Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради

Звіт про обіг бюджетних та бдагодійних коштів ЗШ № 15

.
№ з/п КЕКВ Назва товару чи послуги Сума (тис.грн) Джерело надходження коштів
   (місцевий бюджет, освітня субвенція)  (депутатські кошти, бюджет розвитку)
  2111 Заробітна плата 598,1 місцевий бюджет  
  2111 Заробітна плата 94,7 освітня субвенція  
  2120 Нарахування на заробітну плату 141,7 місцевий бюджет  
  2120 Нарахування на заробітну плату 20,8 освітня субвенція  
  2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар      
  2220 Медикаменти      
  2230 Продукти харчування      
  2240 Оплата послуг (крім комунальних)      
  2271 Оплата теплопостачання 12,7 місцевий бюджет  
  2272 Оплата водопостачання та водовідведення 4,6 місцевий бюджет  
  2273 Оплата електроенергії 8,0 місцевий бюджет  
  2274 Оплата природного газу      
  3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування      
    *машина протирочна-різальна      
  3132 Капітальний ремонт закладів освіти      
           
  Всього:   880,6    
№ з/п Джерело поступлення коштів за іншими джерелами власних надходжень Сума,         (грн.) Назва товару чи послуги Використано коштів
за рахунок отриманих коштів натуральна форма
  Благодійні внески від батьків 0,00      
  Всього: 0,00   0,00 0,00