигляді наукової статті  публіцистичного стилю –  до 3-х сторінок формату А4, в редакторі Word, шрифт TimesNewRoman, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Обовязковим є наявність формулювання мети статті, виклад основного матеріалу, висновки, перелік використаної літератури, на яку автор посилається в тексті у квадратних дужках.

7.4. Номінація «Література» -  конкурсна робота має бути виконана вигляді есе – до 2-х сторінок формату А4, в редакторі Word, шрифт Times New Roman, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5.

7.5. Конкурсні роботи, що не відповідають вимогам  цього Положення, організаційним комітетом не розглядаються.

 

VIІІ. Критерії оцінювання конкурсних робіт

 

8.1. Конкурсна робота  у номінації «Історія» оцінюється  за такими критеріями:

- відповідність змісту темі;

- повнота розкриття змістовної частини;

- оригінальність та креативність подання змісту;

- ступінь самостійності автора у виконанні роботи;

- науковість у викладені досліджуваного матеріалу;

-  критичний аналіз використаних джерел та літератури.

8.2. Конкурсна робота  у номінації «Література» оцінюється  за такими критеріями:

- змістовність;

- формування проблеми;

- структурованість і відповідність заданій темі;

- наявність емпіричних матеріалів;

- аналітичні елементи в роботі;

- наявність авторської позиції;

- ясність, логічність письмового викладу матеріалу, відповідність стилю викладання даному жанру роботи.

 

 

ІХ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

 

9.1. За результатами Конкурсу визначаються по три переможці в кожній номінації.

9.2. Переможцями вважаються учні, які  набрали найбільшу кількість балів відповідно до критеріїв оцінювання робіт;

9.3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами  І-ІІІ ступенів Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради та цінними призами.

9.4. Учні, які посіли призові місця, нагороджуються заохочувальними призами урочисто на загальноміському заході.

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                                                 Ігор Смаль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до наказу Департаменту

освіти та науки

від 21.12.2017 р.  № 954

 

 

Анкета

учасника загальноміського учнівського конкурсу

«Кіборги під Крутами та Донецьком»

 

Прізвище, імя учня____________________________________

 

Дата народження____________________________

 

Клас навчання_______________________________

 

Навчальний заклад____________________________

 

Учитель, який підготував_______________________

 

Мобільний телефон____________________________